banner664

28 Eylül 2021

MÜNHAL NOTERLİKLER

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER  münhaldir. 

1512  sayılı  Noterlik  Kanununun  22  ve  müteakip  maddeleri  gereğince  BİRİNCİ  SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik  ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 

S. NO NOTERLİK ADI  2020 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1  ANKARA YEDİNCİ NOTERLİĞİ  2.146.045,96.-TL 

İhdas  alanı; "Anafartalar Caddesinin sadece sol tarafı olmak üzere, Anafartalar Caddesinin Çankırı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Anafartalar Caddesini Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hükümet Caddesinin Anafartalar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Hükümet Caddesinin Fırat Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve Mahmut Atalay Sokağının tamamı dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabetortamı yaratmayacak uygun bir yerde", olacak şeklinde değiştirilmiştir. 
2  ANKARA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  1.721.975,34.-TL 
3  ANKARA ONUNCU NOTERLİĞİ  3.202.578,29.-TL 
4  ANKARA ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  2.512.796,12.-TL 
5  ANKARA OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ  3.468.452,91.-TL 
6  ANKARA OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  4.592.813,79.-TL 
7  ANKARA KIRKÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  2.218.184,72.-TL 
8  ANKARA ELLİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ  1.673.636,38.-TL 
9  AYDIN İKİNCİ NOTERLİĞİ  2.446.108,51.-TL 
10  BAKIRKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.481.856,62.-TL 
11  BAKIRKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ  1.922.606,27.-TL 
12  BAKIRKÖY ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ  2.216.556,34.-TL 
13  BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  2.141.400,73.-TL 
14   BAKIRKÖY ELLİNCİ NOTERLİĞİ  1.715.311,08.-TL 
15  BEŞİKTAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ  1.787.301,87.-TL 
16  BEŞİKTAŞ ONALTINCI NOTERLİĞİ  2.240.168,95.-TL 
17  BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ    902.659,85.-TL 
18  BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   863.191,73.-TL 
İhdas alanı; "İmrahor Caddesinin Sivas Sokakla (Sivaseli Sokak) kesiştiği yerden başlayarak, İmrahor Caddesinin Silahtar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Silahtar Caddesinin Gül İbrişim Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde", olacak şekilde değiştirilmiştir. 
 
19  BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ   968.588,67.-TL 
20  BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ    1.897.079,42.-TL 
21  BEYOĞLU YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   2.027.186,71.-TL 
22  BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ   859.971,38.-TL 
İhdas Alanı; "Cendere Caddesinin Hasdal Viyadüğü ile kesiştiği yerden başlayarak, Cendere Caddesinin Azerbaycan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Azerbaycan  Caddesinin  TT Arena Bağlantı Yoluyla kesiştiği yere  kadar  olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde", olacak şekilde değiştirilmiştir. 
23  BEYOĞLU KIRKDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.152.178,81.-TL 
24  BEYOĞLU ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ   918.484,87.-TL 
25  BURSA ALTINCI NOTERLİĞİ  1.355.782,41.-TL 
26  BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   822.812,08.-TL 
İhdas alanı; "Beyazıt Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Beyazıt Caddesinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fatih Sultan Mehmet Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kurtuluş Caddesinin Beyazıt Caddesi ile kesiştiği alan içerisinde kalan  tüm  cadde  ve  sokakların  Bursa  Onbirinci  Noterliğinin  ihdas  alanından çıkartılarak, Beyazıt Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Beyazıt Caddesinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fatih Sultan Mehmet Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kurtuluş Caddesinin Beyazıt Caddesi ile kesiştiği alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde", olacak şekilde değiştirilmiştir. 
27  ÇORUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ  1.679.414,18.-TL 
28  DİYARBAKIR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  3.460.151,22.-TL 
29  DİYARBAKIR ALTINCI NOTERLİĞİ  2.555.406,09.-TL 
30  ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ  1.218.748,96.-TL 

31  ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  1.689.417,86.-TL 
32  EYÜPSULTAN İKİNCİ NOTERLİĞİ  1.812.053,07.-TL 
33  GAZİANTEP İKİNCİ NOTERLİĞİ  2.432.150,06.-TL 
34  GAZİOSMANPAŞA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.770.846,16.-TL 
35  GAZİOSMANPAŞA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.741.579,29.-TL 
36  GAZİOSMANPAŞA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ  1.367.272,63.-TL 
37  GEBZE ONUNCU NOTERLİĞİ  2.131.829,56.-TL 
38  İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    971.345,63.-TL 
39  İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   962.225,33.-TL 
40  İSTANBUL ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.178.601,65.-TL 
41  İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ  1.270.514,31.-TL 
42  İSTANBUL ONALTINCI NOTERLİĞİ  1.101.309,47.-TL 
43  İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   877.553,39.-TL 
İhdas Alanı; "Miralay Nazım Bey Caddesinin Abdülezel Paşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Miralay Nazım Bey Caddesinin Haliç Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Haliç Caddesinin Fodlacı Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde olacak şekilde  mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde", olacak şekilde değiştirilmiştir. 
 
