banner613
banner590

23 Haziran 2021

Uzlaştırmacı Sınavına Kovid-19 Nedeniyle Giremeyen Adaylara Yönelik Ek Sınav İlanı

30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına Kovid-19 Nedeniyle Giremeyen Adaylara Yönelik Ek Sınav İlanı

30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına Kovid-19 Nedeniyle Giremeyen Adaylara Yönelik Ek Sınav İlanı

Bakanlığımızca 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına, söz konusu tarihte, Kovid-19 (+) / Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle katılamayan adaylara yönelik sınav, 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da tek oturum halinde Eskişehir ilinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1’de yer almaktadır.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

SINAVA BAŞVURULAR:

Adayların sınav başvuruları, Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Haziran 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında, Üniversite’nin Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr üzerinden alınacaktır.

30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan sınava giremeyen adayların 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan sınava katılabilmeleri için;

a. 24 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversite’nin Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr üzerinden sınav başvurularını yapmaları,

b. 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınava yukarıda belirtilen nedenlerden (Kovid-19 (+) / Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle) dolayı katılamadığını, resmî kurumlardan aldığı sağlık raporları veya temaslı olduğunu gösterir belgeler ile belgelendirmeleri ve bu belgelerinin asıllarını, Ek-2’de yer alan dilekçe ile birlikte en geç 07 Temmuz 2021 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne ulaşacak şekilde göndermeleri,

gerekmektedir.

İlgili tarihler arasında herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan, resmi kurumdan alınmamış veya ilgili durum içermeyen raporlar ve belgeler ile başvuruda bulunan adayların başvurusu dikkate alınmayacak olup, bu adaylar için sınav organizasyonu düzenlenmeyecektir. Başvuru süresi dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgiler vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.

Adaylar sınav başvurusu esnasında başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak Üniversite ile iletişime geçecektir.

Tel: 0222 335 44 79

e-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr

Kovid-19 (+) / Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınava giremeyen adaylardan, sınav ücreti iadesi talep etmesi nedeniyle sınav ücretleri iade edilen adaylar 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan sınava katılmak istemeleri durumunda; web üzerinden başvuru yaptıktan sonra, sınav başvurusu yapılabilecek tarihler arasında, KDV dahil 190 (yüz doksan) TL sınav başvuru ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırmaları ve dekontlarını sinavdestek@anadolu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Hesap No: 96099079-5001

IBAN: TR780001001900960990795001

Açıklama alanına: Ad, Soyadı, TCKN, ‘31Temmuz 2021 Uzlaştırmacı Sınavı’ yazabilirsiniz.

Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Ücretlerin doğru ve zamanında yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir. Ücret iadesi talep etmeyenlerin, yeniden ücret yatırmalarına gerek bulunmamaktadır.

Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversite’ye sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-3) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav başvurusu alınırken Üniversite tarafından adaylardan HES (Hayat Eve Sığar) Kodunun girilmesi talep edilecek, sınav öncesinde ve adayların sınav binasına alınmasında gerekli kontroller yapılacaktır. Yapılan kontroller sonucunda, riskli olduğu tespit edilen adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Bu ve benzer nedenle sınava alınmayan adaylar için ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar için tutanak düzenlenecek ve sınav binasına alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolayı sınava giremeyen adaylar sınav ücreti iadesi talep etmesi durumunda sınav ücretleri iade edilecektir. İade işlemi için adayların sınav başvuru sayfasında yer alan iade dilekçesini doldurarak dilekçe üzerinde belirtilen adrese ulaştırması gerekmektedir. Başvurular sınavdan sonraki gün Üniversite’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başlayacak olup adayların 5 iş günü içinde iade dilekçelerini doldurup, dilekçe üzerinde bulunan adrese göndermeleri gerekmektedir. İlgili tarihler arasında talep edilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 02–04 Ağustos 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sorularına yönelik yapılan itirazların değerlendirme sonucu Üniversite tarafından adaylara duyurulacaktır.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet adresinden

T.C. Kimlik Numarası ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 11-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ilgililere 19 Ağustos 2021 tarihinde Üniversite tarafından duyurulacaktır.

DUYURULUR


Ek-1: Sınav Kuralları

1. Sınav süresi 150 dakikadır.

2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.

5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.

8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.

9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,

g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

Ek-2

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 T.C. Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına Kovid-19 (+) / Kovid-19 temaslısı olmam nedeni ile katılamadım. Bu durumda olan adaylara yönelik 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava katılabilmem için gerekli olan, 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılamama nedenimi gösteren sağlık raporum/temaslı olduğumu gösterir belgem ektedir. Ekte vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve şahsıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.

TC Kimlik No

Ad Soyadı

İmza

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için resmî kurumlardan alınan ve sınav gününü kapsayan KOVİD-19 (+) veya temaslısı olduğunuzu belirten raporu/belgeyi dilekçeniz ile birlikte 07 Temmuz 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese erişecek şekilde ulaştırmanız gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan, eksik veya resmî kurumlar tarafından düzenlenmeyen evrak ile yapılan başvurular ve farklı kanallardan yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Evrak Gönderim Adresi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

EK-3: Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu

T.C. ADALET BAKANLIĞI UZLAŞTIRMACI SINAVI (31 Temmuz 2021)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.