Tutanaklardan dün geceki tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yargıtay ve Danıştay'ın daire sayısını artıran tasarı kabul edilirken görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın geçmişte Kenan Evren'in avukatlığını yaptığını söylemesi tartışmalara neden oldu. AKP ile CHP arasındaki "darbecilerin avukatı' tartışması Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:


-"KİMMİŞ POSTAL YALAYICISI GÖSTERECEĞİM"-

CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Bakınız ben size bugün çok ilginç bir belge göstereceğim. Gerçekten belki de dokuz yılda bu Mecliste ilk kez bu kadar hoşuma giden bir belge buldum. Bu kürsüden bize, Cumhuriyet Halk Partisine "darbeci" dediniz, "statükocu" dediniz, "Ergenekoncu" dediniz
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)
MUHARREM İNCE (Devamla) - devam edeyim, "postal yalayıcısı" dediniz, bunların hepsini dediniz. Şimdi kimmiş postal yalayıcısı, ben onu göstereceğim, acele etmeyin.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Hepsini ince ince diyor!
MUHARREM İNCE (Devamla) - Şimdi, biz burada, Anayasa'nın geçici 15'inci maddesinde zaman aşımının durdurulmasını istediğimizde reddettiniz. "İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesini değiştirelim." dedik, reddettiniz. Kenan Evren'le açılışlara gittiniz, Kenan Evren'le Çankaya Köşkü'nde birlikte yemek yediniz, sonra maaşına zam yaptınız. Bütün bunlar yetmedi. Şimdi, bakın: Bir, YÖK 12 Eylül kurumlarından birisidir, temel kurumlarından birisidir. Sayın Vecdi Gönül de YÖK'ün kurucu üyesidir. Sayın Abdülkadir Aksu da 12 Eylül'ün görevden alıp Rize Belediye Başkanı yaptığı kişidir. Ben bunlarla sınırlı biliyordum ama öyle değilmiş. Şimdi, bakın, siz yalnızca darbe tüccarı olmakla kalmayıp darbecilerin avukatıymışsınız da haberimiz yokmuş.
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)
AHMET YENİ (Samsun) - Ergenekon mu?
MUHARREM İNCE (Devamla) - Okuyorum bak Kim Ergenekoncu, oku.


Yargı reformu Meclis'ten geçti


-"ARKADAŞLARIMIZ İŞKENCE GÖRÜRKEN İYİMAYA EVREN'İN AVUKATIYMIŞ"-

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bak, Ahmet Yeni, sana yeni bir şey söylüyorum: "Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, mahkemesi Ankara Asliye 15. Hukuk Hâkimliği -okuyorum- Kenan Evren adına avukatı Ahmet İyimaya." (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Duyduk duymadık demeyin! Ey ahali! Ey aziz halkım! Ey sevgili milletvekilleri! Bu ülkede, Kenan Evren bu ülkede darbe yaptığında Cumhuriyet Halk Partisini kapattı. Bu partinin yöneticilerini zorunlu ikamete tabi tuttu. Arkadaşlarımız işkence gördü. Bak, işkence gören birini orada görüyorum: Rasim Çakır, birisi. Daha, Mevlüt Coşkuner, Çetin Soysal, Hikmet Ağabey, hepsi, bütün arkadaşlarımız Bizim arkadaşlarımız 12 Eylül sonrasında işkence görürken Ahmet İyimaya Kenan Evren'in avukatıymış da haberimiz yokmuş!
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - O gün mesleğini yaptı.

-"SİZİ GİDİ ERGENEKONCULAR DARBE TÜCCARLARI SİZİ"-

MUHARREM İNCE (Devamla) - Tabii canım Tabii canım Kenan Evren'in avukatlığını yapmak meslek, ne olacak?
Sizi gidi darbe şakşakçıları sizi, sizi gidi darbeciler sizi, sizi gidi Ergenekoncular sizi, sizi gidi darbe tüccarları sizi. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi, geç bunları, bunları geçeceksin. Siz çelişkilerinize bir yenisini daha eklediniz.
Şimdi, bakın, Allah aşkınına, ikisinde de Başbakanın imzası var: 10/1/2007 azaltılıyor daire sayısı, 21/1/2011 artırılıyor. Bu bir çelişki değil mi? Bunu bir Allah'ın kulu çıkıp burada açıkladı mı? Yok.

-"EKMEK PARASI NE YAPAYIM SAVUNDUM MU DİYECEK"-

Şimdi çelişkilerinize devam edelim: Yani, Sayın İyimaya bu kürsüye gelip "Ekmek parası ne yapayım? Kenan Evreni savundum" mu diyecek? Yoksa "12 Eylül oldu, darbe oldu, Türkiye'de siyasetin önü tıkandı. Türkiye'de belki de biz darbe ürünüyüz. Türkiye'de siyaset rayına oturmadı. Bak bugün iktidar olduk, bizim önümüzü açtı, yani Kenan Ağabeyimizi savunmayacak mıydım" mı diyecek, ne diyecek? Ne diyecek yani? Ya, bu kadar olur! Bu artık Buna insan utanır. Şimdiden sonra bir taneniz Cumhuriyet Halk Partisine böyle laf etmeyeceksiniz. Avukatı Komisyon Başkanı yapmışsınız, daha ne yapacaksınız? Sizi gidi darbeciler sizi(CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Bak, bak, geçin bunları. Ben olsam Cumhuriyet Halk Partisinde de pek çok avukat arkadaşım var milletvekili, eğer burada benim avukat arkadaşlarımdan birisi Kenan Evren'in avukatlığını yapmış olsaydı, Genel Başkana müracaat ederdim, derdim ki: "Bu milletvekiliyle ben aynı partide olmam."
AK PARTİ sıralarından gürültüler) Kusura bakmayın, "Ben olmam." derdim. Kenan Evren... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Bu darbecinin avukatlığını da yapmaya devam ediyorsunuz, siz onların avukatlığını yapmaya devam ediyorsunuz. Bakın, devam edeyim, çelişki içindesiniz, çelişki.