44  İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ  1.076.804,31.-TL 
45  İSTANBUL OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ  2.361.968,70.-TL 
46  İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.240.386,78.-TL 
47  İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ   1.038.192,56.-TL 
48  İSTANBUL OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  1.024.460,89.-TL 
49  İZMİR ONUNCU NOTERLİĞİ  1.641.843,33.-TL 
50  İZMİR YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  2.211.353,31.-TL 
51  KARTAL YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ  1.936.365,74.-TL 
52  KAYSERİ İKİNCİ NOTERLİĞİ  2.101.782,14.-TL 
53  KOCAELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ  1.854.173,35.-TL 
İhdas  Alanı;  "Hayrettin  Uzun  Caddesinin  Koray  Sokak  ile  kesiştiği  yerden başlayarak, Hayrettin Uzun Caddesinin Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ömer Türkçakal Bulvarının Fırat Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde"olacak şeklinde değiştirilmiştir. 
54  KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.738.136,74.-TL 
55  KONYA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  3.232.212,32.-TL 
56  SİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ  2.518.738,19.-TL 
57  SULTANBEYLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  2.780.469,83.-TL 
58  ÜSKÜDAR ONUNCU NOTERLİĞİ   2.559.901,45.-TL 

—— • ——

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER  münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr  adresinde  yer  alan  başvuru  ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr  adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
 
S. NO    NOTERLİK ADI   2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1  ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   566.532,31.-TL 
2  AFYONKARAHİSAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.465.652,46.-TL 
3  AFYONKARAHİSAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   1.054.304,56.-TL 
4  AKÇAKALE NOTERLİĞİ   1.108.807,08.-TL 
5  AKHİSAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.049.837,22.-TL 
6  AKSARAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   635.769,05.-TL 
7  AKYAZI BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.671.607,11.-TL 
8  AKYURT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   3.046.383,50.-TL 
9  ARSUZ NOTERLİĞİ   512.180,52.-TL 
 
10  ARTVİN NOTERLİĞİ   952.615,75.-TL 
11  BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   765.345,18.-TL 
12  BEYŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.027.155,55.-TL 
13  BİLECİK İKİNCİ NOTERLİĞİ   653.804,09.-TL 
14  BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ   559.479,20.-TL 
15  ÇANAKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.096.814,03.-TL 
16  ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ   660.570,65.-TL 
17  ÇORLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ   856.948,17.-TL 
18  ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   559.753,72.-TL 
19  ÇORLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   833.105,95.-TL 
20  ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   697.603,67.-TL 
21  ÇORLU YEDİNCİ NOTERLİĞİ    1.411.725,11.-TL 
22  EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   429.220,27.-TL 
23  EDREMİT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ    1.491.404,72.-TL 
24  EDREMİT ALTINCI NOTERLİĞİ   1.373.039,49.-TL 
25  ELBİSTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.594.929,44.-TL 
26  ELBİSTAN İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.580.580,06.-TL 
27  ERBAA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    1.650.246,18.-TL 
28  ERDEMLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.013.465,10.-TL 
29  ERDEMLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    1.084.838,65.-TL 
30  EREĞLİ (KONYA) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.269.611,64.-TL 
31  EREĞLİ (ZONGULDAK) BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.162.004,89.-TL 
32  ERGANİ NOTERLİĞİ   1.408.684,32.-TL 
33  FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    791.881,72.-TL 
34  FETHİYE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   740.283,78.-TL 
35   GELİBOLU NOTERLİĞİ   1.009.561,70.-TL 
36  GEMLİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ    942.003,69.-TL 
37  GÜRSU BİRİNCİ NOTERLİĞİ    1.109.514,71.-TL 
38  HAKKARİ NOTERLİĞİ   1.008.916,32.-TL 
39  ISPARTA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    758.871,20.-TL 
40  İNEGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.348.568,61.-TL 
41  İNEGÖL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ    1.470.636,54.-TL 
42  KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ   535.667,09.-TL 
43  KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   713.894,36.-TL 
44  KASTAMONU İKİNCİ NOTERLİĞİ   983.721,38.-TL 
45  KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.250.490,14.-TL 
46  KEMER (ANTALYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ   964.533,10.-TL 
47  KESTEL İKİNCİ NOTERLİĞİ    744.512,75.-TL 
48  KIRIKHAN İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.397.332,48.-TL 
49  KIRIKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.089.138,83.-TL 
50  KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.174.103,75.-TL 
51  KIRIKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   867.377,13.-TL 
52  KİLİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ    1.755.894,90.-TL 
53  KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   371.839,03.-TL 
54  LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   596.079,01.-TL 
55  MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   556.281,62.-TL 
56  MERZİFON BİRİNCİ NOTERLİĞİ   774.304,86.-TL 
 
