28 Mayıs 2010

TÜRK DÜNYASI I. HUKUK KURULTAYI
banner580

Kurultay’da ‘İnsan Hakları, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku’ konusu ele alınacak.

Üç gün sürecek Kurultaya, Türkiye, Azerbaycan, Bosna hersek, Bulgaristan, Moldovya/Gagavuzeli, Kazakistan, Irak/Kerkük, Kırgızistan, Ukrayna/Kırım, Kosova, KKTC, Makedonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan/Batı Trakya’dan delegeler katılacak.

Kurultay programı şöyle:


BİRİNCİ GÜN: (03Haziran 2010 Perşembe)

SAAT 10.00 -11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
Av. Muammer AYDIN             İstanbul Barosu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa AYDIN        Kadir Has Üniversitesi Rektörü

Faruk ÇELİK                               Dış Türklerden sorumlu Devlet Bakanı

Av. Rauf Raif DENKTAŞ          Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı                                      

Av. Hilal GÜLTEPE                   Organizasyon Komitesi Başkanı

 

BİRİNCİ GÜN: (3-Haziran 2010 Perşembe)

OTURUM KONUSU: İNSAN HAKLARI

 

İLK OTURUM –11.00–13.00

Oturum Başkanı: Av. Muammer AYDIN – İstanbul Barosu Başkanı


Av. Fuat VEZİROĞLU –KKTC Kurucu Hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanı

Konu: Kıbrıs’ta İnsan Hakları


Av. Altay SUROY -Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi

Konu: Kosova Cumhuriyeti’nde İnsan Hakları


Prof. Dr. Suphi SAATÇİ – Kerkük Vakfı Genel Sekreteri

Konu: İnsan Hakları Bakımından Irak Türkmenleri

 

Recail ŞERİF - Resne Başsavcısı

Konu: İnsan Hakları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Sözleşmesi

 

Av.Özcan PEHLİVANOĞLU - Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu Kurucu Başkanı

Konu: Balkanlarda Türk ve Müslüman Kimliğinin Uğradığı İnsan Hakları İhlalleri


Av. Burhanettin HAKGÜDER-Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı

Konu: Avrupa Birliğinde Doğumla Kazanılan Vatandaşlık Ne Kadar Güvencededir?

 

MÜZAKERECİ: Süheyl ÇOBANOĞLU - Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı

 
13.00–14.00 ÖĞLE YEMEĞİ


İKİNCİ OTURUM - 14.00–15.30

Oturum Başkanı – Av. Hilal GÜLTEPE  –Türk Dünyası 1.Hukuk Kurultayı Proje ve Organizasyon Komitesi Başkanı


Leyçu Georgiy GEORGIEVIÇ  (Gagavuz Eli Başsavcısı) Moldova Cumhuriyeti Yüksek Savcılar Komitesi Üyesi 

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Prizmasından Moldova Cumhuriyetindeki, İşkenceye ve Diğer İnsanlık Dışı Muamelelere Karşı İnsan Haklarının Gözetilmesi ve Kontrol Özelikleri

 

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN -Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konu: İnsan Hakkı ve İşkence Yasağı

 

Dr. Ferhad MEHDİYEV – Azerbaycan Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Uluslar arası Hukuk Bölümü Başkanı

Konu: Dağlık Karabağ Savaşında İnsan Hakları İhlalleri

 

Ayla ŞEH- Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Temyiz Mahkemesi Stj.

Konu: Makedonya’da Genel İnsan Hakları, Azınlık Hakları ve Makedonya’daki Türk Azınlığının Durumu

 

Av. Ahmet KARA  -İskeçe Türk Birliği Başkanı

Konu: Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Karşılaştığı İnsan Hakları İhlalleri


Müzakereci: Abdullah BUKSUR İnsan Hakları Aktivisti ve Uluslararası Avrasya Formu Genel Sekreteri


15.30–15.45 ÇAY –KAHVE ARASI

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM - 15.45- 17.15

Oturum Başkanı - Av. Nesli SİVASLIGİL -  Türk Dünyası 1.Hukuk Kurultayı Proje ve Organizasyon Komitesi Üyesi

 

Doç. Dr. Gulipa BİDİLDAEVA ATABEKOVA  – Kırgız-Rus Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yard.

Konu: Kırgızistan’da Vatandaşların Siyasi Haklarının Uygulama Sorunları


Celal İÇTEN – Kırım Türkleri Derneği Başkanı

Konu: Kırım’daki İnsan Hakları İhlalleri
 

Av. Orhan HACIİBRAHİM –İskeçe Türk Birliği Avukatı

Konu: Yunanistan’da Dernek Kurma ve Yaşatma Özgürlüğü İhlalleri

Gül Eyrel KUYUCUKLU – Mahkeme Müdafii (Bulgaristan)

Konu: Bulgaristan’da Türk Toplumu Açısından İnsan Hakları Uygulamaları

Av. Salih MURAT –MATUSİTEB (Makedonya-Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği)  Genel Sekreteri

Konu: Ohri Çerçeve Antlaşması Sonrası Makedonya ve Türklerin Hukuki Durumu

Müzakereci: Av. Ali Rıza DİZDAR – İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi

İKİNCİ GÜN (04 Haziran 2010)

OTURUM KONUSU: TİCARET HUKUKU VE TİCARİ İLİŞKİLER

İLK OTURUM – 10.30–12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Samim ÜNAN - Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi

