18 yaşını dolduran kişiler, kendi iradeleriyle evlenebilir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.