Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu genel tebliğ ile geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri vermemeleri dolayısıyla kesilen özel usulsüzlük cezaları artık kesilmeyecektir. Böylece vergi daireleri geçmişe matuf vergi kaydı açılan mükellefler hakkında özel usul cezası kesmeyecektir. 

10 nisan 2015 tarihinden önce şu veya bu sebeple kesilen cezaların akıbeti ne olacaktır? Veya 10 nisan 2015 tarihinden önce ,bu kapsamda tebliğ edilen özel usul cezaları vergi dairelerine ödenmiş ise durum ne olacaktır? 

Bize göre geçmişe yönelik kesilen ve 10 nisan 2015 tarihinden önce ödenmiş olan özel usul cezalarının da 213 sayılı VUK kanununun düzeltme hükümlerine göre düzeltilerek mükelleflerin ödediği cezaların kendilerine iade edilmesi zorunludur. 

Bu durumda:

1- 10 nisan 2015 tarihinden önce tarh edilmiş ve fakat vadesi 10 nisan 2015 sonrasına sarkan özel usul cezaları için ödeme yapılmaması gerekir.
 
2- 10 nisan 2015 tarihinden önce tebliğ edilerek ödenen özel usul cezaları 213 sayılı VUK kanununun düzeltme hükümlerine göre düzeltilerek ödeme varsa mükellefe iade edilmesi gerekir. 

3- Vergi dairelerinin mükelleflerin düzeltme taleplerini red etmesi halinde vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmelidir.

4- Hukukun genel ilkelerine göre 10 nisan 2015 tarihinden önce veya sonra kesilen özel usul cezaları yukarıda açıklandığı gibi külliyen hukuka aykırıdır. Tarh edilen cezaların iptali, mükellef tarafından ödenen bir ceza varsa bunun da mükellefe red ve iadesi zorunludur. 


(Bu köşe yazısı, sayın Av. N. Gaye ALPASLAN tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)