Av. Döwran ORAZGYLYJOW- Turkmen Weekly Energy Review Hukuk Danışmanı

Konu: Türkmenistan Doğrudan Yatırım Hukukunun Genel Değerlendirmesi

Yrd. Doç.Dr. Mübariz YOLÇİYEV – Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Konu: AMM`nin Anonim Şirketi Düzenleyen Hükümleriyle TTK`nın Anonim Şirketi Düzenleyen Hükümleri Arasında Belirgin Farklılıklar

Av. Aydın AMANKOZHAYEV- Kazak Milli Hukuk Akademisi ve D.A Konayev Üniversitesi, Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi

Konu: Kazakistan’daki Türk yatırımlarının Hukuki Durumunu ve Türk Yatırımcıların Kazakistan’da Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar

Doç. Dr. Tılek ASANOV – Kırgız Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konu: Kırgızistan’da Ticari Faaliyetlerde İşlenen Vergi Suçları

Av. Bahodır MUKHTOR- Özbekistan International Engeering & Construction Group Hukuk Danışmanı

Konu: Özbekistan’da Yabancı Yatırımlara İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Onların Karakteristik Özellikleri.

Müzakereci: Av. Ahmet BARUT – İstanbul Barosu SEM Ticaret Hukuku Böl. Öğret. Gör.

12.30–13.30 –ÖĞLE YEMEĞİ


İKİNCİ OTURUM -13.30–15.00

Oturum Başkanı: Av. Hüseyin ÖZBEK-  İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN: DEİK, Türk-Litvanya İş Konseyi Başkanı

Konu: Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Yatırım Hukukunun Genel Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Tekin MEMİŞ: KHÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Konu: Türkiye’de Ticari Tahkim Geleneği ve Uygulamalar

Nurlan ADİLKHANULY: Kazakistan Orta Asya Basın Kulübü Direktörü, Gazeteci, Siyasi Analist

Konu: 2010 yılı AGİT ve AKPM Dönem Başkanlıklarında Türkiye ve Kazakistan’ın İşbirliğinin Görünümü

Av. Abror KHOLMUMİNOV: Özbekistan

Konu: Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Yöntem - Tahkim

Birol DOK –Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müşaviri 

Konu: Türkiye'nin Türk Dünyasına Bakışı ve İnsan Hakları Çerçevesinde “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN - Maltepe Üni. Tic. Huk. ABD Öğrt. Üyesi


15.00–15.15 ÇAY –KAHVE ARASI


ÜÇÜNCÜ OTURUM- 15.15–16.45 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dr. Selçuk DEMİRBULAK –İstanbul Barosu Başkan Yard.


Doç.Dr. Savaş BOZBEL – KHÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalı Öğretim Üyesi

Konu: Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi - Mukayeseli Hukuk Kapsamında Türk Hukuku Açısından Değerlendirmeler

Dr. Server SÜLEYMANLI –Bakü Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Konu: Sermaye Ortaklıkları Olarak Limited ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ile Bağlı Azerbaycan Hukukunda Mevcut Durum

Av. Dr. İsmail G. ESİN- ICC Türkiye Milli Komitesi Üyesi

Konu: Uluslararası Birleşme ve Devralmalar –Yeni Gelişmeler ve Tuzaklar

Bilal ÇALIŞKAN – T.C. Adalet Bakanlığı  - Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Konu: Avrasya Tahkim Merkezi Sözleşmesi

Talat KAYA – T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Konu: Türkiye ve Türk Devlet ve Toplulukları Arasında Ticaretin Serbestleştirilmesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalı Öğretim Üyesi


ÜÇÜNCÜ GÜN: 05 Haziran 2010

OTURUM KONUSU: CEZA HUKUKU

10.00–12.00  -İstanbul Barosu Meslekte 50.Yıl Plaket Töreni

12.00–13.00 ÖĞLE YEMEĞİ


İLK OTURUM -13.00 -14.15

Oturum Başkanı: Av. Turgay DEMİRCİ – İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER -  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı  - Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yard.

Konu   :TCK’ndaki Suçların Manevi (Sübjektif) Unsuruna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr.Mohammed İMANLI -  Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yrd.

Konu: Ceza Hukuku kapsamında Terörizmin Tarihsel Nedenleri

Doç. Dr. Svetlana Bajmoldina MALIKOVNA – Kazakistan LN Gumilov Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Konu: Kazakistan Cumhuriyeti’nde Ceza Hukuku Mekanizması-İnsan Haklarının Yasal Korunması

Dr. Nurlan İSMAYİLOV ­-Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konu: Kırgızistan’da Dini Ekstremizme Karsı Ceza Hukuku Mücadelesi: Teori ve Pratik Sorunlar

Müzakereci: Av. Vehbi KAHVECİ – İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı

14.15–14.30 ÇAY –KAHVE ARASI

İKİNCİ OTURUM- 14.30- 15.45    

OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ  - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan HAKERİ –Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Konu : TCK’nun Genel Hükümlerinin Temel Özellikleri

Dr. Zamira MİRZAMİDİNOVA – Kırgız –Rus Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi -

Konu: Kırgızistan’da Özürlü Çocuk Haklarının Korunması Sorunları ve Gelişmeler

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK  –Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

Konu: TCK Açısından Netice Nedeniyle Ağırlaşan Suçlar ve Objektif İsnadiyet Teorisi


Yrd. Doç. Dr. R. Barış ERMAN - Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-TCHD Genel Sekreter Yrd.

Konu: TCK’da Yanılma


Müzakereci: Doç. Dr. Mahmut KOCA  – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi


15.45–16.15 - SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI VE KAPANIŞ


SUNUM: Av. Batuhan PINAR – Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı Organizasyon Komitesi Üyesi


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.