57  NAZİLLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    1.098.338,97.-TL 
58  NEVŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ    709.248,34.-TL 
59  NİĞDE İKİNCİ NOTERLİĞİ   933.339,01.-TL 
60  NİKSAR NOTERLİĞİ   1.114.374,22.-TL 
61  ORDU BİRİNCİ NOTERLİĞİ   719.964,75.-TL 
62   ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ   655.761,50.-TL 
63  ORDU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ    759.494,60.-TL 
64  ORHANGAZİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    984.441,85.-TL 
65  OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ    659.222,66.-TL 
66  OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   695.938,56.-TL 
67  OSMANİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.132.226,81.-TL 
68  OSMANİYE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   1.725.395,11.-TL 
69  REYHANLI İKİNCİ NOTERLİĞİ   2.015.574,76.-TL 
70  RİZE İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.374.644,67.-TL 
71  SALİHLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    1.661.148,38.-TL 
72  SARAY (TEKİRDAĞ) NOTERLİĞİ   911.523,42.-TL 
73  SİİRT İKİNCİ NOTERLİĞİ   1.313.197,59.-TL 
74  SİLİVRİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    898.624,87.-TL 
75  SİMAV NOTERLİĞİ   1.104.658,09.-TL 
76  SORGUN BİRİNCİ NOTERLİĞİ    1.126.909,42.-TL 
77  SUNGURLU NOTERLİĞİ   1.241.846,37.-TL 
78  ŞEREFLİKOÇHİSAR NOTERLİĞİ   918.965,93.-TL 
79  TARSUS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   998.010,57.-TL 
80  TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ    1.045.079,43.-TL 
81  TURGUTLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.210.088,65.-TL 
82  UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   406.885,43.-TL 
83  VAN ALTINCI NOTERLİĞİ    1.291.556,11.-TL 
84  VEZİRKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.389.040,76.-TL 
85  YALOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    1.135.649,24.-TL 
86  YOZGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.155.978,10.-TL 
      8963/2/1-1 
—— • ——

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512  sayılı  Noterlik  Kanununun  22  ve  müteakip  maddeleri  gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik  ortamda  başvuru  için  başvuru  kılavuzlarına,  www.higm.adalet.gov.tr  adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 10.000’in  altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

SIRA NO  NOTERLİK ADI   2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1  ADİLCEVAZ NOTERLİĞİ   269.727,30.-TL 
2  AĞLASUN NOTERLİĞİ   121.536,02.-TL 
3  AKKUŞ NOTERLİĞİ   230.709,03.-TL 
4  AKPINAR NOTERLİĞİ   99.750,89.-TL 
5  AŞKALE NOTERLİĞİ  214.061,75.-TL 
6  ATABEY NOTERLİĞİ    73.235,79.-TL 
7  BASKİL NOTERLİĞİ   95.345,27.-TL 
8  BEKİLLİ NOTERLİĞİ    98.461,70.-TL 
9  BESNİ İKİNCİ NOTERLİĞİ   454.757,89.-TL 
10  BEŞİKDÜZÜ NOTERLİĞİ   390.661,67.-TL 
11  BEYAĞAÇ NOTERLİĞİ   73.571,01.-TL 
12  BİNGÖL YEDİNCİ NOTERLİĞİ   302.153,93.-TL 
13  BOZKURT (DENİZLİ) NOTERLİĞİ   251.635,53.-TL 
14  BUHARKENT NOTERLİĞİ   289.031,75.-TL 
15  CEYLANPINAR BİRİNCİ NOTERLİĞİ   875.459,82.-TL 
16  CİZRE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    303.194,86.-TL 
17  ÇAT NOTERLİĞİ    101.221,80.-TL 
18  ÇEKEREK NOTERLİĞİ    289.762,04.-TL 
19  ÇELİKHAN NOTERLİĞİ    113.290,43.-TL 
20  DARENDE NOTERLİĞİ   281.298,44.-TL 
21  DARGEÇİT NOTERLİĞİ    238.456,63.-TL 
22  DÜZİÇİ İKİNCİ NOTERLİĞİ   587.044,41.-TL 
23  ELDİVAN NOTERLİĞİ   76.822,09.-TL 
24  ELMADAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    667.465,19.-TL 
25  ERCİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    624.957,30.-TL 
26  ERCİŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   238.207,12.-TL 
27  ERFELEK NOTERLİĞİ    227.319,21.-TL 
28  ESKİL NOTERLİĞİ    436.962,83.-TL 
29  FERİZLİ NOTERLİĞİ   369.721,08.-TL 
30  GÖRELE NOTERLİĞİ    707.949,91.-TL 
31  GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ    106.920,06.-TL 
32  GÜMÜŞHACIKÖY NOTERLİĞİ    443.393,40.-TL 
33  GÜNEYSINIR NOTERLİĞİ    134.265,75.-TL 
34  GÜRPINAR NOTERLİĞİ    143.275,09.-TL 
35  GÜZELYURT NOTERLİĞİ   76.171,79.-TL 
 
