banner628

25 Kasım 2021

Marmara Üniversitesi 80 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesine, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacak.

---

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına  2547  sayılı  Kanunun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca,  Üniversitemiz  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

“Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik  uygulanmaktadır.  Yurtdışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış  olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Birim

Bölüm

Anabilim/ Anasanat/Program

Adet

Kadro Unvanı

İlan Metni

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Özel Hukuk Bölümünde doktorasını tamamlamış ve Ticaret Hukuku
alanında çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

1

Profesör

Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olmak. Özel yetenekli öğrenciler için eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, empati, çatışma çözme vb. 21. yüzyıl becerileri ile ilgili öğretim tasarımı çalışmaları yapmış olmak. Eğitim programları ve öğretiminde değerler eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.
Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Profesör

Doçent unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak. Karşılaştırmalı Fen Eğitimi ve Proje Tabanlı Fen Eğitimi hakkında akademik yayınlar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

1

Doçent

Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak. Erken çocukluk
döneminde sosyal problem çözme ve benlik algısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

1

Doçent

Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında
tamamlamış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

1

Doçent

Eğitim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Eğitim yönetiminde stratejik yönetim ve nicel karar verme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI veya SCI indekslerinde taranan
dergilerde yayın yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Doçent

Eğitim Psikolojisi alanında Doçent unvanı almak. Kültür ve psikolojik
danışmanlık ile psikolojinin felsefi temelleri konularında çalışmaları olmak. SSCI ‘de yer alan dergilerde yayını olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Doçent

Fen Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak. Fen eğitiminde bilim kurgu filmleri ve bilim tarihi alanlarında uluslararası bilimsel çalışma yapmış olmak. Fen Bilgisi Eğitimi alanında ders verme
deneyimine sahip olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yüksek lisansını Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri ve doktorasını ilköğretim matematik öğretmenliği alanında yapmış olmak. Kriptoloji, öğrenme nesnesi ve eleştirel düşünme konularında çalışmalar yapmış
olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak. Otizm Spektrum bozukluğunun değerlendirilmesi ve ilişkili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme, beceri eğitimi ve öğrenen kimliği konularında bilimsel çalışmaları olmak. Ulusal ve
uluslararası yayınevlerinde basılan kitaplarda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

1

Profesör

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak. Arşivcilik, arşivlerde erişim, arşivlerde ve kütüphanelerde bilgi hizmetleri alanlarında çalışmak. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları
olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

1

Profesör

Enzim immobilizasyonu, aktivitesi, kinetiği ve inhibisyonu, ilaç yükleme ve salınımı, antioksidan aktivite ve moleküler modelleme konularında SCI kapsamında yayınları olmak, biyokimya alanında
İngilizce dersler vermiş olmak, lisansüstü tez yönetmiş olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

1

Profesör

Matematik alanında Doçent olmak; Kısmi türevli diferansiyel denklemler konusunda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. En
az 1 yıl süreyle yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

1

Doçent

Tıp kütüphaneciliği, dijital kütüphaneler ve kütüphane yönetimi
alanlarında çalışmak. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi
Coğrafya

1

Doçent

Ortadoğu ve Balkan ülkelerinin nüfus, tarımsal faaliyetleri ve siyasi
coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Matematik

Geometri

1

Doçent

Matematik alanında Doçent olmak; Manifoldlar konusunda SCI-E
kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

1

Dr. Öğr. Üyesi

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sekonder metabolitler ile quorum sensing inhibisyonu üzerine uluslararası SCI yayınları olmak ve
uluslararası projelerde görev almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Matematik alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında Doktora yapmış olmak. İntegral dönüşümleri üzerine birincil indeksli uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans düzeyinde alana ilişkin ders verme
tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Matematik alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak. Matematiğin Temelleri ve Lojik alanında Doktora yapmış olmak. Aritmetik gruplar ve grup hareketleri üzerine birincil indeksli uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans düzeyinde alana
ilişkin ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Türk Halk Edebiyatı Bilim dalında Doktor unvanı almış olmak; halk kültüründe mizah alanında çalışmaları olmak; Halk şiiri üzerine çalışmaları bulunmak; toplumsal grupların geleneksel kültürleri arasında
karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

1

Profesör

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Teknik Resim, Mobilya Tasarımı, Yapı İçi Konstrüksiyon, Yatlarda Mekân Tasarımı alanlarında ders vermiş
olmak; alanında en az 10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

1

Profesör

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Teknik Resim, İç Mekân Tasarımı, Aydınlatma Tasarımı alanlarında ders vermiş olmak; alanında en az 10 yıl öğretim
elemanı olarak çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Tezhip-Minyatür

1

Doçent

Lisansüstü tez çalışmalarını tezhip sanatı alanında yapmış olmak, akademik araştırmalarında yurt dışı deneyimine sahip olmak, alanında özgün yapıtları ile ulusal ve uluslararası sergilerde yer almak,
üniversitede en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

1

Profesör

Alanında doçent olmak.

Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

1

Doçent

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, alanında doçent olmak, uluslararası
karşılaştırmalı mali hukuk çalışmaları bulunmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

1

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

1

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktora yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

1

Profesör

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, istatistiksel yöntemler alanında en az ESCI tarafından taranan bir dergide yayını bulunmak, kategorik verinin çok değişkenli analizi ve makine
öğrenmesi alanında akademik çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

1

Profesör

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, mevsimselliğin modellenmesi ve mevsimsel eşbütünleşmenin uygulanmasını içeren birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde bilimsel çalışmaları olmak, köpükleri ölçen ekonometrik yöntemler üzerine yayınları olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

1

Doçent

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak, çalışma hayatında kuşak farklılıkları, COVID-19 ve çalışanlar üzerinde etkileri konularında akademik yayınları bulunmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Çalışma Ekonomisi alanında yapmış olmak, küreselleşme ve çalışma standartları konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak, karşılaştırmalı emek piyasaları konusunda yayınlar yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikoloji

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Örgütsel Davranış alanında tamamlamış olmak, çalışan ses davranışları, iş tatmini, örgütsel güven konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Çalışma Ekonomisi alanında yapmış olmak, genç işsizlik ve genç istihdamı üzerine birincil endekslerde (SCI-E) yer alan dergilerde çalışma yapmış olmak, nitelikli işgücü ve uluslararası eğitimin etkileri konularında yayınları bulunmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Ekonometri alanında tamamlamış olmak, uygulamalı mikro ekonometri konusunda özellikle nitel tercih modelleri ile ilgili yayınlar yapmış olmak, panel veri ekonometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını İktisat (İngilizce) alanında tamamlamış olmak, iktisadi büyüme, dışsal ve içsel büyüme modelleri ve bölgesel iktisat konularında birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde yayını bulunmak, YÖK’ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından en az 95 almış olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını İktisat alanında tamamlamış olmak, para politikası üzerine çalışmaları olmak, tarımsal ürünlerin ekonomik etkileri üzerine birincil
endekslerde (SCI) taranan dergilerde yayını olmak.

İlahiyat
Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları

Türk-İslam Edebiyatı

1

Profesör

Türk İslam Edebiyatı alanında doçent olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Tefsir

1

Profesör

Tefsir alanında doçent olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri

Din Eğitimi

1

Doçent

Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.

İlahiyat
Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri

Din Eğitimi

1

Doçent

Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.

İlahiyat
Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri

Din Eğitimi

1

Doçent

Din Eğitimi alanında doçent unvanı almak.

İlahiyat
Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları

İslam Tarihi

1

Doçent

İslam Tarihi alanında doçent unvanı almak.

İlahiyat
Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri

Din Sosyolojisi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Alanında yurtdışında doktora yapmış olmak, İngilizce ders anlatabilecek
dil yeterliliğine sahip olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Tasavvuf

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak, Endülüs ve Osmanlı dönemi
tasavvuf şerh literatürüne dair yayınlanmış çalışması bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hadis alanında doktora yapmış olmak, Arapça ders verme dil yeterliliği ve tecrübesine sahip olmak, alanıyla ilgili Arapça yayınlanmış çalışması
bulunmak.

İslam Ekonomisi ve Finansı
Enstitüsü

-

İslami Sigortacılık

1

Profesör

İslam Hukuku Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Lisansüstü çalışmalarını İslam Hukuku alanında yapmış olmak. İslami Sigortacılık, İslam Ekonomisi ve Finansı alanlarında akademik çalışmaları
bulunmak.

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

-

İslami Sigortacılık

1

Doçent

İktisat tarihi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Lisansüstü çalışmalarını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı ve İslam İktisadı Tarihi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak. Katılım Bankacılığı alanında sektör deneyimi olmak.

