banner648

06 Kasım 2019

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 552 nci maddesinde belirtilen Enstitünün organlarının üyelerinin görevlendirilmelerini, fahri üyeliğin verilmesini, genel kurulun toplanma usul ve esaslarını, kurulların açılışı ile başkan ve kâtiplerin seçilmesi ve bu organların kuruluş, yetki ve çalışma usulleri, organ ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 556 ncı, 558 inci, 559 uncu ve 564 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 132 sayılı Kanun: 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,”

“e) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – TSE Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek beşer temsilci.

b) Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek iki temsilci.

c) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından görevlendirilecek birer temsilci.

ç) Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden seçilecek yedi temsilci.

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek on bir temsilci.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Teknik Kurula katılacak olan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığından Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından birer asil birer yedek temsilci, Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilci ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilciyi seçmek,”

“l) Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek birer asil üye; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını Genel Kurulda temsil eden üyeler,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, Enstitünün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Üç üye Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, birer üye ise Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen temsilciler arasından seçilir. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir.”

“Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan “, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve diğer personeli atamak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 132 sayılı Kanunun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, TSE Yönetmeliklerinin ve Genel Kurul Kararlarının Yönetim Kuruluna verdiği yetki dairesinde Enstitü görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak,”

“c) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükmüne göre TSE’nin gerçek ve tüzel kişilere yapacağı hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretleri, bedelleri ve masraf karşılıklarını tespit etmek,”

“h) 132 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesinde sayılan TSE gelirlerini tahsil etmek, kanuni yoldan tahsil maliyetinin asıl alacaktan fazla olması durumunda tahsilin ertelenmesi veya vazgeçilmesi hususunu Genel Kurula arz etmek, bütçe ile kabul edilen gelirleri bütçe icapları ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak harcamak, binalarda gereken değişiklik, onarım, bakım ve ilaveleri yapmak,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Denetleme Kurulu TSE’nin ilgili olduğu Bakan tarafından görevlendirilen üç kişiden teşekkül eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kuruluş Kanunu hükümleri” ibaresi “132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 41 – Enstitünün idari ve sekretarya işlerini yürütmek üzere Başkana karşı sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve üç Genel Sekreter Yardımcısı atanır. Genel Sekreterliğin bir bürosu da bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “TSE Kuruluş Kanunu” ibaresi “132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruluş Kanunu,” ibaresi, “132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.