1-“-…savunma yapmayan sanık, açıklamada bulunmama (susma) hakkını kullanmıştır. Sorgusunun yapılmadığından söz edilemez”. (CGK 04.03.2003 t., 7/1-17) 

2-“-…yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler, rıza olsa dahi, “delil” olarak değerlendirilemez”. (as.y.d.k. 10.12.1992 t., 119-140)

3-“-…sanığın, konutunda hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen arama işleminde elde edilen “maddi” delil ile buna ilişkin düzenlenen ekspertiz raporlarının yerel mahkemece hükme esas alınması, doğru ve isabetli değildir”. (CGK 29.11.2005 t., 7-144/150)

4-“-…susma hakkını kullanan sanığın, suçu “kabul” ettiği söylenemez. Sanığa yüklenen suçun, kuşkuya yer vermeksizin ispatlanması gerekir”. (CGK19.04.1993 t., 6/81-110)

5-“-…iddianame, “okunmadan”, sanığın “talimatla” savunmasının alınması, savunma haklarının kısıtlanmasıdır”. (4 CD 13.05.2008 t., 2008/738-2008/9075)

6-“-…sanığa, iddianame okunup yasal hakları hatırlatılarak sorgusu yapılmalıdır”. (4 CD 25.04.1996 t., 3219-3625)

7-“-…sanığın, CMK’nın 147. maddesi gereğince, hakları “hatırlatılarak” sorgusu yapılmalıdır. Bu bir zorunluluktur”. (5 CD 28.06.2007 t., 6640-5423)

8-“-…savunma hakkı ile ilgili hüküm uygulanmaması ise, dosyanın “esasına” girilerek inceleme yapılamaz”. (CGK 21.10.1997 t., 4/116-203)

9-“-…sanığa, “hakları” hatırlatılmalıdır. Savunma hakkı ile ilgili olan bu hüküm uygulanmamışsa, dosyanın esasına girilemez”. (CGK 24.10.1995 t., 7/165-302)

10-“-…jandarmada ve savcılıkta ifadesi alınırken ve sulh ceza mahkemesinde hâkim tarafından sorguya çekilirken, hakları hatırlatılmış ve duruşmaya da avukatı ile gelmiş bulunan sanığa, hakları, duruşmada “Sorgusu” yapılırken, “yeniden” hatırlatılması zorunludur”. (CGK 01.05.1995 t., 1/72-148)

11-“-…sanığın, sorgusu “yapılmadan” önce cmuy’nin 135. maddesindeki hakları hatırlatılmalıdır”. (CGK 11.04.1994 t., 6/69-93)

12-“-…ikrarın, geçerli olması için, ikrar, “hâkim” huzurunda olmalıdır. İkrar, geri alınmamalıdır. İkrar, yan deliller ile desteklenmelidir”. (CGK 01.04.1985 t., 6/511-182)

13-“-…polisteki ikrardan başka delil bulunmaması halinde mahkûmiyet hükmü verilemez”. (6 CD 15.02.2000 t., 535-648)

14-“-…hâkimin izni olmadan, bir mahkeme kararı olmaksızın dinlenen telefon kayıtları, hükme esas alınamaz. Zira delil hukuk dışı elde edilmiştir”. (8 CD 09.06.1999 t., e: 1999/9021, k: 1999/9538)

15-“-…iletişimin dinlenmesi konusunda, hâkim kararı alınıp alınmamasına, karar verme yetkisi savcılara aittir”. (8 CD 21.12.2000 t., e: 2000/27613, k: 2000/21500)

16-“-…18 yaşından küçük sanığa, “müdafii” atanmalı, ayrıca trafik suç tutanağı, kendisine “okunmalı”dır. (7 CD 20.09.2001 t. 10397-13729)

17-“-…sanığa ait olmayan adrese, tebligat kanununun 35. maddesine göre yapılan tebliğ, savunma hakkının kısıtlanmasıdır”. (10 CD 13.11.2006 t., 6727-12546)