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

-

İslam Ekonomisi ve Finansı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans derecesini İktisat ve İlahiyat alanlarında almış olmak. İktisat tarihi alanında doktora yapmış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı ile İslam İktisadı Tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak.

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

-

İslami Sigortacılık

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans derecesini Aktüerya Bölümünden almış olmak, Sigortacılık alanında lisansüstü ve akademik çalışmaları bulunmak, Sigortacılık ve İslami Sigortacılık alanında sektör deneyimi olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

1

Dr. Öğr. Üyesi

Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Muhasebe Uygulamaları konuların dersler vermiş olmak. Muhasebe eğitimi, kurumsal raporlama, firma performansı ve iklim değişikliği konularında yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

1

Dr. Öğr. Üyesi

Pazarlama alanında doktora derecesi almış olmak,. Dijital Pazarlama, Reklam, Tüketici Davranışı, Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin İletişim Stratejileri derslerini vermiş olmak. Organik tüketim, Sinsi Pazarlama, Gönüllü Sadelik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Üretim alanında doktora yapmış olmak. Üretim Yönetimi, Bilgisayarlı Üretim Planlama Üretim Kontrol ve Almanca dilinde Üretim Yönetimi dersleri verebiliyor olmak, Üretim, Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesi almış olmak. Almanca dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak. Yönetim ve Organizasyona Giriş, Örgüt Teorisi, Örgütsel Davranış, Değişim Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermiş olmak. Kurumsal Mantıklar ve Sosyal Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Almanca ve/veya İngilizce dillerinde ders verme yeterliğine sahip olmak. Programlama ve bilgi güvenliği derslerini verme deneyimine sahip olmak. Bilgi Güvenliğine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayınlar
yapmış olmak ve / veya ders verebiliyor olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim
Bilişim Sistemleri

Yazılım Sistemleri Geliştirme

1

Dr. Öğr. Üyesi

Almanca ve/veya İngilizce dillerinde ders verme yeterliğine sahip
olmak. İleri programlama dilleri ve veri tabanları konuları üzerine ders verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1

Doçent

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; kablosuz ağlar, nesnelerin interneti, algoritmik oyun kuramı konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak. Yurt dışında doktora sonrası
araştırma çalışmaları yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

1

Doçent

Çevre Mühendisliği doktorası ile Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. En az 1 yıl yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında, eğitim dili İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlarda ders verme tecrübesine sahip olmak. Atık su çamurlarından enerji üretimini arttıran ileri anaerobik yöntemler, koku ve patojen giderimi konusunda SCI-E
kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Kontrol Sistemleri

1

Doçent

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. SCI-E kapsamında taranan nitelikli uluslararası dergilerde çok etmenli sistemlerin kontrolü konusunda araştırma makaleleri olmak, yurtdışında en az 1 sene doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak, lisans ve lisansüstü seviyede İngilizce ders verme tecrübesine
sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

1

Doçent

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. İçten yanmalı motorlar, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, tanecik akışları ve yenilenebilir enerji alanlarında çalışmalar yapmış olmak, bu alanlarda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak;
İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Doktora ve sonrası çalışmalarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yetkinlik seviyesinin ölçülmesi üzerine çalışmalar yapmış ve SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. Lisans seviyede yazılım dersleri vermiş olmak. En az bir yıl süre ile yurt dışı bilimsel araştırmalarda bulunmuş olmak. Kurumsal özdeğerlendirme projelerinde danışman veya araştırmacı olarak yer almak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi

1

Doçent

Lisans ve Lisansüstü eğitimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında olup “Nörolojik Rehabilitasyon” alanında yetkin olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans, Yüksek Lisans, Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak. Toplum beslenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak. Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans ve Lisansüstü eğitimleri Beslenme ve Diyetetik alanında olup, lisansüstü tez yönetmiş olmak ve “Enteral - Parenteral Beslenme” ve “Yetişkin Hastalıklarında Beslenme” alanlarında yetkin olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşeriliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programı mezunu olmak, beş yıl üzerinde klinik deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelik doktora programı mezunu olmak, beş yıl üzerinde klinik deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

İç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik doktora programı mezunu olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

1

Profesör

Yerel yönetimler, kent ve çevre politikası alanında doçent unvanı almış olmak. Kent estetiği, kültür politikaları ve kentsel koruma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

