23 Haziran 2021

ARAMA MOTORUNDAN KALDIRILAN İÇERİĞİN WEB SAYFASINDAN KALDIRILMAMIŞ OLMASI - MARKANIN İZİNSİZ KULLANIMI VE KÖTÜLENMESİ İLE HAKSIZ REKABET

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1871
K. 2021/2355
T. 11.3.2021

ARAMA MOTORUNDAN KALDIRILAN ÖNCEKİ TARİHLİ ŞİKAYET ÖZETİNİN WEB SAYFASINDAN KALDIRILMAMIŞ OLMASININ MARKANIN İZİNSİZ KULLANIMI VE KÖTÜLENMESİ İLE HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Şartlara Göre Değerlendirileceği - Dava Tarihi İtibariyle Tüketici Şikayetlerini ve Bu Sorunlara Bulunan Çözümleri Yayınlayan Davalı Şirketin Şikayetçi Tarafından Kaldırılmış Olmasına Rağmen Gerçekliği Dahi Belli Olmayan Şikayet Özetinin Site İçeriğinden Çıkarılmayarak Arama Motorunda Gözükmesi Şeklindeki İddianın Doğruluğunun İncelenerek Değerlendirilmesi Gerektiği )

HER DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ ŞARTLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEĞİ ( Dava Tarihi İtibariyle Tüketici Şikayetlerini ve Bu Sorunlara Bulunan Çözümleri Yayınlayan Davalı Şirketin Şikayetçi Tarafından Kaldırılmış Olmasına Rağmen Gerçekliği Dahi Belli Olmayan Şikayet Özetinin Site İçeriğinden Çıkarılmayarak Arama Motorunda Gözükmesi Şeklindeki İddianın Doğruluğunun İncelenerek Değerlendirilmesi Gerektiği - Gerektiğinde Web Arşivi Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

KALDIRILAN İÇERİĞİN ARAMA MOTORUNDA GÖZÜKMESİ ( Davalı Şirketin Şikayetçi Tarafından Kaldırılmış Olmasına Rağmen Gerçekliği Dahi Belli Olmayan Şikayet Özetinin Site İçeriğinden Çıkarılmayarak Arama Motorunda Gözükmesi Şeklindeki İddianın Doğruluğunun İncelenerek Değerlendirilmesi Gerektiği - Gerektiğinde Web Arşivi Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece Dava Tarihinden Sonra Yapılan Şikayetler Esas Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )

