banner590
banner589

“Veresiye veremem, arkan sıra gelemem, gelirsem de bulamam, bulursam da alamam”

Süpermarketlerin olmadığı, hipermarketlerin esamesinin dahi okunmadığı yıllarda, bakkal amcalar tutarlardı bu defterleri…

Günümüzde fazla kullanılmasa da, veresiye defterleri 70 ve 80’li yılların vazgeçilmezleriydi.

Sakar Şakir filminde, Şakirin (Kemal Sunal) tartarak sattığı defterdir.

Ekşi Sözlükte, Veresiye Defteri Şu Şekilde Tanımlanmıştır;

kimin kime ne verdiğinin ne aldığının falan tutulduğu bir defter. genelde bakkallarda olur. okunaksızdır.

29.07.2002 16:38 detay

küçük esnafın müşterilerinden alacaklarını kaydettiği bir nevi muhasebe defteri. daha ziyade bakkalla birlikte anılır. (bkz: bakkal defteri).
sayısız türk filminde ve levent kırca parodisinde kendisine rol bulmuş, diğer defter türleri arasından sıyrılmasını bilmiştir.

veresiye defterinde kayıtlar isim, soyad, müşteri numarası, kurumsal kimlik boku, annenizin kızlık soyadı yerine bakkalın kendi kafasında kurguladığı bir dünyayı yansıtan benzetme ve tanımlamalar aracılığıyla tutulur. farzedelim ki hitlerin bakkala borcu var, elinize bir miktar para verip sizi bakkala yolladı. sittin sene arasanız veresiye defterinde adolf hitler ismine rastlayamazsınız. bakkal büyük ihtimalle "badem bıyık" olarak kaydetmiştir onu.

ister führer olun, ister müsteşar, ister banka müdürü bu kodlama sistemi tüm acımasızlığıyla sizi de içine alacak; bakkalın yürüyüşünüzden, boyunuzdan, kilonuzdan, konuşurken çıkardığınız seslerden bir tanımlama yapmasına hiçbir şey engel olamayacaktır.

kazara laf arasında basur olduğunuzu ağzınızdan mı kaçırdınız, ha ha kaçırmayacaksınız. üstelik size atfedilen kod sadece bakkalla da sınırlı kalmayacak, bakkal bu konuyu en kısa zamanda dükkanda durma olasılığı bulunan tüm aile bireyleriyle de paylaşacaktır. veresiye defterinde standartı yakalama açısından bu paylaşım esastır. böylelikle herkes kafasına göre kayıt tutmayacak, kaosun önüne geçilecektir.

bodur ihsan, tekelcinin yeğeni, motosikletli terzi, hatta atlantisten gelen zekiye güzel veresiye defteri tanımlamalarıyken ssg,bbg, fbi filan zayıf kalacak, asla bir veresiye defterinde yer alamayacak isimlerdir...

07.08.2002 03:32 konor

bakkal amca'nın size ait bütün alışveriş veri tabanını tuttuğu kara kaplı defter, kara kitap hatta...eve günde kaç ekmek girdiği, evin hanımının hangi boy orkid kullandığı, beyin bir büyüğü kaç günde bitirdiği hep bu defterin sayfaları arasında gizlenmiştir...ben fabrika sahibi olsam migros card, gima cardlar ile oluşturulan veritabanını değil, doğrudan bakkaldaki defterleri toplamayı tercih eder(d)im...artık edemiyorum, zira bakkal kalmadı...

ha bir de mahalledeki afacan ama salak velet alışverişe geldiğinde "evladım bir ekmek aldın yazıyorum deftere" denip kimi zaman "beş ekmek" diye kayıt edilen defterdir...bu nedenle gölge defterinde tutulması caizdir, gereklidir...

07.08.2002 13:28 hayirsiz adam

kahraman bakkalin supermarkete direnisinin bir belgesi olarak var olmayi surduren edevat...

sakar şakir filminde şakirin tartarak sattığı defterdir

09.11.2007 21:39 serkan k

kriz sebebiyle tekrar tutulmaya başlandığı haberini vermeyen tv kanalı kalmayan defter. eskiler kara kaplı derlerdi kendisine. bu defteri kullanmayan mahalle esnafı yoktur bildiğim kadarıyla.

14.11.2008 19:44 gokbs

bakkalın müşterisini finanse etme aracıdır. işin içinde faiz uygulamasının olmayışı bakkalın veresiye olayını babanızın hayrına yapıyor olduğu izlenimi yaratabilir. ama parası olduğu zaman migros, şok, bim gibi marketlerden nispeten daha ucuza ihtiyaçlarını karşılayan tüketiciler borç yükünü hafifletmek adına kredi kartı yerine veresiye olayına yüklendikleri takdirde nispi olarak daha yüksek olan tüketim maliyetleri ile karşılaşabilirler. ama bu durum faizin yaratacağı borçlanma maliyetini genellikle aşmaz.

09.04.2009 23:05 ~ 10.04.2009 14:27 krasnoya

bazen müşteri tanımlama sıfatlarıyla komedi senaryosuna dönüşebilen defterler. yaşlı bir amcanın bakkalında gördüğüm kadarıyla, amca bazı müşterilerin isimlerini bilmemekte. bu sebeple veresiye defterine müşteriyi tanımlayabilecek türlü türlü nitelikler yazmaktadır. örnek vermem icap ederse;

1. okuldan sonraki üçüncü ev
2. benzincinin karşısındaki kırmızı ev
3. tek ayaklı adam
4. torunumun sınıf arkadaşı

gibi gibi... görüldüğü üzere bakkal amca hayata gözlerini yumacak olursa eğer veresiye defterinde yazan borçları toparyabilmek için bir dedektif gerekecek.

04.06.2011 01:03 ~ 01:06 storm of the story

bunun bulunduğu yerde aynı zamanda bakkal amcayı uyaran anne babalar da bulunur. çünkü önceleri iki ekmek bir yoğurt almak için bakkala giden çocuk bünye, neden sonra alışveriş yaptıktan sonra para vermediğini ve aldıklarının sihirli bir deftere yazıldığını anlar. bir zaman sonra ekmeklere çikolata, yoğurda cips, kola, yazları dondurma falan eklemeye başlar. alınan ufak tefek yiyecek ve içecekle birlikte yavaş yavaş bu duruma alışan çocuk bünyenin sonraları okul çıkışı direkt ekmek falan almadan kendi istediklerini deftere yazdırması kaçınılmaz olacaktır. ardından elinde -çünkü bunların bir kopyası da müşteri de bulunur- veresiye defteriyle alt alta toplama işlemi yapan babanın aralarda aslında kendisinin hiç istemediği siparişleri görmesiyle bu mutlu rüya da son bulur. kulağı çekilen çocukla birlikte bakkala giden baba bir daha bu ufaklığa istediklerini vermeme konusunda bakkalı uyarır. aslında burada kaybeden sadece çocuk olmaz. çünkü bakkalların o dönemde asıl parayı -hangi para?- abur cuburdan götürdüğü düşünülürse kazananının olmadığı bir oyun olarak kalır bu sahne akıllarda.

sayfalarının kenarları mutlaka kırışmış olan bir defterdir sadece. hesaptan kitaptan uzak, içinde mahalle kavramının sıcaklığını taşıyan ve çocukluktan kopmuş gelmiş tatlı bir anıdır.

17.06.2011 20:59 eylemsizlikmodu

bu yaz bizzat 92 yaşındaki dedemle beraber bakkalda dururken doldurmuş olduğum için dedemin yazdığı bazı gerçek örnekleri vermek isterim: şişko almancı, dişlek usta, serhoş hüseyin, amcamın birgül, börekçi (bu fiks zaten), komşu küçük kız (gerçekten çok açıklayıcı)

20.10.2011 15:29 sanal hayvan

çift taraflı tutulanları da vardı.
bakkala gönderilen çocuk küçük telefon defterine benzeyen bir defterle gönderilir, bakkalın kendi defterine yazdığı ne varsa aynısını çocuğun elindekine de yazılırdı. müşteri de bakkal da alacağını vereceğini bilirdi.

08.04.2013 14:12 vincenzo

Hukuki Değerlendirme

Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’ya göre belgedir.

Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli

olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve

kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.

Delil başlangıcı, senetle ispat kuralının bir istisnasıdır. Kesin delil ile ispat olunabilecek bir hususun, takdiri bir delilin başka bir takdiri delil ile kuvvetlendirilmesi ile ispat olunabilmesidir.

Takdiri Delilin Unsurları

- Yazılı olmalı

- İzafe edilecek kişiye ait olduğunu gösterir nitelikte olmalı (imza, elyazısı vb.)

- İspat olunacak vakıa ile alakalı olmalı

Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa

tanık dinlenebilir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İkinci Bölüm

Belge ve Senet

Belge

Madde 199- (1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.

Senetle ispat zorunluluğu

Madde 200- (1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

(2) Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir.

Senede karşı tanıkla ispat yasağı

Madde 201- (1) Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüz Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz.

Delil başlangıcı

Madde 202- (1) Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir.

(2) Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.

Sonuç

Yukarıda açıkladığımız hususlar çerçevesinde, veresiye defterlerinin, HMK 199 (1) kapsamında belge olarak kabulü mümkün görünmese bile, HMK 202 (2) kapsamında delil başlangıcına konu olabileceklerdir.

Delil başlangıcı, HMK 202 (2) gereğince belgedir ama HMK 199 (1) gereğince belge değildir.

Yazılı olma, izafe edilecek kişiye ait olduğunu gösterir nitelikte olma (imza, elyazısı vb.) ve ispat olunacak vakıa ile alâkalı olma şartlarını taşımayan veresiye defterleri, HMK 199 (1) gereğince belge değildir, bu şartları taşıması durumunda ise, HMK 202 (2) gereğince delil başlangıcı olarak kabul edilebilecektir.

Borçlular tarafından imzalanmış bir veresiye defteri ya da alacaklı tarafından da imzalanmış gölge bir veresiye defteri varsa, defter, HMK 202 (2) gereğince, delil başlangıcına konu olabilecektir.

Borçlular, veresiye defterini imzalarlarsa, borcun icra yolu ile tahsili mümkün olabilecektir. Borçluların T.C. Kimlik numaralarının alınması da, borcun izafe edilecek kişiye ait olduğu hususunu kuvvetlendirecektir.

KAYNAKÇA

https://eksisozluk.com/veresiye-defteri--352966?p=2

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MC8R4EumxPMJ:https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz%25C4%25B1l%25C4%25B1_delil_ba%25C5%259Flang%25C4%25B1c%25C4%25B1+&cd=9&hl=tr&ct=clnk&gl=tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ord.Prof.Dr. 2 yıl önce

Wauw! Very Very Fantastik

Avatar
Avukat 2 yıl önce

Sayın editör, admin vs. Yorumlarda aşağılayıcı yahut terbiye sınırlarını aşabilecek yorumları kabul etmemenizi rica ediyorum. Yazının içeriği ne kadar yanlış olursa olsun burada isimsiz cisimsiz kimselerce yazarların küçük düşürülmesine müsaade edilmemelidir. İnsanlar burada hiçbir çıkar karşılığı olmaksızın yazmakta ve kendi fikirlerini üretmekteler.

Avatar
Principatus 2 yıl önce

Hukuki bir makalede eksisozluge atif yapmak

Avatar
Av. Ersen Uyar 2 yıl önce @Principatus

Biraz da eğlenceli bir yazı olsun :)

Beğenmedim! (1)
Avatar
justo 2 yıl önce

olmamış

Avatar
rüstem çopur 11 ay önce

veresiye aldığına dair iki üç şahit yada işyeri kamerası delil sayılamaz mı ? geriye dönük onlarca günün kaydı var mesela...?