banner590

15 Haziran 2019

Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kariyer Merkezi)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kariyer Merkezi)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin misyon ve vizyonunu belirlemek ve çalışma stratejilerini oluşturmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kendi yetenek, ilgi, kişilik özellikleri ve kariyer değerlerini tanımaları, işgücü piyasasında kendilerine açık iş ve eğitim seçenekleri konusunda bilgilenmeleri ve kendilerine en uygun seçeneğe yönelmeleri için destek olmak.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrenci ve mezunların istihdamını kolaylaştırmak.

ç) Merkezde görevli personelin mesleki gelişimine katkıda bulunmak.

d) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı” yüksek lisans ve doktora programı başta olmak üzere, ilgili diğer programlardaki teorik ve uygulamalı derslere katkıda bulunmak.

e) İşgücü piyasası, insan kaynakları yönetimi, kariyer danışmanlığı ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektörde görev yapan meslek mensuplarının bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla eğitimler düzenlemek.

f) İşgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmak.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Üniversite öğrenci ve mezunlarının işgücü piyasası ve meslekler hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşmaları için stratejiler belirlemek.

b) Merkez personeline hizmet içi eğitimler vermek.

c) Üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamını kolaylaştırıcı faaliyetlerin planlanmasına destek olmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve uygulama çalışmaları yapmak, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek ve danışmanlık yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve proje çalışmaları yürütmek, bu kapsamda hazırlanan projeler için ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara katılmak.

e) Ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, çalıştay, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek, özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler ve belgelendirme eğitimleri düzenlemek.

f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda bülten, dergi, değerlendirme raporu vb. yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kariyer planlama ve insan kaynakları konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında, Eğitim Bilimleri Fakültesinden iki üye, Siyasal Bilgiler Fakültesinden iki üye, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden bir üye, Fen Fakültesinden bir üye, Hukuk Fakültesinden bir üye, Mühendislik Fakültesinden bir üye, Sağlık Bilimleri Fakültesinden bir üye ve Ziraat Fakültesinden bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde diğer Fakültelerden de en fazla dört üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde görüşlerine başvurmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakları olmaksızın toplantılarına temsilci davet edebilir.

(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek tarihlerde toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 28/3/2003 tarihli ve 25062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.