banner613

02 Kasım 2020

GEMİ İNŞAA SİGORTASI ve TERSANENİN SORUMLULUĞU

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/9746
K. 2018/4955
T. 29.6.2018

DAVA : Taraflar arasında görülen davada ... 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 18.04.2016 tarih ve 2014/1030-2016/173 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş vekili ve davalı ... A.Ş (... Sigorta A.Ş) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı ... A.Ş'nin dava dışı ...A.Ş.'ye ait kimyasal tanker tipi tekneyi davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş'ye ait tersanedeki inşasında ortaya çıkacak rizikolara karşı sigortaladığını, müvekkilinin de koasürans protokolü ile risklere ortak olarak katıldığını, protokole göre davalı sigorta şirketinin %71,429, müvekkilinin ise %28,571 oranında rizikolara ortak olduğunu, inşa edilen geminin 25.03.2008 tarihinde kuvvetli rüzgar sebebiyle halatlarını kopararak sürüklendiğini, başka bir gemiye çattığını, her iki teknenin ağır surette hasarlandığını, sigortalı tekne için 572.291 USD, çatılan tekne için 33.457,25 USD zarar tespit edildiğini, davalı sigorta şirketinin, zarar gören ...ye 23.05.2008 tarihinde gerekli ödemeleri yaptığını bildirmesi üzerine müvekkilinin de kapalı koasürans protokolü gereğince %28,571 oranındaki payına düşen miktar olan 173.071,36 Usd'yi 13.06.2008 tarihinde davalı sigorta şirketine ödediğini, 30.04.2008 tarihli ekspertiz raporu ve diğer delillerden fırtına ihbarına rağmen halat kontrollerinin yapılmaması, personelsiz gemiyi rıhtımda tutacak önlemlerin alınmaması, halatların arttırılmaması gibi sebeplerle davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş'nin kusuru ve ağır ihmali sonucu çatmanın ve oturma hasarlarının oluştuğunun tespit edildiğini, benzer durumdaki diğer teknelerin halatlarının kopmadığının anlaşıldığını, bunun üzerine davalı sigorta şirketine diğer davalıya rücu etmesi yönünde yapılan taleplerin dikkate alınmadığını, buna da sigortalı ile davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş arasındaki protokolün gösterildiğini, taraf sigorta şirketleri arasındaki sözleşmede böyle bir hükme yer verilmediğini, müvekkilinin bundan haberinin olmadığını, davalı sigortacının payının çok büyük bir kısmını ... ... Sigorta A.Ş'ye devrettiğinin de sonradan öğrenildiğini, rücu hakkını kullanmayan davalı sigorta şirketinin müvekkilini zarara uğrattığını ileri sürerek 173.071,35 USD'nin fiili ödeme günündeki TL karşılığının ödeme tarihinden itibaren TCMB'nin dövize uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş vekili, hasara uğrayan geminin 8 adet uygun ve sertifikalı halatlarla bağlı olduğu halde tahminlerin çok üstünde bir şiddetle meydana gelen fırtına sebebiyle hadiseye maruz kaldığını, öngörülemeyen hal ve mücbir sebebin bulunduğunu, tüm dikkat ve özeni gösteren müvekkiline kusur atfedilemeyeceğini, müvekkili ile sigortalı ...arasında imzalanan sözleşmede sigorta kapsamında rücu yasağının bulunduğunu, sigorta poliçesinin tarafı olmayan davacının işbu davayı açamayacağını, bu hususu davadan önceki yazışmalarda ikrar ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... A.Ş vekili, poliçede ana sigortacı olan ... ... Sigorta A.Ş ile yapılan değerlendirme sonucunda, tekne inşaat sigortalarında inşaatı yapan tersane sahibi de sigortalı olduğundan ve inşaat sözleşmesinde bu kişilere rücu edilemeyeceği yazıldığından, yine olayın bir mücbir sebep sebebiyle meydana gelmesinden tersaneye dava açılmasının bir sonuç doğurmayacağı kanısına varılarak dava açılmaması yönünde karara varıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davalılardan ... A.Ş tarafından sigortalanan ve davacı ... Sigorta A.Ş ile sigortacı arasındaki kapalı koasürans protokolüne konu geminin, diğer davalıya ait tersanede inşa halinde iken kuvvetli rüzgarda halatlarını kopararak sürüklendiği, sürüklenme sırasında açıkta demirde bekleyen ... K isimli gemiye çarptığı, her iki teknenin ağır surette hasarlanması sonucu sigortalı teknenin kıyıda karaya oturduğu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldığı, geminin tersane iskelesine emniyetli ve kurallara uygun bir şekilde bağlanmadığı, fırtınanın, deniz ve hava koşulları açısından mücbir sebep sayılamayacağı, basiretli bir tersane yönetiminin kontrolü altında işleyen bir tersanede bir geminin gece, önceden ihbarı yapılan fırtına sebebiyle halatlarını koparıp denize sürüklenerek demirli bir gemiye çarpması, üstelik sabah mesai başlayana kadar tersaneden hiçbir kimsenin haberinin olmamasının düşünülemeyeceği, tersane yönetiminin ağır ihmal ve kusurunun bulunduğu, gemi inşa sözleşmesinin 13. maddesinde all risk sigortasında tersaneye rücu etmeme maddesinin olacağı hususu yer almış ise de, söz konusu sözleşmenin ...Şirketi ve davalı tersane sahibi arasında imzalandığı, bu madde hükümlerinin sadece sözleşmenin taraflarını bağlayacağı, bu sebeple rücu hakkının olduğu, davacının halef olabileceği, söz konusu tekne poliçesi ile protokol gereği ödediği hasar bedelini davalılardan talep edebileceği, davalıların her ikisinin de davacıya karşı sorumlu oldukları, davalı sigorta şirketinin kendi rücu haklarının bulunup bulunmadığı hususunun davacı yönünden değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 163.512 USD'nin 13.06.2008 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Kanun'un 4/a maddesi gereğince uygulanacak faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş vekili ve davalı ... Sigorta A.Ş (... A.Ş) vekili temyiz etmiştir.

1-) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-) Davalı ... Sigorta A.Ş (Birleşmeden önce ... A.Ş) vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince, davacı vekili, reasürör müvekkilinin sigortalısı olan davalı sigorta şirketinin rücu hakkını kullanmamak suretiyle müvekkilini zarara uğrattığını ileri sürerek ... Sigorta A.Ş (Birleşmeden önce ... A.Ş)'ye, kusuru ile zarara sebebiyet verdiğini ileri sürerek de diğer davalı tersane sahibi ...Yapım San. ve Tic. A.Ş'ye husumet yöneltmiş ve sigortalısı olan davalı sigorta şirketine ödediği tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir. Mahkemece, davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş'nin inşa halindeki sigortalı geminin zarar görmesinde kusurlu olduğu, davacının da bu davalıya rücu hakkının bulunduğu kabul edildiğine göre, artık davalı sigorta şirketinin zarar sorumlusuna karşı rücu hakkını kullanmaması sebebiyle davacının zarar gördüğü ileri sürülemeyeceğinden davalı ... Sigorta A.Ş (Birleşmeden önce ... A.Ş) hakkındaki davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde anılan davalının da sorumlu tutulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş. hakkında verilen kararın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı ... Sigorta A.Ş (Birleşmeden önce ... A.Ş) vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın anılan davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 14.119,64 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı ...Yapım San. ve Tic. A.Ş'den alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının istemi halinde temyiz eden davalı ... A.Ş (... Sigorta A.Ş)'ye iadesine, 29.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.