1-“-…SSK genel müdürlüğünün bulunduğu Ankara’da veya işlemlerin yapıldığı şubenin bulunduğu yerde HMUK 9 ve 17. maddeleri gereğince açılabilir” (10 HD 27.06.2002 tarihli, 2002/5244 esas, 2002/5810)

2-Hizmet tespiti davası, yanlış kişiye açılmıştır. Dava, sosyal güvenliğe ilişkindir. Davanın, “doğru” kişiye yöneltilmesi için davacıya süre verilmiştir. (21 HD 15.11.2005 t., e: 6488, k: 12328)

3-“-…bir kimsenin, sigortalı sayılabilmesi için, salt işe giriş bildirgesinin verilmesi yeterli değildir. O kimsenin işyerinde “eylemli” olarak çalışması temel koşuldur. Gerçek çalışma olgusunu, aylık sigorta bildirgesi ile, dönem bordroları ortaya koyar”. (HGK 15.12.2004 t., e: 2004/21-745, k: 2004/212)

4-Tanıklar, özellikle o döneme ilişkin bordrolardan seçilmelidir. “-…mümkün oldukça, işyerinin müdür, amir, şef, ustabaşı ve posta başı gibi görevlileri, işyerinde çalışan öteki kişiler ile o işyerine komşu ve yakın işyerlerinde bu yeri bilen ve tanıyanlar tanık olarak dinlenmelidir”. (21 HD 14.06.2007 t., e: 2006/16029, k: 2007/9754)

5-“-…bordro tanığı olmayan, davacı ile birlikte çalışmayan, komşu işyerlerinin kayıtlarında da bulunmayan tanıkların soyut anlatımlarına dayanılamaz”. (21 HD 24.03.2009 t., e: 2008/6706, k: 2009/4401)

6-Kararın, infaz edilebilir nitelikte olması için, sigortalı olarak çalışılan günlerin ve ücret tutarının ilamda gösterilmesi gerekir. Çalışılan günler ve kazanç tutarları ilamda açıkça gösterilmelidir. İlamda, ücret yok, sonradan sigortalının talebi üzerine eksikliğin ek bir karar ile tamamlanması mümkündür. (10 HD 15.11.1983 t., 5170 esas/5781 k.)