6102/m. 55

ÖZET : Dava, arama motorunda şikayetçi tarafından kaldırılan önceki tarihli şikayet özetinin web sayfasından kaldırılmamış olmasının, davacıya ait markanın izinsiz kullanımı ve kötülenmesi ile haksız rekabet teşkil edip etmediğine ilişkindir.Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmelidir. Dava tarihi itibariyle tüketici şikayetlerini ve bu sorunlara bulunan çözümleri yayınlayan davalı şirketin, şikayetçi tarafından kaldırılmış olmasına rağmen, gerçekliği dahi belli olmayan şikayet özetinin site içeriğinden çıkarılmayarak, arama motorunda gözükmesi şeklindeki iddianın doğruluğu değerlendirilerek ve gerektiğinde web arşivi konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Mahkemece, dava tarihinden sonra yapılan şikayetler esas alınarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olduğundan kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 19.09.2018 tarih ve 2017/334-2018/345 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, .... arama motoruna müvekkili davacının tescilli markası ve ünvanı olan ".... Tur" yazıldığında, ".... Tur şikayet" ve ".... Turizm Şikayet" ibarelerinin otomatik olarak görüntülendiğini, yine ... internet arama motoruna "... Tur Şikayet" yazıldığında ise hemen ilk sayfada davacı hakkında şikayet bulunduğuna ilişkin davalıya ait internet sitesinin linkinin yer aldığını, söz konusu .... Tur şikayetleri-şikayet var başlıklı linke tıklandığında davalıya ait internet sitesinin ".... tur şikayetleri" başlıklı internet sayfasının çıktığını, bu sayfada davacı ile ilgili herhangi bir şikayet yer almadığını, dava dışı başka rakip turizm firmalarının adı, telefonu ve internet adresi yayınlanmak suretiyle reklam yapıldığını, google arama motorunun ilk sayfasında ".... tur rehber eksik bilgi verdi" başlığının hemen altında "12 Şub 2013- Dini Manevi duyguların yüksek olduğu umre için .... tur u seçmiştik, ama seçmez olsaydık, ailem ile umre yolculuğuna çıktık ama bütün .... " ifadelerinin yer aldığını, aynı link tıklandığında davalıya ait internet sitesinin sayfasının çıktığını, açılan sayfada ise "görüntülemeye çalıştığınız şikayet şikayetçi tarafından yayından kaldırılmıştır" ifadesinin yer aldığını, internet tekeli konumundaki google arama motorunda davacının ünvanı ve markası olan ".... turizm" yazıldığında davalıya ait internet sitesinin çıkmasının davacı hakkında şikayetlerin olduğu izlenimini oluşturduğunu, ilgili link tıklandığında açılan sayfada davacı markasının kullanılması suretiyle aynı sektördeki başka bir rakip firmanın reklamının yapılmasıyla davacının şöhreti, markası, ticari itibari gibi kişilik haklarının zedelendiğini, dava konusu hukuka aykırı ve kusurlu fiil nedeniyle müvekkilinin menfaatine aykırı ve diğer rakipleri lehine haksız rekabet oluştuğunu, müvekkilinin müşterileriyle olan tüm ilişkisinin etkilendiğini ileri sürerek, davanın kabulüyle davacının uğradığı manevi zarara ilişkin 30.000.- TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, kararın ilan edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, müvekkiline ait internet sitesinin yalnızca insanların yaşamış oldukları mağduriyetleri diğerleri ile paylaşmasına ve firmalara seslerini duyurabilmesine aracılık eden bir platform olduğunu, müvekkilinin haksız rekabet oluşturacak hiç bir davranışı bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı sitesinde tüm zamanlar seçeneği aktif edildiğinde 2016 senesine ait 2 şikâyetin dava konusu sayfada görünür olduğu, davacı şirkete ulaşmak isteyen bir vatandaşın hayatın olağan akışı içinde “.... Tur Şikâyet” yerine direkt olarak “.... Tur” yazarak arama yapmasının gerektiği, “.... Tur” yazıldığında ilk arama sayfasında davalıya ait site bağlantısının görünmediği, arama motorlarında davacı şirket ile ilgili yayın çıkmasındaki sorumluluğun davalı şirkete ait olmadığı, bu yayının bizzat arama motorları tarafından yapıldığı ve arama motorunun yönlendirdiği, sitede yayınlanan reklama davalının müdahale etmesinin teknik açıdan mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-) Dava, google arama motorunda davacı firma arandığında aynı zamanda “.... Tur Şikayet” ibaresinin görünmesi, “.... Tur Şikayet” yazıldığında 12 Şubat 2013 tarihli şikayet özetinin sonuçta yer alması, bu linke tıklandığında şikayetçi tarafından yayından kaldırılmıştır ibaresinin çıkması, diğer bir anlatımla şikayetçi tarafından kaldırılan önceki tarihli şikayet özetinin web sayfasından kaldırılmamış olmasının, davacıya ait markanın izinsiz kullanımı ve kötülenmesi ile haksız rekabet teşkil edip etmediğine ilişkindir.

Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmelidir. Dava tarihi (05.03.2013) itibariyle tüketici şikayetlerini ve bu sorunlara bulunan çözümleri yayınlayan davalı şirketin, şikayetçi tarafından kaldırılmış olmasına rağmen, gerçekliği dahi belli olmayan şikayet özetinin site içeriğinden çıkarılmayarak, arama motorunda gözükmesi şeklindeki iddianın doğruluğu değerlendirilerek ve bu hususta gerektiğinde web arşivi konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken dava tarihinden sonra yapılan şikayetler esas alınarak yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıdaki (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.