Zeliha Büşra TANIR
Zeliha Büşra TANIR
Yazarın Makaleleri
HUKUK FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Hukuk fakültesi mezunu birisi olarak hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerinden çok sayıda sorular aldım. Onların sorularından yola çıkarak tavsiye amaçlı tecrübe ve fikirlerimi içeren bu yazıyı kaleme aldım. Ancak bu tavsiyeler liseden...
ÇEKTEN CAYMAK HUKUKEN MÜMKÜN MÜDÜR?
Bilindiği üzere bono ve poliçe bir kredi aracı iken; çek bir ödeme aracıdır. 6102 s. Türk Ticaret Kanunu m.780'de çekin unsurları arasında 'vade” sayılmamış ve m.795/1 'Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi...
İŞVEREN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEZ İSE İŞÇİ NE YAPMALI?
Kanunkoyucu, işverenin ücreti ödememesi durumunda işçiyi korumak için birtakım koruyucu hükümler ihdas etmiştir. Bunlardan en önemlisi 4857 sayılı İş Kanununun 34.maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu m.34 'Ücreti ödeme gününden...
İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI
İş sözleşmesi 4857 s. İş Kanunu m.8'de tanımlanmıştır. Buna göre 'İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.' Kanundan...
TEMEL HATLARIYLA MUVAZAA VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Muvazaa: Tarafların gerçek iradeleri ile uyumlu olmayan görünüşte başka bir işlem gerçekleştirmeleridir. Muvazaa 'Mutlak” ve 'Nisbi” olmak üzere ikiye ayrılır: -Mutlak Muvazaada 2 adet işlem vardır: 1) Görünürdeki İşlem 2)...
5 SORUDA TEMEL HATLARIYLA ARABULUCULUK
Arabuluculuk Nedir? Kimler Arabulucu Olabilir? 1) Arabuluculuk Nedir ve Arabulucu Kimdir? Arabuluculuk, 6325 s.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 6325 s.Kanun...