banner590

04 Eylül 2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği
banner580

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI FOTOĞRAF, FİLM VE KARİKATÜR ARŞİVİ, SERGİSİ VE EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının, yerbilimleri alanına özgü olarak nitelikli fotoğraf, saydam/slayt, film ve karikatürlerin toplanması, derlenmesi, kataloglanması, çoğaltılması, kullanımı ve arşivlenmesi, sergi ve yarışmaların açılması; Oda üyelerinin, bu konularda bilgi ve becerilerinin artırılmasına ilişkin kurs, seminer gibi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin kuralların belirlenmesine dair usul ve esasları düzenler.   

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv: Yerbilimlerine ilişkin özgün ve nitelikli fotoğraf, saydam/slayt, film, afiş, poster ve karikatürlerin Oda bünyesinde saklanarak belgelik oluşturulmasını,

b) Kurul: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Kurulunu,

c) Oda/JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

ç) Ödül: Fotoğraf, film ve karikatür yarışması ödül/ödüllerini,

d) Sergi: Fotoğraf ve karikatür sergisini,

e) Yarışma: Konusu ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenen fotoğraf, film ve karikatür yarışmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul, Çalışma Usul ve Esasları, Görev ve Sorumlulukları

Kurulun oluşumu

MADDE 4 – (1) Kurul, biri Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre konuyla ilgili ve deneyimli olan üyeler arasından seçilir.

(3) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır ve Oda Genel Kurulu sonrası yeniden oluşan Oda Yönetim Kurulu tarafından, yeni Kurul üyeleri görevlendirilinceye kadar devam eder.

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Kurul üyeleri görevlendirme kararından sonra bir ay içinde ilk toplantılarını yaparak, aralarından bir Başkan, bir İkinci Başkan ve bir Sekreter üye seçerek, göreve başlarlar. Toplantıları Başkan, yoksa bulunma sırasına göre İkinci Başkan ve Sekreter üye yönetir. Kurul, çalışmalarını Oda Yönetim Kurulu Yayın Üyesi koordinasyonunda yürütür.

(2) Kurul belirledikleri toplantı aralıklarının yanı sıra Yönetim Kurulunun veya Kurul üyelerinin istemi ve sekreter üyenin çağrısı üzerine gündemli olarak da toplanır.

(3)  Kurul kararlarını çoğunlukla alır, oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çoğunluk sayılır. Alınan kararlar yazılı olarak Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(4) Kurul üyelerinden, geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç kez toplantılara katılmayanlar istifa etmiş sayılır. İstifa eden üyenin yerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni üye görevlendirilir.

(5) Kurul gerekli gördüğü konularda konusunda uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Kurulun görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Kurul, konusu ve tarihi Oda Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenen fotoğraf, film ve karikatür yarışmaları düzenler ve seçici kurullarını oluşturur. Yarışmaya katılan fotoğraf, film ve karikatürlerin sergilenmesi/gösterimi ve katalog olarak yayımlanması için gerekli çalışmaları yapar. 

(2) Odanın eğitim, sunum, broşür, afiş ve benzeri konularında kullanılmak ve bu alanlardaki Oda arşivini zenginleştirmek için gerekli çalışmaları yürütür ve yerbilimlerine özgün nitelikli eserleri araştırarak eser sahibi ile Ek-1’de yer alan telif hakkı sözleşmesini de yaparak Oda arşivini oluşturur.

(3) Oda arşivine ait fotoğraf, saydam/slayt, film ve karikatürleri düzenler, geliştirir.

(4) Oda üyelerine yönelik, fotoğraf çekim, sunum ve işleme teknikleri ile karikatürle ilgili eğitimleri planlar, Oda Yönetim Kuruluna sunar ve bu eğitimler TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 1/8/2017 tarihli ve 815 sayılı kararı ile kabul edilen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Yönetmeliği  kapsamında yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma, Ödül ve Sergi

Yarışma konusu, tarihi ve seçici kurullar

MADDE 7 – (1) Fotoğraf, film ve karikatür yarışmalarının konusu ve tarihi Oda Yönetim Kurulu ve Kurul tarafından ortaklaşa belirlenir.

