banner613
banner590

13 Ağustos 2021

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİĞİ

(75/324/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aerosol kapların, temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini, piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, azami kapasitesi 50 ml’den daha az olan aerosol kaplar ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sırasıyla 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 ve 5.2 maddelerinde belirtilen aerosol kaplardan daha fazla azami kapasiteye sahip olanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddede tanımlanan aerosol kapları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız uygun bulunan ve 22/3/2010 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

c) Aerosol kap: Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun, toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, tekrar kullanılamayan kabı,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) İmalatçı: Aerosol kabı imal ederek veya aerosol kabın tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

f) Piyasaya arz: Aerosol kabın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler, ekte yer alan 1 inci maddede belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Etiketleme ve Emniyet Tedbirleri

Piyasaya arz

MADDE 5 – (1) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişi, kapların bu Yönetmelik ve ekinin gerekliliklerini karşıladığının kanıtı olarak, ters epsilon "3" sembolünü aerosol kaplara iliştirir.

(2) Bu Yönetmelik ve ekte yer alan gerekliliklere uygun olan aerosol kabın piyasaya arzı, bu Yönetmelik ve ekinde yer alan gerekliliklerle ilgili sebeplerden dolayı reddedilemez, yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.

Etiketleme

MADDE 6 – (1) 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerini ihlal etmeksizin, her aerosol kap veya azami kapasitesi 150 ml ya da daha az olan ve küçük boyutları nedeniyle üzerine özellikleri iliştirilemeyen aerosol kaba eklenecek etiket; görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgileri taşır:

a) Aerosol kabın piyasaya arzından sorumlu kişinin adı ve adresi veya ticari markası.

b) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu belirten ters epsilon “3” sembolü.

c) Dolum partisinin tanımlanmasını sağlayan kod işaretleri.

ç) Ekte yer alan 2.2. maddesinde belirtilen ayrıntıları.

d) Ağırlık ve hacim cinsinden net içerikleri.

(2) Bir aerosol kabın, ekte yer alan 1.8. maddesinde tanımlandığı gibi alevlenir bileşenler içermesi ancak ekte yer alan 1.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre “alevlenir” veya “çok kolay alevlenir” olarak değerlendirilmemesi durumunda, aerosol kapta bulunan alevlenir maddelerin miktarı “İçeriğin, kütle olarak % X’i alevlenir.” şeklinde, okunaklı ve silinmeyecek biçimde etiket üzerinde açıkça belirtilir.

(3) Yurt içinde piyasaya arz edilen her aerosol kap, Türkçe yazılı etikete sahip olur.

Emniyet tedbirleri

MADDE 7 – (1) Bakanlık, aerosol kaplar üzerinde ters epsilon “3” sembolü ile karışıklığa neden olabilecek işaret veya yazıların kullanılmasını engellemek üzere tüm gerekli tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bir veya daha fazla aerosol kabın, bu Yönetmelik gerekliliklerine uymasına rağmen, güvenliğe veya sağlığa bir tehlike oluşturduğunu sağlam dayanaklarla tespit etmesi durumunda, bu kabın veya kapların satışını geçici olarak yasaklar veya özel hükümlere tabi tutar. Bakanlık, bu konuda alınan kararın gerekçelerini belirterek, Ticaret Bakanlığı aracılığı ile Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri derhal bilgilendirir.

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 75/324/AET sayılı "Aerosol Kapları ile İlgili Üye Devletlerin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi" ile bu direktifi tadil eden 94/1/AT, 2008/47/AT, (AT) No. 219/2009, 2013/10/AB ve 2016/2037/AB sayılı direktifler esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.