Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin yeniden inceleme talepleri, 2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, ilgililer yeniden inceleme sonuçlarını ekte yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmadığından yeniden inceleme talebi gönderenlere ilişkin sorgulama ekranında, kayıtlarının olmadığına ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK: 1- Adli Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı

EK: 2- İdari Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı