Meclis'te 30 kişi hakkında soruşturma
MHP’nin soru önergesine yanıt veren TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra TBMM’de 30 personel hakkında soruşturma açıldığını söyledi. 18 incelemenin tamamlandığını belirten Yakut, 12 soruşturma işleminin sürdüğünü kaydetti.

TBMM Baş­kan Ve­ki­li Ya­kut, 17 Ara­lık ta­ri­hin­den iti­ba­ren 30 per­so­nel hak­kın­da di­sip­lin in­ce­le­me­si ve so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açı­lan so­ruş­tur­ma­lar­dan 18’i­nin ne­ti­ce­len­di­ği­ni ifa­de eden Ya­kut, 5 ki­şi hak­kın­da uyar­ma, 5 ki­şi hak­kın­da ise kı­na­ma ce­za­sı ve­ril­di­ği­ni kay­det­ti.

MHP MEC­Lİ­S’­E TA­ŞI­DI

MHP Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işık, 17-25 Ara­lık ta­rih­le­rin­de ya­pı­lan yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­dan son­ra TBMM mer­kez ve taş­ra teşkilatların­da ça­lı­şan ba­zı per­so­nel üze­rin­de bas­kı ya­pıl­dı­ğı­ id­di­ala­rı­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı son­ra­sın­da Mec­lis ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da açı­lan so­ruş­tur­ma­la­rı ve ne­ti­ce­le­ri­ni sor­du.

Işı­k’­a ce­vap TBMM Baş­kan Ve­ki­li Sa­dık Ya­ku­t’­tan gel­di. Ya­kut, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­dan son­ra ça­lı­şan­la­ra bas­kı ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de ken­di­le­ri­ne ya­pı­lan bir baş­vu­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 30 per­so­nel hak­kın­da di­sip­lin in­ce­le­me­si ve so­ruş­tur­ma iş­le­mi ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­kut, “18 adet di­sip­lin in­ce­le­me­si ve so­ruş­tur­ma iş­le­mi so­nuç­lan­mış olup 5 ki­şi hak­kın­da uyar­ma, 5 ki­şi hak­kın­da kı­na­ma ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tır. 9 adet di­sip­lin in­ce­le­me­si ve so­ruş­tur­ma iş­le­mi so­nu­cun­da her­han­gi bir iş­le­me ge­rek du­yul­ma­mış­tı­r” de­di. Ya­kut ha­len 12 adet di­sip­lin in­ce­le­me­si ve so­ruş­tur­ma iş­le­mi­nin ise de­vam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

TBMM'DE 1560 DANIŞMAN VAR

Sa­dık Ya­ku­t’­un ver­di­ği ra­kam­la­ra gö­re TBMM’­de top­lam 5.012 ki­şi ça­lı­şı­yor. Ça­lı­şan per­so­ne­lin 1.998’i kad­ro­lu, 1.416’sı 4-C sı­nı­fın­dan ge­çi­ci per­so­nel, 1.560’ı ise da­nış­man kad­ro­sun­da yer alı­yor. 38 ki­şi ise baş­kan­lık di­va­nı ve ko­mis­yon baş­kan­lık­la­rın­da yer alan ge­çi­ci gö­rev­li­ler­den olu­şu­yor.

50 POLİS TAYİN İSTEMİŞTİ

Bugün'ün haberine göre, 17 -25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan em­ni­yet­te baş­la­tı­lan kı­yım TBMM’­ye de uzan­mış. Mec­li­s’­te gö­rev ya­pan 50 ci­va­rın­da mü­dür, amir ve po­lis me­mu­ru gö­rev sü­re­le­ri ta­mam­lan­ma­dan ha­zi­ran ve tem­muz ay­la­rın­da baş­ka yer­le­re ta­yin edil­miş­ti. Polislerin hak­la­rın­da açıl­mış bir so­ruş­tur­ma olmaması dikkat çekmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.