AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 20 maddelik kanun teklifi, asker kişilere suç işlerken rastlanılması halinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalama yetkisi verilmesini öngörüyor. Bu kapsamda asker kişiler suçüstü halinde; amiri, üstü, askerî karakol, nöbetçi, devriye, askerî inzibat ve kolluk görevlisi tarafından yakalanabilecek. Yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılacak. Cumhuriyet savcısı, yakalanan kişiyi serbest bırakmaz ise en yakın askerî inzibat karakoluna veya askerî makama ya da adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda ise yakalanan kişi Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim edilecek. Teklif ile asker kişilerin gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda kıt’a komutanı veya askerî kurum amirine de haber verilmesi düzenleniyor.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Teklifle askeri suçlarda soruşturma ve kovuşturma halleri de düzenleniyor. Bu kapsamda subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması öngörülüyor. Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak işlemlerin Milli Savunma Bakanlığı’nca yurt dışında görevlendirilen hukuk sınıfı subaylar tarafından yapılmasını isteyebilecek. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve sırf askeri suç nedeniyle askeri disiplinin ağır şekilde ihlal edilmesi halinde de asker kişi hakkında tutuklama kararı verilebilecek. Asker kişilerin işlediği askeri suçlarla ilgili olarak kabul edilen iddianamenin bir örneği ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi durumunda ise karar soruşturma iznini veren komutanlığa veya askeri kurum amirliğine gönderecek.

SORUŞTURMA İZNE TABİ OLACAK

Düzenleme ile asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak. Ancak, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülecek. Soruşturma izni, asgari tugay komutanı veya eşidi askeri kurum amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) olmak üzere, asker kişinin görev yaptığı birlik komutanı veya askeri kurum amiri, bu kişilerin yokluklarında ise vekilleri tarafından verilecek. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi hariç, Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan asker kişiler hakkında soruşturma izni Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanının veya ilgili Kuvvet Komutanının teklifi üzerine ya da resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılacak.  

YÜCE DİVAN'DA YARGILANMA USULLERİ

Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulleri de belirleniyor. Buna göre; Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının işlediği askeri suçların soruşturulması izne tabi tutulacak. Ancak, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülecek. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlanacak. Askeri suçlara ilişkin soruşturmalar, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca ya da Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen ilçe Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülecek.