TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nun bir an önce TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Özel, Yıldırım'a gönderdiği başvuru yazısında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması olarak idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla anayasal bir kurum olarak kurulduğunu anımsattı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, verdiği kararlarla kamu kurumlarına kritik tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Özel, parlamentoya karşı sorumluluğu bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun daha işlevli hale getirilmesi ve kuruma itibar kazandırılmasının, milletvekillerinin ve Meclisin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Özel, 2017 yılı itibariyle Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiyelerine kamu kurumlarının uyma oranının önceki yıllara oranla yükselse de halen istenilen seviyede olmadığını belirtti. Özel, bu yılın 8 ayında kurum tarafından verilen tavsiye kararlarından 120’sine kamu kurumlarının uymadığını, uymayanlar arasında Adalet, Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi önemli kurumların bulunduğuna işaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumuna ait 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı raporlarının, toplu olarak ancak 11 Ocak 2018'de yapılan TBMM Genel Kurulunda görüşülebildiğine değinen Özel, şunları kaydetti:

"11 Ocak 2018 günü yapılan görüşmelerde de 4 yıllık raporun aynı oturumda görüşülmesine yönelik eleştirilerde bulunmuş, 2017 yılı raporunun 2018 yılında görüşülmesi gerektiği noktası siyasi parti temsilcileri tarafından vurgulanmıştı.3 Sıra Sayısıyla bastırılan 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu'nda da raporun Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.Genel Kurulun yoğun bir gündeminin olmadığı, son iki haftadır üç gün yerine iki gün çalışmasıyla da görülmektedir. Bu doğrultuda 3 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu'nun Genel Kurulda görüşülmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.Bu çerçevede Şahsınız Başkanlığında bir Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek, 3 Sıra Sayılı raporun TBMM Genel Kurulunda bir an önce görüşülmesi için katkı sağlamanızın uygun olacağını değerlendiriyorum. "