banner487
Av. Pelin Yılmaz KABASAKAL
Av. Pelin Yılmaz KABASAKAL
Yazarın Makaleleri
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SÜREÇ İÇİNDE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER, DAYANAKLARI VE UYGULAMALARI
Ülkemizde 'Kentsel Dönüşüm”ün hukuki bir kavram olarak kullanılmasının oldukça yeni olduğu söylenebilir. Türkiye'de ''Kentsel Dönüşüm'' kavramı kentsel planlamanın önemli bir enstrümanı olarak ön plana...
MİRAS HUKUKUNDA VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİ
Miras Hukuku gereğince, bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu menkul, gayrimenkul, banka hesabındaki para da miras olarak yasal mirasçılarına kalmaktadır. Ölen kimsenin bıraktığı tereke mirasçılara mirasçılık oranlarında paylaştırılır....
İMAR PLANI VE KANUNİ UYGULAMALAR İLE KISITLI HALE GELEN TAŞINMAZLARDA EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI
"İmar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli bir plan çerçevesinde bayındır hale gelmesini anlatır. Kentsel yerleşimlerde imar planları, 20 yıllık bir gelecek için o...
İMAR BARIŞI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ VE UYGULAMASI
Bilindiği gibi yapıların imar kurallarına uygun olup olmaları ile birlikte imara uygun inşa edilmiş yapılara sonra kaçak olarak bölümler eklenmesi ile uygunluğu bozulan yapıların resmiyet kazandırılması imar affı ile olmaktadır. İmar affı,...
MÜLKİYET HAKKI, KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Mülkiyet hakkı, sahibine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tamamını veren ve herkese karşı ileri sürülebilen, tam, mutlak, münhasır, kutsal, vazgeçilmez bir ayni haktır. Anayasanın 35....