36  HAVZA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    516.132,60.-TL 
37  HAVZA İKİNCİ NOTERLİĞİ    382.298,86.-TL 
38  HAYRABOLU NOTERLİĞİ    488.490,58.-TL 
39  HİLVAN NOTERLİĞİ    393.415,15.-TL 
40  İDİL NOTERLİĞİ    542.907,11.-TL 
41  İNCESU NOTERLİĞİ    1.273.227,65.-TL 
42  İNEBOLU NOTERLİĞİ    446.094,45.-TL 
43  İPSALA NOTERLİĞİ    429.364,18.-TL 
44  KAMAN NOTERLİĞİ    663.324,82.-TL 
45  KARAÇOBAN NOTERLİĞİ    169.018,21.-TL 
46  KARAPÜRÇEK NOTERLİĞİ    356.497,45.-TL 
47  KARATAŞ NOTERLİĞİ    422.054,94.-TL 
48  KEPSUT NOTERLİĞİ    545.004,59.-TL 
49  KOÇARLI NOTERLİĞİ    304.172,23.-TL 
50  KORKUTELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    561.623,73.-TL 
51  KOYULHİSAR NOTERLİĞİ    179.888,88.-TL 
52  KOZLUK NOTERLİĞİ    410.807,02.-TL 
53  MANYAS NOTERLİĞİ    286.628,64.-TL 
54  MUCUR NOTERLİĞİ    363.707,44.-TL 
55  MURATLI NOTERLİĞİ    943.279,27.-TL 
56  MUŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    650.375,19.-TL 
57  MUŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ    482.801,80.-TL 
58  ORTA NOTERLİĞİ    145.995,17.-TL 
59  OTLUKBELİ NOTERLİĞİ    22.082,28.-TL 
60  PASİNLER NOTERLİĞİ    471.191,31.-TL 
61  REFAHİYE NOTERLİĞİ   154.125,01.-TL 
62  SARAYKENT NOTERLİĞİ    107.647,90.-TL 
63  SARAYKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ    560.324,98.-TL 
64  SARIVELİLER NOTERLİĞİ    103.696,31.-TL 
65  SELİM NOTERLİĞİ    187.181,27.-TL 
66  SİLOPİ İKİNCİ NOTERLİĞİ    443.045,84.-TL 
67  SULUOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ    449.964,19.-TL 
68  ŞABANÖZÜ NOTERLİĞİ    217.852,67.-TL 
69  ŞARKİKARAAĞAÇ NOTERLİĞİ    415.673,92.-TL 
70  ŞIRNAK İKİNCİ NOTERLİĞİ   467.670,98.-TL 
71  ŞIRNAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    628.372,22.-TL 
72  ŞUHUT NOTERLİĞİ    435.778,49.-TL 
73  ULAŞ NOTERLİĞİ   73.797,81.-TL 
74  ULUBEY (UŞAK) NOTERLİĞİ    179.419,51.-TL 
75  ULUBORLU NOTERLİĞİ   102.760,72.-TL 
76  VARTO NOTERLİĞİ    235.874,49.-TL 
77  YALVAÇ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    370.621,85.-TL 
78  YAVUZELİ NOTERLİĞİ    98.208,37.-TL 
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.