İşsizlik rakamları açıklandı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Mayıs-Haziran 2010 aylarını kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. 2010 yılından itibaren temel işgücü göstergelerini, mevsim etkilerinden arındırarak yayımlamaya başlayan TÜİK, Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerine de bu haber bülteninde yer verdi. İşsizlik oranı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan gerileyerek yüzde 11 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.1 puanlık azalışla yüzde 13.4, kırsal yerlerde ise 1.4 puanlık azalışla yüzde 6.4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik ise Mayıs'ta yüzde 17'den 13.8'e geriledi. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 846 bin kişiye düştü. Böylece işsiz sayısı Ekim 2008'den bu yana ilk kez 3 milyonun altına inmiş oldu. İşsiz sayısı Ekim 2008'de 2 milyon 730 bin düzeyindeydi. Krizin etkisiyle işsiz sayısı Kasım'da 3 milyon 37 bine, Aralık'ta 3 milyon 332 bine yükselmişti. 2008 yılı sonunda işsiz sayısı 2 milyon 611 bin düzeyinde gerçekleşse de, 2009 ve 2006 yılının ilk 4 ayında 3 milyonun altına inmemişti.


381 bin kişi mayısta işsiz kaldı

İşsizlerin yüzde 13.4'üne karşılık gelen 381 bin kişi Mayıs döneminde işten ayrıldı. Mayıs'ta 381 bin kişinin işsiz kalması, mevsimsel etkiler nedeniyle işsiz sayısındaki azalmaya karşın, işsizlik sorununun devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Ocak ayında 476 bin kişi, Şubat ayında 402 bin kişi, Mart ayında 360 bin kişi, Nisan ayında 355 bin kişi işsiz kalmıştı. Son 5 ayda işsiz kalan kişi sayısı 1 milyon 974 bin kişiyi buldu.

Mayıs 2010 döneminde 2 milyon 154 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29.8'i 25-34 yaş grubundakilerden oluştu. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19.8'i "sanayi", yüzde 32.6'sı "hizmetler", yüzde 23.4'ü "inşaat" sektöründe, yüzde 24.2'si ise "tarım" sektöründe işe başladı.


İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre 1 puan geriledi

İşsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 1 puan geriledi. Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 14.4, Mart ayında 0.7 puan azalarak 13.7, Nisan ayında 1.7 puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre (Nisan) 225 bin kişilik azalma gösterirken, tarım dışı işsizlik oranı 1 puan geriledi.


Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü durumuna göre işsiz sayısı 20 bin kişi azaldı

2010 yılı Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 18 bin kişilik, işsiz sayısında ise 20 bin kişilik bir azalış gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 48.8, istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43, işsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 12 olarak gerçekleşti.


işgücü dışında olanları yüzde 48.4'ü daha önce çalışıyordu

Mayıs 2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 15.9'u "tarım", yüzde 11.8'i "sanayi", yüzde 2.7'si "inşaat", yüzde 20.2'si "hizmetler" sektöründe çalıştı. Yüzde 49.4'ü ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. Mayıs itibariyle işgücü dışında olanların yüzde 48.4'ünün daha önce bir işte çalıştığı belirlendi.


İşsizlerin yüzde 31.3'ü eş dost vasıtasıyla iş arıyor

Mayıs'ta işsizlerin yüzde 31.3'ü sıklıkla "eş-dost" vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 89.5'i daha önce bir işte çalışırken, daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 49.8'inin "hizmetler", yüzde 22.7'sinin "sanayi", yüzde 17.3'ünün "inşaat", yüzde 7.5'inin "tarım" sektöründe çalıştığı, yüzde 2.7'sinin ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı belirlendi. İşsizlerin; yüzde 28.3'ünün çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 18.4'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 16.8'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8.4'ünü işyerini kapatanlar, yüzde 8.7'sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8.4'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11'ini ise diğer nedenler oluşturdu.


İşgücüne katılma oranı yüzde 49.4'e yükseldi

Nisan döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 804 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 239 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 856 bin kişi artarak 52 milyon 431 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 49.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 71.2, kadınlarda ise 1.8 puanlık artışla yüzde 28.4 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16.9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 69.3, kadınlar için yüzde 24.6 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84.6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70.4 olarak gerçekleşti.


Tarım dışı istihdam 1 milyon 177 bin kişi arttı

Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 600 bin kişi artarak, 23 milyon 55 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 423 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 177 bin kişi arttı. Mayıs'ta istihdam edilenlerin yüzde 25.3'ü tarım, yüzde 19.4'ü sanayi, yüzde 6.6'sı inşaat, yüzde 48.7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0.1 puan, sanayi sektörünün payının 1.1 puan, inşaat sektörünün payının 0.3 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1.5 puan azaldığı görüldü.


İstihdam edilenlerin yüzde 71'i erkek

Mayıs dönemde istihdam edilenlerin yüzde 71'ini erkek nüfus oluşturdu. Yüzde 59.'si lise altı eğitimli olurken, yüzde 60.7'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25.3'ü kendi hesabına veya işveren, yüzde 14'ü ise ücretsiz aile işçisinden meydana geldi. Yüzde 59.6'sı 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 3'ünün ek bir işi olduğu belirlendi. İstihdam edilenlerden yüzde 3.3'ünün ise mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87.7'sinin sürekli bir işte çalıştığı ortaya koyuldu.


Kayıtdışı istihdam 10 milyonu aştı

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla yüzde 43.6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86.7'den yüzde 85.8'e gerilerken, tarım dışı sektörlerde yüzde 30.4'ten yüzde 29.3'e düştü. Kayıtdışı çalışan sayısı Mayıs'ta 10 milyon 55 bin kişiye ulaştı.Genç nüfusta işsizlik yüzde 19.8'e geriledi

Mayıs döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24.9'dan 19.8'e geriledi. Kentte genç işsizlik oranı 28.7'den 23.2'ye, kırsal alanda 16.6'dan yüzde 12.8'e geriledi.İş aramayıp çalışmaya hazır olan 1 milyon 976 bin kişi var

İşgücüne dahil olmayan nüfusun nedenlerine göre dağılımına bakıldığında, Mayıs ayında iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 108 bin kişi azalışla 1 milyon 826 bin kişiye indiği belirlendi. Bu dönemde iş bulma umudu olmayanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi azalarak 599 bin kişi olarak gerçekleşirken, diğerleri 16 bin kişi azalarak 1 milyon 237 bin kişi oldu.


Gerçek işsiz sayısı 4.7 milyon

Bilindiği üzere TÜİK, aralarında iş bulma umudu olmayanların da yer aldığı işsizlik oranına iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalıştığı için işsiz durumda bulunanları dahil etmeksizin işsizlik oranını belirliyor. Bu hesapla TÜİK, Nisan döneminde işsiz sayısını 2 milyon 846 bin kişi olarak açıkladı. Ancak bu rakamlara, aralarında iş bulma umudu olmayanların da yer aldığı işsizlik oranına iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalıştığı için işsiz durumda bulunanlar da eklenince, gerçek işsiz sayısının 4 milyon 716 bini bulduğu belirlendi.ANKA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.