banner590

03 Eylül 2020

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
banner580

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayi gibi hususlar ile personelin zorunlu hizmetini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde, geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların zatî demirbaş tabanca edinmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak işlemler ile bu Yönetmelik kapsamında tabanca edinen kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,

c) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları,

ç) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

d) Zatî demirbaş tabanca: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde kayıtlı devlet malı silah iken, görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili zatî demirbaş olarak personele satışı yapılarak envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenilen, personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tabancaların Fiyatlarının Belirlenmesi, Bakım ve Onarımı ile

Geri Alınması Halinde Yapılacak İşlemler

Tabancaların satış bedeli

MADDE 5 – (1) Personelden istekli olanlara cinsi, markası ve satış bedeli yapılacak ihale ile belirlenen bir adet tabanca satılır. Talepte bulunan personelden, tabanca satışına yönelik taahhütname alınır.

(2) İstekli olan personele, tabanca ile birlikte en çok 100 mermi satılabilir.

(3) Tabanca satış bedeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenecek kesinti listelerine göre, personelin özlük haklarının yürütüldüğü harcama birimince aylığından peşin olarak kesilir.

Tabancaların bakım ve onarımı

MADDE 6 – (1) Personelin görevde bulunduğu süre içerisinde, satışı yapılan zatî tabanca üzerinde, tabancanın orijinalliğini bozacak nitelikte tadilat yapılamaz, iz veya işaret konulamaz.

(2) Personelin görevi sırasında, kusuru olmadan arızalanan tabancaların garanti kapsamı dışındaki tamiri, birlik imkânları dâhilinde, teçhizat (istihkak) silâhlara uygulanan şekilde yapılır. Bu tabancaların onarılamayacak kadar hasarlı duruma gelmesi veya çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından envanter kaydı silinir. Bu şekilde zatî demirbaş tabancası envanter kayıtlarından silinen personele, ikinci kez zatî demirbaş tabanca satışı yapılmaz.

Tabancaların geri alınması

MADDE 7 – (1) Personel, görevde bulunduğu sürece, kendisine satışı yapılan zatî demirbaş tabancasını başkasına devredemez, satamaz veya hibe edemez.

(2) Personelin zorunlu hizmetini doldurmadan ayrılma, kendi isteği ile sözleşme yenilememe, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sözleşmesinin fesih edilmesi, vefat, ihraç ve benzeri hallerde, satışı yapılan zatî demirbaş tabancası, birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince emanete alınır ve zatî tabancası hakkında, personelin ilişiğinin kesilmesi gerekçesine göre, 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Tutuklanma, gözaltına alınma, açığa alınma, görevden uzaklaştırma ve benzeri hallerde, personelin tabancası, birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince geçici olarak alınarak muhafaza edilir. Bu hallerin devamında, personel meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılırsa muhafaza altında bulunan tabancalara, ikinci fıkrada belirtilen işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tabancaların Kayıt, Ruhsat ve Takip İşlemleri

Kayıt işlemi

MADDE 8 – (1) Personele zatî tabanca satış işlemi yapıldığında, üç suret satış belgesi düzenlenir. Belgenin bir sureti personelin şahsi dosyasına konur, ikinci sureti Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca muhafaza edilir, üçüncü sureti ise personele verilir.

Ruhsat işlemi

MADDE 9 – (1) Tabancanın cinsi, tipi ve seri numarası, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca şahsi silah envanterine ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereği yetkili personele bedeli mukabili satışı yapılarak kayıt ve takip işlemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenilen tabancaların ruhsatlarına, ilgisine göre “Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığının müsaadesi olmadan satılamaz, devredilemez, hibe edilemez.” şerhi işlenir.

Takip işlemi

MADDE 10 – (1) Satışı yapılan tabancaların zatî demirbaş tabanca adı altında envanter, ruhsat ve takip işlemleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.