Kamu Kuruluşları\'ndan, vatandaşa TAAHHÜT

Bakanlar Kurulunca 31 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete\'de yayımlanan \'\'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik\'\' uyarınca, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini \'\'hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde\'\' gerçekleştirmeleri için hizmet standartları hazırlamaları, bunları vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, internet sayfalarında ve e-devlet kapısında duyurmaları öngörülmüştü.

Yönetmelikte, vatandaşın başvurduğu hizmetin, standartlarda belirtilen süre içinde sonuçlandırılacağı, sonucun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesinin bildirileceği, varsa itiraz mercii ve süresinin de gösterileceği hükme bağlanmıştı.

Düzenlemede, bölgeler, il ve ilçeler itibariyle farklı uygulamalara son verilmesi için, kamu kuruluşlarına hangi hizmette, hangi belgelerin istendiğinin de standartlarda yer alması talimatı verilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarına da, hizmet standartlarının hazırlanması için 6 aylık bir süre tanınmıştı.

Birçok kuruluş, bu çerçevede sundukları hizmetlerle ilgili hazırladıkları hizmet standartlarını ardarda yayımlamaya başladı.

Söz konusu standartlarda, tek tek hizmetler sayıldı. Bunlar için istenen belgeler sıralandı ve her hizmetin azami tamamlanma sürelerine yer verildi.

-KAMUNUN HİZMET ENVANTERİ-

Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, kamu hizmetlerine ilk defa standart getirildiğini belirterek, \'\'Her kamu kuruluşu, verdiği hizmet için vatandaşa bir nevi taahhütname veriyor. (Şu işlemde şu belgeleri istiyorum ve hizmeti şu kadar sürede tamamlayacağım) diyor. Hizmet standartları sonucu, aynı işlem Türkiye\'nin her yerinde aynı belgeler ile ve aynı süre içinde yapılacak. Bu şekilde kamunun hizmet envanteri de ortaya çıkacak\'\' açıklamasında bulundu.

Aynı yetkili, hizmet standardı öncesi kamu kuruluşlarının alan çalışması yaparak, her işlem için gerekli azami süreyi tek tek belirlediğini de bildirdi.

Çeşitli kamu kuruluşlarının şu ana kadar yayımladıkları hizmet standartlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde kayıt ve kabul işlemlerini 1 günde, nakil ve geçişleri ise 4 saatte bitirecek. Özel okul yatırımcılarına verilen teşviklerle ilgili başvuru taleplerine de 5 gün içinde cevap verilecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işlerinde kayıt düzeltme işlerini 15 ile 30 gün içinde tamamlamayı taahhüt ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt içindeki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme işleminin 1 saat içinde, ölüm veya yaralanma içeren trafik kazalarına karışma durumuna dair belgenin verilmesi işleminin de 2 iş gününde gerçekleştirileceğini beyan etti.

Hizmet taahhütnamelerine göre, tapuda satış ve ipotek başvuruları 15 dakika, işlemler ise 2 saatte sonuçlandırılacak. Kat irtifakı tesislerinde başvuru süresi en fazla 15 dakika, işlemler ise 8 saat sürecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu da, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığını yazışmaların tamamlanmasından sonra 30 gün içinde bağlayacak, banka değişiklikleri de 1 hafta içinde gerçekleştirilecek. Sigortalı işe giriş bildirgesi işlemleri de 15 gün içinde bitirilecek.

Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerinde satış işlemlerini 15 günde tamamlamayı taahhüt ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergide tecil ve taksitlendirmeyi 30 günde yapacak.

-HANGİ HİZMET, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?-

Çeşitli kamu kuruluşlarının bugüne kadar yayımladıkları hizmet standartlarında, bazı hizmetler için taahhüt edilen azami tamamlanma süreleri şöyle:

HİZMETİN TAMAMLANMA


HİZMET ALANLARI SÜRESİ (EN GEÇ)


--------------------------------------------- -------------------

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


-İlköğretim-kayıt kabul 1 gün

-İlköğretim-nakil ve geçişler 4 saat

-İlköğretim-denklik ile kayıt 1 gün

-ilköğretim-öğrenci belgesi 4 saat

-İlköğretim-öğrenim durum belgesi 4 saat

-Yurtdışı-öğrenim belgelerinin teyidi 1 saat

-Kitap bayilik talebi 30 gün

-Özel okul yatırımcılarına verilen teşvik talebi başvuru 5 gün


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


-Personel-staj 4 ay

-Kaymakam adaylığı sınavı 6 ay

-Dernekler Dairesi-vatandaştan gelen ihbar-şikayet 30 gün

-Nüfus ve vatandaşlık işleri-kayıt düzeltme 15-30 gün

-Kayıt taşıma, birleştirme 15-30 gün

-Nüfus ve yaşam istatistiklerinin verilmesi 15 gün

-Uluslararası aile cüzdanı istatistiği verilmesi 15 gün

-Türk soylu yabancıların kayıtlarının tutulması 7 gün

-Pasaport ve isim denklik belgesi almak 30 gün

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-KPSS ve Sağlık Bakanlığının kurası ile yerleştirmesi yapılanların ilk müracaat işlemleri 30 dakika

-Personel yakınlarına özlük dosyasından belge verme 20 dakika

-KPSS\'ye göre yardımcı hizmetler sınıfı açıktan atama 3 ay

-Polis Koleji giriş sınavı başvurusu 7 gün

-Atış poligonu ön izni verilmesi 1 ay

-Atış poligonu kuruluş izni 5 iş günü

-Silah tamirciliği ruhsatı verilmesi 5 iş günü

-Patlayıcı madde ithal izni 2 iş günü

-Patlayıcı madde ihraç izni 3 iş günü

-Yurt içindeki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme 1 saat

-Yurt dışındaki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme 30 gün

-Detay nitelikte trafik kazası istatistikleri 5 iş günü

-Ölüm veya yaralanma içeren trafik kazalarına karışma durumuna dair belge 2 iş günü