-"ON İKİ YAŞIMA KADAR KARA LASTİK DAHİ GİYMEDİM"-

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - İlkokulu okuma fırsatım olmadı, köyümüzde okul yoktu. On iki yaşıma kadar kara lastik dahi giymedim.
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Duygu sömürüsü yapma!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Alnımın teriyle, tırnaklarımla, babası general olmayan, annesi profesör olmayan vasat bir köylünün evladıyım.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Benim anam profesördü, babam generaldi be!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Yükseldiğim veya yürüdüğüm her makama hem alnımın teriyle ve hem kaderin ikramıyla geldim.
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Bizler de Vehbi Koç'un torunlarıyız!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Ankara Barosunda yapayalnız avukatlığa başladım ve sorumluluk hukukunda derinleştim. 12 Eylülde avukattım, birkaç senelik avukat. Bildiri yayınlandığı zaman beni en fazla üzen şey, avukatların ve doktorların çok kazandığı ve vergi vermedikleriydi. Bilincimin derinine saplanan bir kılıç gibi ruh dünyamdaki gerçeklik olarak yerini aldı.

-"KENAN EVREN'İ DARBECİ SIFATININ DIŞINDA NE TANIR NE BİLİRDİM"-

Tarih bana bir fırsat verdi. Tarihini bilmiyorum, 1993'tür, 94'tür. 12 Eylül rejimi sona ermiş, normalleşme dönemine geçilmişti. Aziz Nesin, değerli meslektaşım Emin Değer'in dilekçesiyle Kenan Paşa'ya bir dava açmıştı. Kenan Paşa'yı darbeci sıfatının dışında, ne tanırdım ne bilirdim ne görürdüm.
Bir sabah, çok saygı duyduğum ve iki üç hafta evvel geçirdiğimiz medeni hukuk projelerinin büyük başı Turgut Akıntürk bana bir telefon açtı. "Ahmet Bey, Kenan Paşa'ya bir dava açıldı, böyle böyle. Yargıtay'dan, hukuk bilim dünyasından sorduk, bu konuda en kaliteli isim sensin, davayı kabul eder misin?" dedi.
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Bravo!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Evet, "Davayı kabul eder misin?" Tefekkür ettim, vicdani sorgumdan geçirdim. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği, rahmetli Özal'ın da, Kemalettin Alikaşifoğlu'da tanırım Yargıtay'dan, o da geldi ve bir darbe yapmış insanın

-"DAVAYI ALDIM AMA AVUKATLIK YAPTIM"-

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Derin devletin tüm adamlarıyla konuştunuz yani!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - hukuktan yardım isteme talebine, aynen 1960 darbesinden sonra kimi baroların "Ben bunların avukatlığını alamam." diye karar verip Ankara Barosunun bir savunma yıldızı gibi yükselip "Sakıt insanların savunmasını yaparım." dedikleri gibi, ben davayı aldım, ama avukatlık yaptım.
MEVLÜT COŞKUNER (Isparta) - Hayırlı olsun!
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Bir zarf içerisinde Çankaya'dan para geldi. Bunu hatıralarımda yazacaktım. "Nedir bu?" dedim. 500 lira para.
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Nereden bileceğiz?
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Fatura kestin mi, fatura!

-"PARAYI İADE ETTİM"-

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Dedim ki: "Darbenin ilk demeci avukatlık ücreti konusunda olan bir zatın parasını almıyorum ve iade ediyorum." dedim. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!) AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, benim vicdanımda, benim ahlakımda, benim savunma mesleğimin kutsallığında, rahmetli Faruk Erem'in "Arkadaşlar, avukatlar olarak istemediğiniz kişiler olabilir, kazıyınız ama her insanın derininde bir insan cevheri çıkabilir." arifesini kendime ilke edinmiştim. Bu bilinmiyor değildi, saydam bir toplumdaydık.
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Savunma metnini çoğalt da dağıt, okuyalım.

-"İYİMAYA BU YAMYAMLARIN HAYAL SOFRASINA PİRZOLA OLMAYACAK"-

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - O tarihte, Fehmi Koru kıvançla yazdı, merhum Esat Coşan bir şerefli olay olarak kitabında yazdı. Gizlim yok, saklım yok ama siyaseti şahsiyet yamyamlığına dökmek isteyenler bilsinler ki, İyimaya'nın böyle yamyamların hayal sofralarına pirzola olamayacak kadar şeffaf, ahlaklı, adil bir hayatı vardır.
Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Siyaset yapacak adam aynaya bakacak Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İyimaya.
Yeni madde üzerinde AK PARTİ Grubu adına
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Kenan Evren'i nasıl savundun? Savunmayı nasıl yaptın?
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Bir saniye sayın milletvekilleri Lütfen
Buyurun Sayın İnce.

-"SİYASET YAMYAMI OLMADIM"-

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın İyimaya siyaset yamyamlığından neyi kast ediyor? Benim anladığım siyaset yamyamlığı, bugün savunduğun bir şeyin yarın tersini savunmaktır. Ben siyaset yamyamlığını böyle anlarım. Böyle anladığım için de hayatımın hiçbir döneminde siyaset yamyamı olmadım. Açıklık getirmesini istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce.
Yalnız benim de dinlediğim kadarıyla şahsınıza herhangi bir sözü olmadı.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katiyen.
(ANKA)
EG/ÖMR


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.