4. Yargı Paketi maratonu başlıyor
Meclis Adalet Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon 4. Yargı Paketi'ni masaya yatıracak. Tasarıyı sert sözlerle eleştiren CHP, tutuklu milletvekillerinin de paket içinde yer almasını istiyor. Tutukluluk süresinin paket içerisinde değerlendirilmesi isteyen MHP de, "terör örgütünün propagandasına ilişkin hükümlerin görüşülmesi noktasında bir irade varsa biz bu iradede yokuz" diyor. -Meclis Genel Kurulu'nda, yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı görüşülecek.

-YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI- 

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ele alınacak. Temel kanun olarak 5 bölümde görüşülecek tasarıyla, yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenirken, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenleniyor. 
Tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle: 
Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış, sınır kapılarından geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılacak. 

-TÜRKİYE'YE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK YABANCILAR- 

Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar, vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayan yabancıların Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek, geri çevrilecek. 

-VİZE ŞARTI ARANMAYACAKLAR- 

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşlarıyla, Türkiye'ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar, Pasaport Kanununun 18'inci maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahibi yabancılardan Türkiye'ye girişte vize şartı aranmayacak. 

-ANLAŞMALI EVLİLİK YOLUYLA TALEP EDİLEN AİLE İKAMET İZNİ- 

Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılacak. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmeyecek. 

-GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK- 

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulacak. 

-MÜLTECİLER- 

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilecek. 
Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilecek. 

-TÜRK PETROL KANUNU TASARISI

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda 19 Mart Salı günü Türk Petrol Kanunu Tasarısını görüşecek. Tasarıya göre arama ruhsatı; arama ruhsatı alanı içinde arama yapmak, arama ruhsatı alanı dışında araştırmada bulunmak, bulunan petrollü alanları geliştirerek bu sahadan petrol üretmek ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilecek.
Bir arayıcı veya işletmeci ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlü olacak.
Tehlikeli fiil nedeniyle önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar verenler beşyüz bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacak.

-KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ ALT KOMİSYONU-

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu 20 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Saniye Dedeoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Meltem Dayıoğlu Türkiye'de kadın istihdamının genel durumu, bu alanda karşılaşılan sorunlar, kadın istihdamının artırılmasının önündeki engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik mevzuatta yapılabilecek değişiklikler de dahil çözüm önerileri, bu alanda gerçekleştirdikleri faaliyetler ve yürüttükleri projeler konusunda sunum yapacak.

-ANAYASA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan Yazım Komisyonu çalışmalarına hafta içi her gün devam edecek. 
Meclis İçtüzük Uzlaşma Komisyonu bu hafta toplanmayacak. Komisyon bir hafta aradan sonra 26 Mart'ta çalışmalarına devam edecek. Komisyon bugüne kadar 13 maddeyi görüştü. 

-BÖCEK KOMİSYONU-

Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma Komisyonu bu hafta TÜRKSAT, Ankara Barosu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu dinleyecek. 

-4. YARGI PAKETİ ALT KOMİSYONDA-

4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis Adalet Alt Komisyonu'nda 21 Mart Perşembe günü masaya yatırılacak. Alt komisyonda 
AK Parti'den Hakkı Köylü, Mevlüt Akgün, İlknur İnceöz, İsmail Kaşdemir CHP'den Ali Rıza Öztürk, Ömer Süha Aldan, MHP'den Murat Başesgioğlu yer alıyor.
CHP ve MHP tasarıyı sert sözlerle eleştirirken değişiklik istiyor. AK Parti kulislerinden sızan bilgiye göre pakette değişiklik olabilir, ancak tutukluluk süresinin yeri söz konusu tasarı değil. 

-"BU PAKET KESEKAĞIDI BİLE OLAMAZ"-

ANKA'ya konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Bu paket kesekağıdı bile olmaz" derken tutuklu milletvekilleri konusunun da paket içerisinde yer alması gerektiğini söyledi. "Milletvekillerinin kaçacağı, delileri karartacağı nasıl kabul edilebiliyor" diyerek tepkisini dile getiren Öztürk, "Parlamento en önce bunu çözmek zorunda. Parlamento kendi sorununu çözmeli. Bu parlamento önce kendi sorununu çözsün, kendi saçını taramayan kişi kendi söküğünü dikemeyen bir kişi başkasının söküğünü nasıl dikecek. Milli iradeye zincir vurulmuş. Bu parlamentonun milli iradeye vurulan zinciri kırması lazım. Milletvekillerinin tutukluluk sorununu çözmesi lazım. Parlamentonun öncelikle kendi söküğünü dikmesini istiyoruz" dedi. 

-TASARI NE GETİRİYOR-

Tasarıya göre terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.
Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması da aynı cezaya çarptırılacak. Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, slogan atılması, ses cihazları ile yayın yapılması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi de aynı cezaya çarptırılacak.

-İŞKENCE SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI İŞLEMEYECEK-

İşkence suçlarında zamanaşımı uygulanmayacak.
İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Söz konusu düzenlemeyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmaması hâlinde, yapılan açıklamaların "suçu ve suçluyu övme" suçunu oluşturmayacağı düzenleniyor.
Tasarıyla, Terörle Mücadele Kanununun 7'nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak örgüt propagandası suçunun unsurları yeniden belirlendi. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik ve telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

-YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNABİLİNECEK-

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15/6/2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 311'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmayacak. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunabilecek.
Bu arada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da Meclis Adalet Alt Komisyonunda 19 Mart Salı günü ele alınacak. (ANKA)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.