(2) Kurul, belirlenen konu üzerinden yarışma türüne bağlı olarak yeteri sayıda konusunda uzman kişiden oluşan bir seçici kurul oluşturur, yarışmanın şartnamesini hazırlar. Şartname, eserlerin son teslim tarihi, ne şekilde ve hangi formatta teslim edileceği, eser tesliminin nereye ve ne şekilde yapılacağı, seçici kurulun kimlerden oluştuğu ve verilecek ödülleri içerir.

(3) Sergi ve yarışma, Oda tarafından iletişim araçları yoluyla duyurulur.

(4) Yarışma, diğer kurum veya kuruluşlarla ortaklaşa olarak düzenlenebilir.

(5) Yarışmaya katılacak eserlerin her türlü kullanım hakkı Odaya aittir. Oda, gerekli gördüğü takdirde bu eserleri amacına uygun etkinlikler için eser sahibinin adını yazmak suretiyle kullanabilir.

Ödül

MADDE 8 – (1)  Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen eserler; Birincilik Ödülü, İkincilik Ödülü, Üçüncülük Ödülü ve Mansiyon olmak üzere dört kategoride ödüllendirilir.

(2) Yarışmada verilecek ödüller Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sergi

MADDE 9 – (1) Oda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda yarışmalarda ödül alan eserler ile arşivde bulunan diğer eserler, Türkiye Jeoloji Kurultayı başta olmak üzere Oda etkinlikleri kapsamında veya çeşitli zamanlarda sergilenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim

Eğitim planlaması

MADDE 10 – (1) Oda, üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf işleme teknikleri, fotoğraf sunum ve sergi teknikleri, uygulamalı saha fotoğrafçılığı ile film ve karikatür konularında Kurul tarafından önerilen ve Oda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eğitimleri yapar. Bu eğitimler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Yönetmeliği esas alınarak gerçekleştirilir.

Eğitim duyuruları, koşulları ve ücreti

MADDE 11 – (1) Eğitimlerin tarihi, konusu, süresi ve yeri Oda tarafından duyulur. Bu eğitimlere, Oda üyesi ve Oda dışından katılım koşulları ve eğitim ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Arşiv Oluşturulması ve Eserlerin Saklanması

Arşiv oluşturulması

MADDE 12 – (1) Yerbilimlerine ilişkin özgün ve nitelikli fotoğraf, saydam, film, afiş, poster ve karikatürlerin saklanması için Oda bünyesinde bir belgelik oluşturulur.

(2) Yarışma kapsamında veya kurul tarafından telif hakları alınarak seçilen eserler elektronik ortamda veya fiziksel olarak usulüne uygun şekilde Oda arşivinde muhafaza edilir.

(3) Üyelerin Odaya yapacağı bağışlardan uygun nitelikte bulunan materyaller de arşive alınır.

Eserlerin saklanması

MADDE 13 – (1) Kağıt ortamındaki eserler; yıpranmasını engellemek ve etkin bir biçimde kullanabilmek amacıyla tarayıcı, kamera  gibi cihazlar veya yenilikçi teknikler kullanılarak sayısal ortama aktarılır. Dijitalleştirilen belgelerin elektronik ve fiziki belgeler ile ilişkileri korunur.

(2) Kağıt veya fiziksel ortamdaki eserlere, üzerinde içeriğine ve tarihine ilişkin bilgiler yer alacak şekilde etiketlenerek türüne göre raf sistemleri kurularak yerleştirme işlemi yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Oda birimlerinin arşiv oluşturması

MADDE 14 – (1) Oda Birimleri, ihtiyaç halinde sayısallaştırılmış bir örneği Oda merkez arşivine verilmek şartıyla kendi birim arşivlerini oluşturabilirler.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Eki için tıklayınız

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.