İcra müdür yardımcılığı sınav ücreti 225 TL

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 225 TL'yi (ikiyüzyirmibeş Türk Lirası KDV dahil), 01-12 Nisan 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında;

- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı",

- T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatıracaklardır.

- Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

- Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

- Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonrawww.meb.gov.trinternet adresinden sınav e-başvuru yapacaklardır. e-Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

SINAV YERİ

- ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

- 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

- Adaylara ait sınav giriş belgeleri 25 Nisan 2019 tarihindewww.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavında sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

1-Genel Kültür-Genel Yetenek

a) Türkçe (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10) ç)Türk Kültür ve Medeniyetleri (10)

d) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

2- Alan Bilgisi

a)Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (9)

b)İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği,(15)

c)Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu,(8)

ç)Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı,(9)

d)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.(9)

SINAV UYGULAMASI

GRUP

SAYISI

GRUP ADI VE SORU SAYISI

SINAV

MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

SORU

KİTAPÇIK

TÜRÜ

CEVAP

SEÇENEK

SAYISI

1

GRUP

İcra Müdür Yardımcılığı

SAAT: 10.00

(100 adet)

ANKARA

110 dk.

A-B

5 (beş)

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Ancak, Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 07 Mayıs 2019 tarihindewww.meb.gov.trve www.adalet.gov.trinternet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 31 Mayıs 2019 tarihindewww.meb.gov.trile www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Adalet Bakanlığı tarafından ÖDSGM'ye bildirilecektir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Sınav değerlendirme grup numarası aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Grup No

Grup Adı

1

İcra Müdür Yardımcılığı

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

- Sınav değerlendirmesinde; genel kültür- genel yetenek soruları 20 puan, alan bilgisi soruları ise 80 puan ağırlığına sahip olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20

Alan Bilgisi Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80

Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) +( Alan Bilgisi Puan)

formülü kullanılacaktır. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince "Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

- Adayların sınav puanı eşit olması halinde, İcra Müdür Ve Yardımcıları İle İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını Adalet Bakanlığı yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632"

0 (312) 413 32 47- 48

Adalet Bakanlığı için 0 (312) 549 45 31 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına yapacaklardır. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM' ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı bildirecektir. ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.