banner628

08 Şubat 2021

Enis Berberoğlu'nun infazı durduruldu! İşte karar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, yeniden yargılama talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu'nun durumu hakkında bir yazı gönderdi.

Başsavcılığın yazısında Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru işaret edilerek, "Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvuru neticesinde, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu 21/01/2021 tarihinde karara bağlamış ve oy birliği ile sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulmuştur" denildi.

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" denilen Başsavcılık yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi'nin 21/01/2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur."

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti. Kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli, başvurucu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı uyarınca hükümlünün yeniden yargılama talebinin kabulü ile infazın durdurulmasına" ifadesi yer aldı. 

...

T.C.

İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ EK KARAR

DOSYA NO: 2016/205 Esas

KARAR NO: 2017/97

C.SAV.ESAS NO: 2016/3972

BAŞKAN: ...

ÜYE:..

HÜKÜMLÜ: KADRİ ENİS BERBEROĞLU, MUSTAFA TURGUT ve MELAHAT oğlu, .../ İSTANBUL adresinde oturur.

MÜDAFİLERİ: Av. EMEL ÇAKAL,

Av. MURAT ERGÜN,

Av. SERTAÇ YENİCE,

Av. BERNA ERGÜN,

Av. ZEYNEL ÖZTÜRK,

Av. TUĞBA ÜTEBAY,

Av. YİĞİT ACAR

SUÇ: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama

SUÇ TARİHİ: 27/05/2015

SUÇ YERİ: İSTANBUL/ŞİŞLİ

ASIL KARAR TARİHİ: 14/06/2017

EK KARAR TARİHİ: 08/02/2021

Mahkememizin 14/06/2017 tarih ve 2016/205 esas, 2017/97 karar sayılı kararıyla hükümlü Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 13/02/2018 tarih, 2017/2075 esas, 2018/287 karar sayılı ilamıyla mahkememiz kararının kaldırılarak sanığın TCK 329/1 ve 62/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20/09/2018 tarih, 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı ilamıyla da hükmün onanarak kesinleştiği ve infaz edilmek üzere C. Savcılığına gönderildiği,

Hükümlü vekili Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesince verilen ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler

Başraportörlüğü'nün 09/10/2020 tarih, 2018/30030 sayılı yazıları ekinde mahkememize gönderilen 17/09/2020 tarih, 2018/30030 başvuru sayılı kararı ile;

"Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/205 Esas - 2017/97

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2016/205, K.2017/97) GÖNDERİLMESİNE" karar verildiği, bu hususta Cumhuriyet Savcısının da yazılı mütalaası alınarak 13/10/2020 tarihinde yapılan değerlendirme sonunda yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, karara karşı hükümlü vekillerince yapılan itiraz üzerine dosyanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/10/2020 tarih, 2020/754 D.iş sayılı kararıyla; ihlale ilişkin kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen karar olduğu belirtilerek itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, kararın hükümlü vekiline tebliğ edildiği,

Hükümlü vekillerince Anayasa Mahkemesine yeniden yapılan başvuru üzerine

Anayasa Mahkemesince verilen ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler

Başraportörlüğü'nün 03/02/2021 tarih, 2020/32949 sayılı yazıları ekinde mahkememize gönderilen 21/01/2021 tarih, 2020/32949 başvuru sayılı kararı ile;

"Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL

EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

"Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

"Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

"Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin Anayasa Mahkemesinin Kadri Enis Berberoğlu (2) kararı ve işbu Kadri Enis Berberoğlu (3) kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2016/205, K.2017/97) GÖNDERİLMESİNE" karar verildiği,

Bu hususta Cumhuriyet Savcısının da yazılı mütalaası alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında özetle; Anayasa Mahkemesi'nin 21/01/2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesini talep ettiği anlaşılmakla;

Anayasa Mahkemesi tarafından 21/01/2021 tarihli kararın bağlayıcı olduğu dikkate alınarak bu karara uyularak aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Anayasa Mahkemesinin 21/01/2021 tarihli, başvurucu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı uyarınca hükümlünün yeniden yargılama talebinin KABULÜ ile İNFAZIN DURDURULMASINA,

2-Mahkememizin 2016/205 esas, 2017/97 karar sayılı ilamının Yargıtay 16. Ceza

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/205 Esas - 2017/97

Dairesinin 20/09/2018 tarih, 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı ilamı ile kesinleşmiş olması sebebiyle sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN BÜTÜN SONUÇLARIYLA ORTADAN KALDIRILMASINA,

3-Sanığın Anayasa Mahkemesinin ayrıntılı kararında belirtildiği üzere seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın CMK 223 fıkra 8 maddesi uyarınca DURMASINA,

4-Sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine,

5-Sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması durumunda ya da milletvekili sıfatının sona ermesi durumunda resen dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden DEVAMINA,

6-Mahkememiz kararının bir suretinin bilgi amaçlı olarak Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığı ile İstanbul CBS'ye GÖNDERİLMESİNE,

7-Karardan bir suretin sanık ve müdafilerine TEBLİĞİNE,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun olarak oy birliği ile karar verildi. 08/02/2021

Başkan (e-imza)

Üye (e-imza)

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.