banner649

06 Eylül 2021

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
 

BAŞVURU GRUBU

ALAN

ALINACAK
PERSONEL1. GRUP

Yazılım Geliştirme (Java)


12

Yazılım Geliştirme (.Net)

Yazılım Test

Veri Tabanı Yönetimi

Yapay Zekâ Geliştirme

Web Önyüz Geliştirme
2. GRUP

Sistem Yönetimi


6

Sistem Yönetimi (Windows)

Network (Ağ Yönetimi)

Veri Yedekleme Yönetimi

Ağ Altyapısı Yönetimi

İletişim Sistemleri Geliştirme

Bilgi Güvenliği

TOPLAM

18


I.BAŞVURU ŞARTLARI
A.GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 2. 2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 3. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

B.ÖZEL ŞARTLAR
1. GRUP (12 Kişi)
Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1.YAZILIM GELİŞTİRME (JAVA)

 1. Yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak çalışmış olmak,

 3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

 4. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

 5. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 6. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

Tercihen;

 1. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

 2. REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

 4. React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

 5. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

2.YAZILIM GELİŞTİRME (.NET)

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. NET Framework ve C# programlama konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

 3. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

 4. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

 1. ASP.NET Boilerplate kullanarak proje geliştirmiş olmak,

 2. ASP.NET WebForms ve ASP.NET, MVC konularında bilgi sahibi olmak,

 3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 4. WCF, SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,

 5. HTML5, CSS, Bootstrap konularında bilgi sahibi olmak,

 6. JSON, XML, JavaScript, jQuery konularında bilgi sahibi olmak,

 7. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. YAZILIM TEST
 

 1. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

 3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 4. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

 5. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 6. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

 1. Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

 2. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

4. VERİ TABANI YÖNETİMİ

 1. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

Tercihen;

 1. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

 2. SQL bilgisine sahip olmak,

 3. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,

 4. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,

 5. PL/SQL bilgisine sahip olmak.

5. YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRME

 1. En az 1 (bir) yıl Python programlama dilinde tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. En az 1 (bir) yıl Makine Öğrenmesine yönelik "Veri Analiz" tecrübesine sahip olmak ve belgelemek,

Tercihen;

 1. Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme konularında tecrübe sahibi olmak,

 2. Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 3. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 4. Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,

 5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRME

 1. Yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,

 4. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

 5. Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

 6. Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

 7. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

 8. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 9. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

 10. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.GRUP (6 Kişi)


Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1. SİSTEM YÖNETİMİ

 1. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 3. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

 1. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 2. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 3. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 4. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

 5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 6. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

 7. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 8. Veri depolama teknolojilerine ilişkin sertifika sahibi olmak.


 

2. SİSTEM YÖNETİMİ (WINDOWS)

 1. Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) eğitimini almış olduğunu belgelemek,

 3. Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 4. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

 1. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 2. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 3. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), RedHat Certified Architect (RHCA) ve Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

 4. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

 5. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

3. NETWORK (AĞ YÖNETİMİ)

 1. Bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

Tercihen;

 1. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini almış olmak,

 2. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

 3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 4. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

 5. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 6. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 7. Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

4. VERİ YEDEKLEME YÖNETİMİ

 1. Yüksek ölçekli yedekleme sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. En az 500 (beş yüz) fiziki kartuş ve 1PB (Petabyte) üzeri veri kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Protect Plus, Storage Area Network (SAN) konularının en az birinden eğitim almış olmak ve belgelemek,

Tercihen;

 1. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 2. IBM Spectrum Protect yedekleme yazılımında bilgi sahibi olmak,

 3. Veri Yedekleme sistemlerinde kurulum, kapasite yönetimi, güncelleme, sürüm yönetimi, performans ölçümü ve olay yönetimi operasyonlarını yürütmek,

 4. Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında tecrübe sahibi olmak,

 5. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 6. İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 7. Veri depolama teknolojilerine ilişkin sertifika sahibi olmak,

 8. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi olmak,

 9. IBM Power serisi donanım yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 10. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

5. AĞ ALTYAPISI YÖNETİMİ

 1. Sistem merkezlerinde sistem/cihaz yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki, güvenlik duvarı, yük dengeleyici, web uygulama güvenlik duvarı sistemlerinin her birinde veya son kullanıcı güvenlik sistemleri hakkında sistem/cihaz yöneticisi (admin) olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

Tercihen;

 1. Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

 2. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 4. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 5. Sunucu donanım ve işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 6. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 7. CCIE, Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider, CCNP Wireless, CCNP Voice sertifikalarından birine sahip olmak,

 8. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

 9. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

6. İLETİŞİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME

 1. Ubuntu Linux işletim sistemlerinin yönetiminde en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. Sistem yazılımları ve Script Language (Shell Script) konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 3. Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 4. SIP (Oturum Başlatma Protokolü) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu protokolü kullanan video konferans sistemi kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,

 5. Asterisk veya benzer SIP kütüphanelerinin kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,

 6. Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

 7. Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,


Tercihen;

 1. Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP, WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan uygulama geliştirme projelerinde yer almak.

7. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Aşağıdaki konuların en az birinde 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 1. Sızma ve Zafiyet Tarama,

 2. Yazılım ve Sistem Güvenliği,

 3. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

 4. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilme ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilme,

 5. Kimlik Yönetimi Sistemleri,

 6. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

 7. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

 8. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

 9. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,

 10. Network Security Auditing,

 11. Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

 12. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet Güvenliği ve Wifi Güvenliği,

 13. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi,

 14. Siber saldırı türleri.

II. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar belirtilen gruplardan sadece 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 1. Bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

 2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

 3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),

 4. SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

 5. Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

 6. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

IV. DİĞER HUSUSLAR:

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden başvuru tarihinin son günü itibarıyla 1 yıllık bekleme süresini tamamlamayanlar (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) ile sözleşme imzalanmayacaktır.

V. BRÜT ÜCRET

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07/07/2021 tarihli ve 421208 sayılı Genelgesi ile brüt tavan ücret 8.772,86 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kurum tarafından belirlenen brüt ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EKLER:
1- Sağlık Beyanı (Ek-1)
2- Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2)

 

Sağlık Beyanı

Güvenlik Soruşturması Formu

-------------

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU GRUBU

ALAN

ALINACAK PERSONEL1. GRUP

Yazılım Geliştirme (Java)


4

Yazılım Geliştirme (.Net)

Yazılım Test

Veri Tabanı Yönetimi

Yapay Zekâ Geliştirme

Web Önyüz Geliştirme
2. GRUP

Sistem Yönetimi


4

Sistem Yönetimi (Windows)

Network (Ağ Yönetimi)

Veri Yedekleme Yönetimi

Ağ Altyapısı Yönetimi

İletişim Sistemleri Geliştirme

Bilgi Güvenliği

TOPLAM

8

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  3. 2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

  4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

  5. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

  6. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

 1. ÖZEL ŞARTLAR

1.GRUP: (4 Kişi)

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1.YAZILIM GELİŞTİRME (JAVA)

 1. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak çalışmış olmak,

 3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

 4. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

 5. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 6. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

Tercihen;

 1. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

 2. REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

 4. React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

 5. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

2.YAZILIM GELİŞTİRME (.NET)

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 2. NET Framework ve C# programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

 3. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

 4. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

 1. ASP.NET Boilerplate kullanarak proje geliştirmiş olmak,

 2. ASP.NET WebForms ve ASP.NET, MVC konularında bilgi sahibi olmak,

 3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 4. WCF, SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,

 5. HTML5, CSS, Bootstrap konularında bilgi sahibi olmak,

 6. JSON, XML, JavaScript, jQuery konularında bilgi sahibi olmak,

 7. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. YAZILIM TEST

 1. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

 3. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

 4. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 5. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

 6. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Tercihen;

 1. Selenium, Silktest, UIPath gibi test otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

 2. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak.

4. VERİ TABANI YÖNETİMİ

 1. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

 3. SQL bilgisine sahip olmak,

 4. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,

 5. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,

 6. PL/SQL bilgisine sahip olmak.

5. YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRME

 1. Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

 2. Makine Öğrenmesine yönelik "Veri Analiz" tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

 1. Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme konularında tecrübe sahibi olmak,

 2. Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 3. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 4. Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,

 5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRME

 1. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 2. CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 3. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

 4. Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

 5. Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

 6. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 7. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

 8. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

 9. Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,

 10. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.

2.GRUP (4 Kişi)

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1. SİSTEM YÖNETİMİ

 1. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

 2. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak,

 3. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

 4. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

 6. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak,

 7. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde bilgi sahibi olmak.

