'Yargıya soru sorma yetkisi bende değil'

TBMM Başkanı Şahin,  Hatay ve İnegöl'de yaşanan gerilimle ilgili özelliklere siyasetçilere sağduyu çağrısı yaptı.

Şahin, TBMM Tören Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Meclis'in 23. Dönem 4. Yasama Yılı'nı değerlendirdi; yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şahin, "Zıtlaşma ve ayrışmaya yol açacak söz ve beyanlardan kaçınmak zorundayız" diye konuştu.

SORULAR


İnegöl ve Hatay'da meydana gelen olaylardan endişe duyup duymadığı yönündeki soruya, Şahin, "İnegöl ve Hatay'da hepimizi üzen birtakım olaylar meydana geldi. Bu olaylardan dolayı hepimiz üzüntü duyuyoruz" karşılığını verdi.

Şahin, ancak bu olaylara bakarak gelecekle ilgili endişe duymamaları gerektiğini belirterek, "Çünkü milletimizin mayası sağlamdır" dedi.

Kimlerin, hangi nedenlerle bu olayı çıkardığının, yargı organlarınca ortaya çıkarılacağını, yasaların uygulanacağını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle
sürdürdü:

"Ancak, herkesin bu süreçte sorumlu davranma görevi vardır. Öncelikle siyaset kurumunun ve siyaset kurumunun değerli mensuplarının, sorumlu davranmakta daha titiz olmaları gerektiği kanaatindeyim. Siyaset kurumunun mensupları derken
kendimi de kast ediyorum.

Toplumda gerginliklere yol açacak, siyasi görüşleri farklı da olsa vatandaşlarımız arasında zıtlaşma ve ayrışmaya yol açacak söz ve beyanlardan şiddetle kaçınmak zorundayız. Birbirimize hitap ederken kullandığımız kelimeler ve seçtiğimiz üslubun, kendi tabanlarımızda ne gibi yansımaları olduğunu konuşurken düşünmek zorundayız.

Siyasiler, halkımızın oylarıyla ülkemizi yönetmeye talip olan kişilerdir. Kimi yönetme görevine gelmiş, kimi gelmek için mücadele etmektedir. Ama mutlaka ülkemizde birliğin, bütünlüğün, karşılıklı sevgi, dayanışma ve huzurun devamı için hepimiz ayrıca sözlerimize, davranışlarımıza, beyanlarımıza özel bir itina göstermemiz gerekiyor.

Bir atasözümüz var. Kimse kusura bakmasın, kimseyi kast etmiyorum... 'İmam hata yaparsa, cemaat ne yapmaz' derler. O nedenle halkın önderleri durumunda olan kişiler olarak, halkımızın olumsuz etkileneceği söz ve tavırlar içerisinde olmamalıyız. Sadece siyaset kurumunun değerli mensupları değil, tüm halkımız bir takım provokasyonlara karşı da uyanık olmalı, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen birtakım kişilerin ve kuruluşların oyunlarına alet olmamalıyız diye temenni ediyorum. Milletimizin mayası sağlamdır; bu tür bir takım olaylar çıkararak Türkiye'de iç huzuru bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamazlar."

Balyoz soruşturması

Şahin, bir gazetecinin, "102 subay hakkında tutuklama kararı çıktı. Hatay'daki 4 polisin cenazesinde bir vatandaş, 'Hepsini içeri attınız, Amanosları nasıl temizleyeceksiniz?' dedi. Bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye bir hukuk devletidir. Kurumlar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini yerine getirir" karşılığını verdi.

"Ergenekon Davası" ve "Balyoz Soruşturması"nın tamamen yargısal bir faaliyet olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi olduğunu, erklerin birbirine müdahale edemeyeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şahin, şöyle konuştu:

"TSK'da önemli görevlerde bulunmuş ve bulunmakta devam eden komutanlarımızla ilgili bu yargısal süreçleri biz de takip ediyoruz ama yargının kararları herkesi bağlamaktadır. Yargıya 'niye böyle bir karar verdiniz?' diye soru sorma yetkisi yasama organının başkanı olarak benim görevlerim arasında değil. Yargı organlarımıza da bu tür soruları kimse Anayasal çerçevede soramaz. Ancak bütün bu gelişmeler halkımızın gözü önünde cereyan etmektedir.

Bir taraftan yargısal faaliyetler yürürken, kuşkusuz ki terörle mücadele de yürüyecektir. O da devletimizin, güvenlik güçlerimizin görevidir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. 'Terörle mücadeleye yargı organları, verdiğiniz kararlarla zarar veriyorsunuz' denilebilir mi? Her kurum, kişi görevini Anayasal sınırlar içerisinde yapacaktır."

