banner590

24 Haziran 2018

16 bakanlığa 26 sayfalık atama Resmi Gazete'de

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına ait atama kararı ile Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve Bütün, Mesrur Özkaya, Mehmet Fatih Bozkurt, Serdar Kutluer ve Muhammet Kasım Oymak'ın atanmaları uygun görüldü.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin Kayhan, Evrim Aksu ve Şefika Ertürk'ün, 7'nci derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine de Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Bilge Şahin, Arzu Narin Ergun, Fatma Betül Çelebi ve Ramazan Güçlüoğlu'nun atamaları gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları ile İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Namık Güner Erpul, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Korkut Güngen ve Tercüme Dairesi Başkanlığına Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel atandı.

Dışişleri Bakanlığının diğer atama kararları ile İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Bermek, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına İstem Cırcıroğlu, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Ateş, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Mehmet Sekizkök, Suriye-Lübnan İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Barış Ulusoy, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Sadık Babür Girgin, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Kandaş Aksoy, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Bengü Yiğitgüden, Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Gülcan Akoğuz, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Murat Mustafa Onart, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Nilüfer Erdem Kaygısız, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Ömür Ünsay, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağrı Sakar, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Aylin Sekizkök, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Pihana Ünlü, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Burçin Gönenli ve Bakanlık Müşavirliğine Büyükelçi Ahmet Demirok'un atanmaları uygun görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan 1'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret başmüfettişliğine Sefa Ekin, 5'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret müfettişliklerine de Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen Konaklıoğlu, Mehmet Yapıcı, Münir Sait Kandemir ve Özgür Danacı'nın atamaları gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Karaer, İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin Ersü, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret Yıldırım, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İmrek, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin Fırat, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet Yılmaz, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan Sezer ve Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz Bozdağ atandı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin Erdoğan, Samet Duman, Candan Duman, Çiğdem Güneş, Recep Salih Şentürk, Ufuk Kaynar, Tugay Manav, Hasan Ayzit, Mikail Okyay, Fuat Kılıç, Abdullah Sefa Avcı, Anıl Menemencioğlu, Zafer Keyvanoğlu, Fırat Demir, Muhammet Kaya, Serdar Candemir, Raif Karakaya, Muhammet Mevlüt Penekli, Evren Kalkan, Süleyman Kısak, İsmail Akkurt, Orhan Vuran, Birol Sayan, Ahmet Güngör, Haydar Gürsoy, Cihad Ulus, Bayram Mavi, Zülkarneyn Şahin, Ömer Şener, Fatih Sali, Gülten Nalcı ve Bağışhan Yüksel'in vergi müfettişliklerine atanmaları uygun bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait atama kararları ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat Dikici, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın Akın ve Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed Çolak getirildi. (AA)

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/23

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve BÜTÜN, Mesrur ÖZKAYA, Mehmet Fatih BOZKURT, Serdar KUTLUER ve Muhammet Kasım OYMAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 ncimaddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/24

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliklerine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin KAYHAN, Evrim AKSU ve Şefika ERTÜRK’ün, 7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliklerine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Bilge ŞAHİN, Arzu Narin ERGUN, Fatma Betül ÇELEBİ ve Ramazan GÜÇLÜOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncımaddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/105

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına, Tolga BERMEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/106

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına, İstem CIRCIROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/107

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Rıza GÜNEY’inatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/111

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Ahmet DEMİROK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/128

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına, Zafer ATEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/137

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Hasan Mehmet SEKİZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/138

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Büyükelçi Vehbi Esgel ETENSEL’inatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/139

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Suriye-Lübnan İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Barış ULUSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/140

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Sadık Babür GİRGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/141

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, Ayşegül KANDAŞ AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/153

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına, BengüYİĞİTGÜDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/154

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Gülcan AKOĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/155

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Murat Mustafa ONART’ınatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/156

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Nilüfer ERDEM KAYGISIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/157

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Ömür ÜNSAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/158

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Çağrı SAKAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/159

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına, Aylin SEKİZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/185

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Namık GünerERPUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/202

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma PİHAVA ÜNLÜ’nünatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/213

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu NATO va Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Burçin GÖNENLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/244

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Korkut GÜNGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/242

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Sefa EKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/270

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen KONAKLIOĞLU, Mehmet YAPICI, Münir Sait KANDEMİR ve Özgür DANACI’nınatanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/330

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;

Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz KARAER’in,

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin ERSÜ’nün,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret YILDIRIM’ın,

Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İMREK’in,

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin FIRAT’ın,

Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet YILMAZ’ın,

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan SEZER’in,

Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz BOZDAĞ’ın

Atanmaları;

657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/275

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin ERDOĞAN, Samet DUMAN, Candan DUMAN, Çiğdem GÜNEŞ, Recep Salih ŞENTÜRK, Ufuk KAYNAR, Tugay MANAV, Hasan AYZİT, Mikail OKYAY, Fuat KILIÇ ile Abdullah Sefa AVCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/277

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Anıl MENEMENCİOĞLU, Zafer KEYVANOĞLU, Fırat DEMİR, Muhammet KAYA, Serdar CANDEMİR, Raif KARAKAYA, Muhammet Mevlüt PENEKLİ, Evren KALKAN ile Süleyman KISAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/278

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail AKKURT, Orhan VURAN, Birol SAYAN, Ahmet GÜNGÖR, Haydar GÜRSOY, Cihad ULUS, Bayram MAVİ, Zülkarneyn ŞAHİN ile Ömer ŞENER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/279

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Fatih SALİ, Gülten NALCI ile Bağışhan YÜKSEL’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/287

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

-Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat DİKİCİ’nin,

-Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın AKIN’ın,

-Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed ÇOLAK’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

23/06/2018

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.