2. SİSTEM YÖNETİMİ (WINDOWS)

 1. Microsoft Server (2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

 2. En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) eğitimini almış olduğunu belgelemek,

 3. Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi sahibi olmak,

 4. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

 5. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. NETWORK (AĞ YÖNETİMİ)

 1. Bilişim ağları yönetimi (network admin) hakkında tecrübe sahibi olmak,

 2. Kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

 3. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

 4. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

 5. Network izleme ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

 6. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 7. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

4. VERİ YEDEKLEME YÖNETİMİ

 1. Yüksek ölçekli yedekleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

 2. En az 500 (beşyüz) fiziki kartuş ve 1PB (Petabyte) üzeri veri kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 3. IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Protect Plus ve Storage Area Network (SAN) konularının en az birinden eğitim almış olmak ve belgelemek,

 4. Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 5. IBM Spectrum Protect yedekleme yazılımında bilgi sahibi olmak,

 6. Veri Yedekleme sistemlerinde kurulum, kapasite yönetimi, güncelleme, sürüm yönetimi, performans ölçümü ve olay yönetimi operasyonlarını yürütmek,

 7. Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında bilgi sahibi olmak,

 8. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,

 9. İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

 10. UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 11. IBM Power serisi donanım yönetiminde bilgi sahibi olmak.

5. AĞ ALTYAPISI YÖNETİMİ

 1. Kurumsal segmentteki güvenlik duvarı, yük dengeleyici, web uygulama güvenlik duvarı sistemlerinin her birinde veya son kullanıcı güvenlik sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

 2. Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

 3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

 4. Altyapı donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

 5. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 6. Sunucu donanım ve işletim sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

 7. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

6. İLETİŞİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME

 1. Ubuntu Linux işletim sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

 2. Sistem yazılımları ve Script Language (Shell Script) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 3. Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 4. SIP (Oturum Başlatma Protokolü) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu protokolü kullanan video konferans sistemi kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,

 5. Asterisk veya benzer SIP kütüphanelerinin kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,

 6. Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

 7. Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

7. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Aşağıdaki konuların en az birinde tecrübe sahibi olmak,

 1. Sızma ve Zafiyet Tarama,

 2. Yazılım ve Sistem Güvenliği,

 3. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

 4. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilme ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilme,

 5. Kimlik Yönetimi Sistemleri,

 6. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

 7. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

 8. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

 9. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,

 10. Network Security Auditing,

 11. Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

 12. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet Güvenliği ve Wifi Güvenliği,

 13. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi,

 14. Siber saldırı türleri.


II.BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar belirtilen gruplardan sadece 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

  1. Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

  2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

  3. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

  4. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,

  5. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),

  6. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

  7. Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

  8. Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

  9. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.


III.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

IV.SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınav soruları başvurulan alana göre aşağıdaki konular arasından seçilecektir.

A- ÇÖZÜMLEYİCİ (1.GRUP)

 1. Java ve .NET programlama dilleri,

 2. Nesne Tabanlı Program Analiz ve Tasarım,

 3. İlişkisel Veri Tabanı ve SQL,

 4. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri,

 5. Web Servisler,

 6. İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular.


B-ÇÖZÜMLEYİCİ (2.GRUP)

 1. UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri,

 2. Sunucu Sistemleri,

 3. Microsoft Sunucu İşletim Sistemleri,

 4. Sunucu Sanallaştırma ve Disk Sanallaştırma Teknolojileri,

 5. Bilişim Ağları (Network),

 6. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, VPN, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),

 7. Veri Merkezi Kablolama,

 8. Disk Sistemleri ve SAN,

 9. Veri Yedekleme Sistemleri,

 10. Video çözücüleri (Codec), Gerçek Zamanlı Ses, Görüntü ve Veri Taşıma Teknolojileri,

 11. Sızma ve zaafiyet test araçları

 12. Kaynak kod analizi süreçleri ve kod bilgisi,

 13. Log analizi ve logların SIEM sistemlerine yönlendirilerek korelasyon kurallarının yazılması,

 14. PAM sisteminin kullanım amacı ve çok faktörlü doğrulama teknikleri,

 15. Linux ve Windows işletim sistemlerinin güvenliği,

 16. Uluslararası Bilgi Güvenliği standartlarına hâkimiyet,

 17. İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular.


V. DİĞER HUSUSLAR

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 1 yıllık bekleme süresini tamamlamayanlar (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) ile sözleşme imzalanmayacaktır.

VI.BRÜT ÜCRET TABLOSU

Mesleki Tecrübesi

İngilizce Düzeyi

Ücret

5 yıldan fazla

A-B

8.612,48

C

8.272,66

D

8.084,08

3-5 yıl

A-B

7.984,81

C

7.696,65

D

7.562,11

1-3 yıl

A-B

7.274,02

C

7.045,52

D

6.908,65

0-1 yıl

A-B

6.221,67

C

5.937,71

D

5.783,17


İdare tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 07/07/2021 tarihli ve 421208 sayılı Genelgesinde belirtilen brüt tavan ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EKLER:
1- Sağlık Beyanı (Ek-1)
2- Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2)

Sağlık Beyanı

Güvenlik Soruşturması Formu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.