banner590

16 Temmuz 2019

MÜNHAL NOTERLİKLER
banner580

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1- Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 509.Sokaktan devamlabu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile(Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan
bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir Caddesi ve 92.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak
Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde,
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6199/1-1

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1- Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan
Caddesi ilekesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı
Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak
Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden
başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile
kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,

3- Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde, 6200/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1- Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının
kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri
A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418.
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile
kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu
Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza
Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki
Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,

6- Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir-Aydın
Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar)
kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6201/1-1

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlân olunur.

1- Bakırköy Ellisekizinci Noterliğinin; Başakşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesinde,
Kayaşehir Bulvarının Evliya Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ulubatlı Hasan
Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinden devamla, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin
İshakpaşa Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan cadde ve
sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,

2- Bakırköy Altmışbirinci Noterliğinin; Bağcılar İlçesi Barbaros Mahallesinde, Hoca
Ahmet Yesevi Caddesinin Mahmutbey Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mevlana
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Mevlana Caddesinin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile kesiştiği
noktadan, 1170. ve 1161. Sokaklar ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere
açılan tüm cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Şanlıurfa Sekizinci Noterliğinin; Akçakale Caddesinin Harran Kapı Caddesi ve Mevlana Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Akçakale yönüne doğru ve Akçakale
Caddesinin Gaziantep çevre yoluna bağlandığı dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve
Akçakale Caddesinin her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 200 metre
derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

6202/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.

1- Adıyaman Altıncı Noterliğinin; Küçük Sanayi Sitesinin içerisinde uygun bir yerde
olmak üzere, Gölbaşı Yolunun Küçük Sanayi Sitesinin ana giriş kapısından başlamak üzere şehir
merkezi yönü istikametinde bulunan 30151 nolu Sokak ile 3021 nolu Sokağın kesiştiği noktada
bitmek üzere ve 3021 nolu Sokağın Gölbaşı Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp İki Dam
Yolu ile kesiştiği noktaya kadar kısım ve yine İki Dam Yolunun 3021 nolu Sokak ile kesiştiği
noktadan başlayıp Gazi Han Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısımda ve 3021 nolu Sokak
ile İki Dam Yolu Sokağın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar,
(Gölbaşı Yolu hariç) olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,

2- Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve
Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon
Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının
İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon
Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada
dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli
Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç
köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan
sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,

4- Alaşehir Üçüncü Noterliğinin; Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından
başlamak üzere Atatürk Bulvarının, Milli Egemenlik Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; bu kesişme
noktasından Milli Egemenlik Caddesinin, Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; yine
bu kesişme noktasından Süleyman Demirel Bulvarının Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve
Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, bu Caddelerin üzerinde ve yine bu Caddelerin çevrelediği
alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı,
Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere
kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağa İkinci ve Üçüncü
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi
ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar
olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile
kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin
Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile
kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve
içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne
doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden
başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin
Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak
ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere
kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve
Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile
çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet İnönü
Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak ve
parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan
başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara
Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve
sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile
kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet
Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre
derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Bodrum Onbirinci Noterliğinin; Bodrum İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Selvi Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan Adliye Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile
kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim
Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan
50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,

12- Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği
kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve
Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği
kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan
başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk
Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden
devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin
başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde, 

14- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği
noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği
nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta,
Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle
kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile
kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların 50
metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden
devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar
Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz
Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu
Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin
başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne
açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,

16- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile
kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık
Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği
noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel
Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel
Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu
sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,

17- Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108.
Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa
kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam
eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu
cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği
kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney
istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde
ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile
kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve
Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak,
Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi
ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak,
Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil
başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve
sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Kestel Üçüncü Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği
kavşaktan başlamak üzere Turgut Özal Caddesi boyunca ve Turgut Özal Caddesinin Şehit
Mustafa Kurt Caddesi ile kesiştiği yerden Şehit Mustafa Kurt Caddesi boyunca Hacı Osman
Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve yine Şehit Mustafa Kurt Caddesi ile Gazi Caddesinin kesiştiği
yerden başlayıp Gazi Caddesinin Dumlupınar Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Gazi Caddesinin
Lise Caddesi ile kesiştiği yerden başlayıp Lise Caddesinin devamında Caddenin Kartopu Sokak
ve Meriç Sokak ile kesiştiği yere kadar yukarıda belirtilen yolların her iki tarafından sağ ve soldan
30 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,

20- Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği
yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla
Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve
Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22- Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla
kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın
batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; 1060. Sokak,
devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile
kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunun doğuya
doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım
Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği
noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve
sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23- Menemen Dördüncü Noterliğinin; Menemen İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi sınırları
içinde kalan tüm alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24- Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve
Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde
devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile
kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların
50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25- Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle
kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya
kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik
Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu
Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh
Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru
devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan
Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,

26- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile
kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal
Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin
Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği
noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan
Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

27- Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği
noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya
kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna
indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu
Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28- Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan
kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29- Van Onuncu Noterliğinin; Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi ile İstasyon
Mahallesini birbirinden ayıran Van-Erciş Karayolunun Bediüzzaman Caddesi ve Fatih Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak aynı yolun Zeve Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu
kısmın sağlı sollu 50'şer metre derinliklerini içine alan bölge ile Erciş Yolunun Zeve Caddesi ile
kesiştiği yerin karşısındaki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,

30- Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak
ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih
Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden
devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31- Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan
(kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde, 6203/1-1


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.