banner590

01 Nisan 2021

61 baro 'Arka Sokaklar'ı RTÜK'e şikayet etti: Avukatlık mesleğini küçük düşürücü...

RTÜK’E ŞİKAYET

61 baro, Ulusal yayın yapan Kanal D’de yayınlanan ve uzun yıllardır süren “Arka Sokaklar“ adlı dizisinin 26.03.2021 tarihinde yayınlanan 583. bölümünde avukatlık mesleğini küçük düşürücü, itibarsızlaştırmaya yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadeler ve unsurlar olması gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunarak, yayıncı kuruluşu, dizinin senaristlerini ve yapımcılarını kınadı. Aynı zamanda konunun ve şikayetin takipçisi olunması ve gereği için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve Türkiye Barolar Birliği’ne yazı gönderdi. .

Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin ilgili bölümünde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

61 baro başkanının şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yaygın yayın yapan ve tüm dijital platformların kanal listesinde ilk sıralarda yer alan Kanal D isimli televizyon kanalında uzun yıllardır süren Arka Sokaklar isimli dizinin 26.03.2021 tarihli 583. bölümünde avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran kişilerce kelepçelenerek gözaltına alınmakta ve yine aynı sahnede polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır.

Şikâyet konusu sahnede avukata karşı 'rahat dur', 'bu daha hiçbir şey' gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler sarf edilmekte, polis memurlarına da 'oğlum tutsanıza şunu', 'bir adamı zapt edemiyorsunuz, kelepçeleyin şunu' dendikten sonra avukat tokat atılarak zapt edilmeye çalışılmaktadır."

“TOPLUM VİCDANINI DERİNDEN YARALAMIŞTIR”

"İlk olarak belirtilmesi gereken şudur ki; avukatlık mesleği, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca kamu hizmetidir. Ülkemizde yargı mekanizması 3 sacayağından oluşmaktadır. Bunlar iddia, savunma ve hüküm olmakla birlikte savunma mekanizmasını ifa eden kişiler kamu görevlisi sıfatına haiz avukatlardır. Ne yazık ki toplumumuzda sık sık avukatların müvekkillerinin haklarını savunan bir vekil olduğu göz ardı edilmekte ve ilgilendikleri davalarla özdeş tutulmaktadır. Bunun sonucunda savunmanlar halk nezdinde yanlış tanınmakta ve büyük bir itibar kaybıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple senaryo gereği dahi olsa, bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak 'iyi polis' olarak lanse edilmekte, sanki onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca hukuka aykırılığın boyutu daha da artmaktadır.

Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan bir vatandaşa karşı gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık payı bulunmadığı gibi bu muamelenin kanun ordusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve itibarına da zarar vereceği tartışmasızdır. Yargı erkine hizmet eden iki görevin böylelikle çatışma içinde gösterilmesi de son derece tehlikelidir. Ortada işlenmiş bir suç varsa kolluğun görevi yalnızca suçun icra hareketlerine son verilmesini sağlamak veya icrayı engellemek, delilleri hukuka uygun biçimde toplamak ve suç şüphesi altında bulunan kişileri yine hukuk kuralları çerçevesinde derdest ederek ifadesini almaktan ibarettir."

“İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI GEREKMEKTEDİR”