1

Doçent

Pazarlama bilim dalında doçent unvanı almış olmak. Perakendecilik tarihi, deneyimsel pazarlama, artırılmış gerçeklik teknolojisi, kültür endüstrisi ve pazarlaması konularında yayınlanmış çalışmaları
bulunmak. Avrupa Birliği Projesinde görev almış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yönetim Organizasyon alanında doktora diplomasına sahip olmak. Örgüt kuramları ve kamu yönetimi konularında çalışmaları bulunmak. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ya da Kalkınma Bakanlığı destekli araştırma
projelerinde görev almış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans- Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora diplomasına sahip olmak. Eğitim teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik konularında çalışmaları bulunmak. Uluslararası araştırma
projelerinde görev almış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Finans- Bankacılık ve
Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Dr. Öğr. Üyesi

Bankacılık alanında doktora diplomasına sahip olmak. Basel ve sigortacılık konularında çalışmaları bulunmak.

Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora diplomasına sahip olmak.
Kamu, yerel yönetimler veya işletmelerde insan kaynakları yönetimi ve personel güçlendirme konularında çalışmaları bulunmak.

Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora diplomasına sahip olmak.
İnsan kaynakları geliştirme ve kariyer yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tekstil Eğitimi alanında doktora yapmış, Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl öğretim elemanı deneyimine, alanında lisans/ön lisans düzeyinde ve uzaktan eğitim programında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, tekstil, moda ve giyim tasarımı alanında kişisel
ve karma sergilerde eserlere sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

1

Profesör

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Elektromanyetik Alan Teorisi üzerine en az üç dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak. PV santraller ve LED’li aydınlatma sistemleri üzerine SCI-Exp (uluslararası) indeksli çalışmaları bulunmak. Aydınlatma teknolojisi ve enerji tasarrufu ile ilgili uluslararası kitapları ve yayınları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

1

Profesör

Robotik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Kontrolu, Yapay Zeka, Endüstriyel Otomasyon ve Otomatik Kontrol Konularında uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak, bu konularda lisans ve lisanüstü seviyede ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler

1

Profesör

Alanında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş ve veriyor olmak, Mekatronik anabilim dalında lisansüstü tez yönetmiş veya yönetiyor olmak. Titreşim analizleri, katmanlı üretim, otonom araçlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

1

Profesör

Doçentlik unvanını “Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği” alanında almış olmak. Dokusuz tekstil yapılarında ve Örme kumaş yapılarında iletkenlik ve elektromanyetik kalkanlama üzerine SCI yayınları olmak. Tekstil takviyeli kompozitler üzerine araştırma yapmış olmak. Alanında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş ve veriyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1

Doçent

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent Unvanı almış olmak. Veri Madenciliği ve Zeki Öğretim Sistemleri konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak, alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev yapmış veya yapıyor olmak, lisans ve lisansüstü düzeyinde alana ilişkin ders verme tecrübesine sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Polimer

1

Doçent

Metalürji ve malzeme mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, UV ile sertleşebilen polimerik kaplama malzemeleri konusunda SCI yayınları olmak, Plastik kaplamalar konusunda lisans seviyesinde ders
vermiş veya veriyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Yönetim ve Pazarlama

1

Doçent

Uzmanlık alanında lisans veya ön lisans seviyesinde en az 1 yıl ders vermiş olmak. Doçentlik unvanını “Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği” alanında almış olmak. Tekstil yönetimi ve pazarlaması alanında, Uluslararası İndekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makalelere
sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora programını tamamlamış olmak, Metinsel Veri Madenciliği, Doğal Dil İşleme ve Biyoinformatik konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak, ulusal araştırma projelerinde yürütücülük yapmış veya yapıyor olmak, lisans düzeyinde alana ilişkin ders verme tecrübesine
sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Seramik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve üç boyutlu kornea dokusu alanlarında SCI- E kapsamında taranan dergilerde (Q1 sınıfı) araştırma makaleleri yayınlamış olmak. Lisans seviyesinde ders vermiş veya veriyor olmak.
Lisansüstü tez yönetiyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Mineral, doğal kaynak ve metalurjik hammadde ekonomisi ve yönetimi konularında çalışmış ve maden görüntü işleme alanında SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. En az 1 yıl süreyle yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak. Tübitak projelerinde görev
almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Hazır Giyim Teknolojisi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tekstil alanında doktora unvanına sahip olmak. Çok kriterli karar verme, doğal boyama ve tarihi tekstiller konularında altyapı projeleri yürütmüş olmak ve uluslararası endeksli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. Alanında lisans seviyesinde ders vermiş veya
veriyor olmak.

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.