15 Eylül 2019

Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
banner580

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında müfredatta yer alan, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler arasından seçebileceği dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim; örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim olarak yapılır.”

“(3) Önlisans ve lisans programlarında yer alacak zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli dersler, derslerin saatleri, kredileri, AKTS kredileri, önkoşulları, seçmeli derslerin kontenjanları ve varsa diğer şartları ilgili kurulca belirlenir ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır. Özel öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her yarıyıl başında,” ibaresi “eğitim-öğretim yılı başında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) AGNO 2.00’den küçük ise öğrencinin ders yükü 30 AKTS’den fazla olamaz. Bu öğrenciler öncelikle başarısız ve almamış oldukları alt yarıyıl derslerine yazılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına “mezuniyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bütünleme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim yılı, on beş hafta süreli güz ve bahar yarıyılından oluşur. Dönem sonu sınavı bu süreye dahil değildir. Her yarıyılın sekizinci haftası ara sınav haftası olarak belirlenir. Ara sınav haftasında ders yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mülga on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Üniversite ortak derslerine Senato tarafından; eğitim birimleri ortak derslerine birim kurullarınca; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurullarınca gerekli görüldüğü hallerde koordinatör atanır.

(2) Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavlar, yıl/dönem sonu sınavı, mezuniyet ders sınavı, bütünleme, muafiyet sınavlarından oluşur.  Mevcut sayısı fazla olan ortak derslerin ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülen derslerin sınavları hariç, ara sınav ve dönem sonu sınavlarında çoktan seçmeli veya doğru-yanlış tipi seçenekli sorulara yer verilmez.

(3) Derslerde kullanılacak ölçme değerlendirme yöntemleri kayıt yenileme haftasından önce ilan edilir. Bir ders için biri arasınav biri dönem sonu sınavı olmak üzere iki ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur.”

“(10) Dersin sorumlu koordinatörünce veya öğretim elemanınca, dönem sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 puan üzerinden değerlendirilen ders notları ilan edilir. Öğretim elemanı itiraz süresi sonunda başarı notlarının listesini düzenleyerek bölüm başkanlığına sunar. İlgili yönetim kurulunca onaylanan sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

“(11) Derse devam koşulunu sağlayıp dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Öğrencinin bütünleme sınavına katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır. İlgili birim yönetim kurulunca onaylanan bütünleme sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Yarıyıl” ibaresi “Dönem” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yarıyıl içi notu tespitinde en az %20 ağırlığa sahip sınav arasınav haftasında yapılır. Öğretim elemanı gerekli görürse diğer %20’lik değerlendirme için önceden ilan edilmiş takvim doğrultusunda ödev, proje, kısa sınav, seminer, sunum, labaratuar uygulaması, arazi çalışması, eskiz, rapor ve benzeri çalışmalar yaptırabilir. Bu değerlendirmeler ders saatinde yapılır. Bu tür çalışmalar yaptırılmadığında ara sınav %40 ağırlığa sahip olur.”

       “    Başarı Notu          Harf Notu           Sayısal Not           AKTS

             Katsayıları             Karşılığı              Aralıkları             Notu                Sözel Anlamı

                   4.00                      AA                     85-100                   A                     Mükemmel

                   3.50                       BA                      80-84                    B                         Pekiyi

                   3.00                       BB                      70-79                    C                            İyi

                   2.50                       CB                      60-69                    D                          Orta

                   2.00                       CC                      50-59                    E                         Geçer

                   1.50                       DC                      45-49                    -                  Koşullu Başarılı

                   1.00                      DD                      40-44                    -                  Koşullu Başarılı

                   0.00                       FF                       0-39                   FX                      Başarısız

                   0.00                       FD                          0                        F               Devamsız Başarısız

                      -                           M                           -                        -                          Muaf

                      -                           T                           -                        -                        Transfer

                      -                           B                                                     -                         Başarılı

                      -                           K                                                     -                           Kalır

                                                   S                                                                          Süren Çalışma

                                                  Ç                                                                               Çekildi

                                                GM                                                                             Girmedi

                                                 SD                                                                        Sorumlu Değil

                                                  İZ                                                                                İzinli

“(7) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için dönem sonu/bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Dönem sonu/bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf notu FF olarak sonuçlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, talep edilmesi halinde öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.