"Bunları göreceğiz"

Şahin, "CHP'nin, 'TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi'ne ilişkin yasa teklifinin, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin mutabakatı ile geçmesi için bir komisyon kurulup kurulamayacağı" yönündeki soru üzerine, henüz Meclis Başkanlığına verilmiş bir teklif bulunmadığını ifade etti.

Meclisin çalışmalarına ara verdiğini anımsatan Şahin, Meclisin 1 Ekimden önce toplantıya çağrılması yönünde bir başvuru olursa, bu tekliflerin ancak o zaman işleme alınabileceğini ifade etti. Şahin, "Önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Meclis Başkanlığı olarak gelişmelere göre hareket ederiz" dedi.

Mehmet Ali Şahin, "İnegöl ve Hatay'da meydana gelen olayların, muhalefet tarafından, "açılımda başarısızlığa bağlandığı" yönündeki bir soru üzerine, muhalefetin iktidara yönelik bu itirazlarına cevap vermesinin uygun olmayacağını, bu eleştirilere iktidar partisi mensuplarının cevap verebileceğini söyledi.

Soru önergeleri

Şahin, "Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplanma oranının az olduğu, bunu bir sorun olarak görüp görmediği"nin sorulması üzerine, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasının belli bir zamanı gerektirdiğini dile getirdi.

Şahin, zaman zaman süresinde cevaplandırılmayan soru önergeleri olduğunu, bunun üzerine yeniden uyarıda bulunduklarını, yine cevaplandırılmaz ise gelen kağıtlarda bunların yayımlandığını anımsattı.

Soru önergelerine verilen yanıtlarda yüzde 38'lik bir oranın şu anda işlemleri devam edenlerin de katılması halinde yüzde 50'nin üzerine çıkacağını belirten Şahin, 4. Yasama Yılı'nın bu açıdan başarılı olup olmadığını değerlendirmesi için geçmişle ilgili bir kıyaslama yapması gerektiğini söyledi.

Sözlü soru önergelerine cevap açısından oranı oldukça düşük göründüğünü ifade eden Şahin, "Salı günleri sayın bakanlar bu sorulara cevap vermeye gayret ediyorlar. Ama çokça soru olunca, sadece salı günü 1 saatlik süre içinde bu soruların cevaplandırılması yetmeyebilir. Ben, tabii ki denetim günlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ve bu sözlü soru önergelerinin de o gün bakanlarımızca cevaplandırılmasının Meclisin denetim yapması açısında önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararı

"Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliği ile ilgili bazı cümlelerini iptal etmesinin ardından, Anayasa Mahkemesinin bazı yetkilerinin kısıtlanabileceğini ifade ettiniz. Bunu açar mısınız?" sorusu üzerine Şahin, şunları kaydetti.

"Benim Anayasa değişikliği paketi ile ilgili Anayasa Mahkemesince verilen karar üzerine yapmış olduğum değerlendirme tamamen TBMM'nin hukukunu koruma düşüncesiyle sarf ettiğim sözlerdir. Çünkü, madem ki kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır, her erk diğerine saygı gösterecektir ve birbirlerinin alanına müdahale etmeyeceklerdir.

Ben Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleme yapabileceğini, esasa giremeyeceğini, bunun Anayasada açıkça yazılı olduğunu ama bütün bunlara rağmen geçmişte bir kez, şimdi yeni olarak, Meclisin Anayasa yapmayla ilgili yetki alanına bir müdahale olduğunu söyledim. TBMM olarak bunu benim söylemem de görevimdi.

Çünkü, TBMM'nin hukukunu öncelikle koruma görevi Meclis Başkanlığına aittir. Ben de bu görevi yerine getirdim. İleride bu tür kararların tahakkuk etmemesi ile ilgili birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa, bunlar da alınmalı dedim. Anayasa değişikliği şeklinde de olabilir. Anayasanın 148. maddeye bu konuda farklı bir yaklaşım getirilebilir. O bakımdan benim açıklamamda, bir daha bunların yaşanamaması ile ilgili alınması
gereken tedbirler varsa bunları alalım, düşüncesinden ibaret."