-Sürücü ceza puanı sorgulama (internet ortamı) 10 saniye

-Araç tescil sorgulama hizmeti (internet ortamı) 10 sanayi


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


-Taşınmaz sorgulaması kayıt örneği-başvuru 15 dakika

.İşlem 30 dakika

-Satış-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-İpotek-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Mirasın intikali-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Kat irtifakı tesisi-başvuru 15 dakika

.İşlem 8 saat

-Cins tashihi-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Kamulaştırma-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Kat mülkiyeti tesisi-başvuru 15 dakika

.İşlem 8 saat

-Aile konut şerhi-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Bağış-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Kat karşılığı temlik-başvuru 15 dakika

.İşlem 2 saat

-Devre mülk hakkı tesisi-başvuru 15 dakika

.İşlem 8 saat


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

-Sürekli iş göremezlik geliri bağlama 30 gün

-Malullük aylığı bağlama 30 gün

-Yaşlılık aylığı bağlama 30 gün

-Ölüm aylığı bağlama 30 gün

-Evlenme ödeneği işlemleri 30 gün

-Vazife-harp malullüğü aylığı bağlanması 3 ay

-Emeklilik ikramiyesi işlemleri 20 gün

-Harp malulü ve şehitlerin çocuklarına eğitim-öğretim yardımı yapılması 10 gün

-Ek ödeme (Tütün İkramiyesi) 1 ay

-Evlenme ikramiyesi işlemleri 15 gün

-Banka değişikliği 1 hafta

-Toptan ödeme işlemleri 1 ay

-İntibak işlemleri 2 ay

-Harp malullüğü zammı ödeme işlemleri 1 ay

-Geçici köy korucusu ve bunların eşlerine aylık bağlama işlemleri 1 ay

-Adres değişikliği işlemleri 1 gün

-Aylık ödeme döneminin 3 aydan 1 aya dönüştürülmesi 5 gün

-Aylık kesme işlemleri 15 gün

-Bankadan iade edilen aylıkların ödenmesi işlemleri 15 gün

-Kanuni varislere ödeme yapılması işlemleri 1 ay

-Felaketzede avans ödeme işlemleri 1 ay

-İcra kaldırma işlemleri 15 gün

-Açılan davalarda başkanlık görüşü bildirmek 15 gün

-Mahkeme kararlarının gereğinin yapılması 15 gün

-Hizmet tespiti 10 gün

-Hizmet birleştirme 10 gün

-İştirakçilik-sigortalılık işlemleri 15 gün

-İsteğe bağlı iştirakçilik işlemleri 15 gün

-Doğum tarihi tespiti 15 gün

-Astsubay ve polislerin borçlanması 10 gün

-Prim takibi 10 gün

-Kadın sigortalıya ek hizmet süresi 5 gün

-Fiili ve itibari hizmet süresi zammı 20 gün

-Askerlik borçlanması 15 gün

-Borçlanma tahsilatı 1 gün

-Borçlanma iade işlemi 1 gün

-Sigortalı işe giriş bildirgesi 15 gün

-Sigortalı işten ayrılık bildirgesi 10 gün

-Hizmet düzeltme 15 gün

-Sigortalı tescil 15 gün

-Adres tespiti 1 gün

-Genel sağlık sigortası tescil işlemleri 15 gün

-İş yerinin tescili 3 gün

-Emzirme ödeneği (yardımı) verilmesi 2 gün

-Geçici iş göremezlik ve iş göremezlik ödeneği verilmesi (belgelerin tamamlama süresine göre) 1 ile 15 gün

-Yurt dışı hizmet borçlanması 1 ay

-Aylıkların yurt dışına transferi 1 ay

-Almanya\'da bağlanan gelirin Türkiye\'den ödenmesi 1 ay

-İhbar ve şikayet dilekçeleri 1 ay

-Milletvekillerince yöneltilen soru önergelerinin cevaplarının hazırlanması 10 gün


MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK HİZMETLERİ

-Satılan taşınmazların tahsilatı 15 dakika

-Taşınır malların satış işlemleri 15 gün

-Taşınır malların tahsilat işlemleri 15 dakika

-Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiralama işl. 15 gün

-Taşınmaz mal kiralamalarına ait tahsilat işlemleri 15 dakika

-Büfe, kantin, çay ocağı kiralamaları tahsilat işl. 15 dakika

-Ecrimisil tahsilatları 15 dakika

-Tahsis 1 saat

-Trampa 20 dakika


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


-Tecil ve taksitlendirme işlemi 30 gün

-Fatura sorgulama hizmeti 2 dakika

-Özelge verme 45 gün

-Vergi Kanunlarının uygulanması konusunda meslek örgütlerine görüş bildirmek 3 ay

-Şikayet yoluyla düzeltme başvurularının cevaplanması 60 gün

-Sakatlık indirimi işlemleri 90 gün

-Ödeme kaydedici cihaz işlemleri 3 gün

-Bakanlık ve Başkanlığın taraf olduğu davalarda aleyhe hükmedilen ve ödeme aşamasına gelen alacak, faiz, gecikme faizi, yargılama gideri, icra masrafı gibi ödemelerin yapılması 30 gün

-Meslek mensupları mal bildirimi işlemleri 1 gün

-Sürücülere kesilen para cezası tutanak işlemleri 30 gün

-Elektronik ortamda sunulan hizmetler 7 gün

-Denetimler sonucu düzenlenen tutanaklara itiraz işlemi 30 gün

-Harçsız pasaport alım işlemleri 1 gün

-Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi 60 gün

-Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi 60 gün


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.