"Avukatlara karşı, görevleri nedeniyle işlenen suçların her geçen gün arttığı toplumumuzda şikâyet konusu yayında 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının b, c, ç, g, ı, ş bentleri ile 2. ve 3. fıkraları ihlal edilmiştir. Nitekim ilgili kanunun m.8/1-b bendinde yayın hizmetleri '….sınıf….farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' denilerek bu tarz tahrik içerikli yayınların yaptırıma tabi olacağı düzenlenmektedir. Zira bahsi geçen dizinin ilgili bölümünde avukata yönelik gerçekleşen haksız ve çirkin muamele vatandaşlar arasında tahrik uyandırmakta, adeta polis ve avukatları birbiriyle çatışma içerisine sokmaktadır. Avukatın polis tarafından tokatlanabildiği bir yayın aynı kanunun 8/1-c bendinde belirtilen 'hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir. Hukukumuzda 'kişilerin adaleti' kavramı yoktur. Adaleti tesis etme yetkisi Anayasa tarafından yalnızca yargı makamlarına tanınmış bir yetkidir. Hukukun üstünlüğünün, yargının kurucu unsuru olan savunmanların kolluk tarafından darp edilmesi ve ters kelepçeyle zapt edilmesiyle sağlanamayacağı açıktır. Aynı şekilde ilgili yayın 6112 sayılı kanunun m.8/1-ç'ye aykırı biçimde, çirkin ve insan onuruna yakışmayacak derecede muamele içermektedir. Aynı fıkranın devamında, 'yayınlar kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' denmesine rağmen yayın kuruluşu kişi olarak avukatı, meslek olarak da avukatlığı küçük düşürmekte ve aşağılamaktadır. Polisin avukata karşı gerçekleştirdiği darp ve tokat eylemi, hem 6112 sayılı kanunun m.8/1-g ile yasaklanmakta hem de 5237 sayılı TCK kapsamında suç sayılmaktadır. Yayın aynı zamanda kanun kapsamında düzenlenen gerçeklik ve doğruluk ilkesine aykırılık teşkil etmekte ve toplumda 'avukata karşı suç işlenebilir' algısı yaratmaktadır.

Bahsi geçen 'Arka Sokaklar' adlı dizi uzun yıllardır aynı televizyon kanalında ve en izlenir saatte yayınlanmakta, küçükten büyüğe her yaş grubu tarafından da takip edilmektedir. Gelişim çağındaki çocuklar dizi ve olgunlaşma dönemindeki gençler açısından olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içeren bu dizi, özellikle son bölümünde yayınlanan avukat-polis çatışmasıyla çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimlerine büyük bir zarar vermiştir. 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. ve 3. fıkraları çocukları şiddete yönlendiren zararlı içerikler ile olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları içeren yayınların yine aynı kanunun 32. maddesi kapsamında denetime tabi tutulacağı ve yaptırım uygulanacağı hususunu düzenlemektedir.

İlgili yayının, yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda değerlendirilmesi ve yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi ve diğer hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanması gerekmektedir. Saygıyla talep ederiz.” 

•Adana Barosu Başkanlığı
•Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
•Aksaray Barosu Başkanlığı 
•Amasya Barosu Başkanlığı
•Antalya Barosu Başkanlığı 
•Ardahan Barosu Başkanlığı 
•Artvin Barosu Başkanlığı 
•Aydın Barosu Başkanlığı 
•Balıkesir Barosu Başkanlığı 
•Bartın Barosu Başkanlığı 
•Bilecik Barosu Başkanlığı 
•Bolu Barosu Başkanlığı
•Burdur Barosu Başkanlığı 
•Bursa Barosu Başkanlığı 
•Çanakkale Barosu Başkanlığı
•Çankırı Barosu Başkanlığı 
•Çorum Barosu Başkanlığı 
•Denizli Barosu Başkanlığı 
•Düzce Barosu Başkanlığı 
•Edirne Barosu Başkanlığı 
•Elâzığ Barosu Başkanlığı 
•Erzurum Barosu Başkanlığı 
•Eskişehir Barosu Başkanlığı 
•Gaziantep Barosu Başkanlığı 
•Giresun Barosu Başkanlığı 
•Gümüşhane-Bayburt Barosu Başkanlığı 
•Hatay Barosu Başkanlığı
•Iğdır Barosu Başkanlığı 
•Isparta Barosu Başkanlığı 
•İzmir Barosu Başkanlığı 
•Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı  
•Karabük Barosu Başkanlığı 
•Kars Barosu Başkanlığı 
•Kastamonu Barosu Başkanlığı 
•Kayseri Barosu Başkanlığı 
•Kırıkkale Barosu Başkanlığı  
•Kırklareli Barosu Başkanlığı 
•Kırşehir Barosu Başkanlığı  
•Kilis Barosu Başkanlığı 
•Kocaeli Barosu Başkanlığı 
•Konya Barosu Başkanlığı 
•Kütahya Barosu Başkanlığı 
•Malatya Barosu Başkanlığı 
•Manisa Barosu Başkanlığı 
•Mersin Barosu Başkanlığı 
•Muğla Barosu Başkanlığı 
•Niğde Barosu Başkanlığı 
•Ordu Barosu Başkanlığı 
•Osmaniye Barosu Başkanlığı 
•Rize Barosu Başkanlığı 
•Sakarya Barosu Başkanlığı
•Samsun Barosu Başkanlığı 
•Sinop Barosu Başkanlığı 
•Sivas Barosu Başkanlığı 
•Tekirdağ Barosu Başkanlığı 
•Tokat Barosu Başkanlığı 
•Trabzon Barosu Başkanlığı
•Uşak Barosu Başkanlığı 
•Yalova Barosu Başkanlığı 
•Yozgat Barosu Başkanlığı 
•Zonguldak Barosu Başkanlığı