YASAMA YILI DEĞERLENDİRMESİ


Başkanlık Divanı'nın, bu yasama yılında yaptığı toplantılarda 25 karara imza attığını anlatan Şahin, Meclisin 4. Yasama Yılı'nda da asıl işlevi olan yasama alanında çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Yasama faaliyetlerine ilişkin verilerin, TBMM'nin çalışma temposunu en açık şekilde ortaya koyduğunu anlatan Şahin, bu yasama yılında Meclise 170 kanun tasarısı ve 243 kanun teklifi verildiğini, çıkartılan kanun sayısının 93 olduğunu bildirdi.

"Son 8 yılın rekoru"

TBMM Başkanı Şahin, Genel Kurulun, yasama faaliyetleri için bu yasama yılında 139 Birleşim gerçekleştirdiğini, 725 oturum yaptığını, 935 saat 52 dakika çalıştığını kaydetti.

Şahin, "935 saat 52 dakikalık çalışma süresinin, son 9 yasama yılını kapsayan iki dönemin rekoru olduğunu" ifade ederek, "Bu faaliyetler, 45 bin 373 sayfa tutanakla tarihe kaydoldu. Son 9 yasama yılı için ortalama tutanak sayfa sayısı 30 bin 191 sayfayken bu yasama yılında bu rakam 45 bin 373 sayfaya ulaşmıştır" dedi.

6 bin 586 yazılı soru önergesi verildi


Meclisin denetim çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahin, 4.Yasama Yılı'nda milletvekillerinin 6 bin 586 yazılı, 659 sözlü soru önergesi verdiğini bildirdi.

Şahin, yazılı soru önergelerinden 2 bin 448'inin, sözlü soru önergelerinden 196'sının yanıtlandırıldığını dile getirdi.

Bir soruşturma önergesinin verildiği bu yasama yılında genel görüşme önergesi sayısının 5 olduğunu vurgulayan Şahin, verilen 4 gensoru önergesinin ise görüşülerek reddedildiğini kaydetti.

İnsan Hakları Komisyonu'na başvurular

TBMM Başkanı Şahin, İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna, bu yasama yılında komisyona 2 bin 352 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 749'unun sonuçlandırıldığını, 377 başvuru hakkında ise işlemin devam ettiğini kaydetti.

"İlçe nüfusu kadar ziyaretçi..."


Bu yasama yılında yaklaşık 564 bin ziyaretçinin Meclis'i ziyaret ettiğini ifade eden Şahin, "Resmi tatil günleri hariç günlük ortalama 2 bin 710 ziyaretçiye hizmet verilmiş, bu sayı bazı günler 4 bini aşmıştır. Günlük ortalama 2 bin 500 ile 4 bin arasında değişen ziyaretçi sayımız, neredeyse bir ilçe nüfusu kadardır" dedi.

Şahin, ayrıca yurdun dört bir köşesinden gelen yaklaşık 70 bin öğrenci ve konukların da rehberler aracılığıyla Meclis'i gezdiğini, özellikle Milli Egemenlik Haftası boyunca çocukların, Meclis'i yoğun bir biçimde ziyaret ettiğini anlattı.

Elektronik ortamda arşiv


TBMM Başkanı Şahin, bu yasama yılında önemli faaliyetlerimizden birinin de parlamento arşiv belgelerimizin elektronik ortama aktarılma çalışması olduğunu ifade etti.

Şahin, "22. Dönemde başlatılan ve bugüne kadar devam eden çalışma kapsamında toplam 12 milyon sayfa belge elektronik ortama aktarılmıştır. İçerisinde Meclisimizin açılışından bugüne tarihi nitelik taşıyan belgelerin yer aldığı bu çalışma kontrol aşamasındadır. Yapılacak kontrollerin ardından bu eşsiz belgelerin öncelikle kurum içerisinde kullanıma açılması, ardından da internet aracılığıyla tüm halkımızın ilgisine sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

'İstiklal Mahkemeleri' elektronik ortama aktarılacak

Yakın tarihin tartışmalı dönemlerinden olan İstiklal Mahkemeleri'ne ait dosyaların da Meclis arşivinde bulunduğunu belirten Şahin, "İstiklal Mahkemeleri'ne ait dosyalar üzerinde çalışma yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturuldu. Öncelikle 12 ayrı İstiklal Mahkemesi'ne ait evrak envanteri çıkarıldı. Meclis arşivimizde şu anda bin 471 adet dosyanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dosyalar içerisindeki kararlar, defterler ve belgelerin Osmanlıcadan bugünkü harflere çevirme işi başlamış bulunmaktadır. Yapılan bu tercüme işiyle birlikte dosya içeriğindeki belgelerin taranarak elektronik ortama aktarılması işlemi de yapılacaktır" dedi.Cnn Türk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.