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ENDERHAN 3 ay önce

TV deki birçok dizide avukatların kötü, dolandırıcı adaleti yanıltmak üzere ve para için karanlık insanların savunucusu gibi gösterilmeye çalışılan bu diziye ciddi bir ceza verilmesi gerekiyor. Barolarımızın bu işi takip etmesi çok yerinde

Avatar
ENDERHAN 3 ay önce

arkadaşlar mesleğimiz onurumuzdur herkes kanal d 'ye tepki göstersin. gerekli yerlere şikayetler yapsın. Ben yaptım ve takipçisi de olacağım.

Avatar
ela 3 ay önce

Bu dizinin yapım-senarist ekibinde kamu görevlisinin uyguladığı şiddetin işkence suçunu oluşturacağını hatırlatacak aklı başında kimse yok mudur? Bu ne rezalet. Dizi izlenmiyor reytingini artıralım niyetiyle saçmalamada çığır açmışlar. En ağır cezanın verilmesi gerekir. Bu arada diğer barolar ve Türkiye Barolar Birliği durumdan memnun mu acaba tepki vermiyorlar.

Avatar
eser 3 ay önce

Bu dizide daha önceki bölümlerde de avukatlara yönelik buna benzer sahneler vardı. Türkiye Barolar Birliğine şahsi olarak ilgili girişimlerin yapılması için başvuru yapmıştım. Dizi senaristlerinin avukatlara yönelik şahsi kin ve garezi olduğunu düşünüyorum. Dizide polislerin tutum ve davranışları tüm yönleriyle rezalet ötesidir. Polislik mesleğine de zarar verilmektedir.

Avatar
mnf 3 ay önce

Geç bile kalınmış diyebilirim. Benim babam 70 yaşında, bu filmi kaçırmaz. Babam bile avukatlık yapmamı istemiyor artık bu dizilerdeki muameleleri görünce. Git düzgün itibarlı bir meslek seç ya da iş yap diyor. Gerisini aklı selimlere havale ediyorum. Bu dizi önemli bir kitle tarafından izlenmektedir. Sadece son bölümünde değil hemen hemen bütün yargıyla ilgili bütün bölümlerinde bu tür senaryolar mevcuttur. Özellikle Mesut ve Rıza baba rolleri avukatlara karşı küçük görme, hor görme ve avukatların tepesindelermiş gibi bir tavırla rol oynuyorlar. Hatta bazı bölümlerinde savcı ile karşı karşıya gelip ikili söz düellolarına da şahsım çok kez şahit oldum. Aslında öteden beri aklımı kurcalayan bir meseleydi. Sonunda barolarımız olaya el attı. Ben beklerdim ki Adalet Bakanlığı tez elden olaya müdahale etsin. Ama barolar ilki başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı da olaya el atmalı. Gerekirse bu kurumlara da Barolar ve TBB tarafından yazılar yazılarak durumdan haberdar edilmelidir.

Avatar
mnf 3 ay önce

Ankara ve İstanbul Barosu listede yok mu ? yoksa ben mi göremiyorum?

Avatar
şaşırt be ülkem 3 ay önce

hahah ben de avukatım maalesef bu ulkede avukatlık gercekte avukatlık degil. o yüzden toplumun dızıye yansıması bu baska bı sey degıl sallayın gecın .. itibar falan var sanki gerçkte

Avatar
hukukçu 3 ay önce

avukat arkadaşları yapım şirketine manevi tazminat davası açmaya davet ediyorum.