Hakkında haberler çıkan memurun görev yeri değiştirilebilir mi?
T.C.
 
İSTANBUL
 
2. İDARE MAHKEMESİ
 
ESAS NO: 2012/886
 
KARAR NO: 2013/750
 
DAVACI:
 
DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA
 
TEMSİLCİSİ:
 
DAVANIN OZETI : İstanbul ............ Tapu Sicil Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının...............,Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak naklen atanmasına ilişkin 12.02.2012 tarih ve 4617 sayılı işlemin iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN OZETI: Dava konusu işlemin, hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
 
Dava, davacının İstanbul , Tapu Sicil Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olan davacının ……… Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak naklen atanmasına ilişkin 12.02.2012 tarih ve 4617 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin birinci fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecesine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.
 
Anılan hükümle, memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı açık olmakla birlikte, tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.
 
Bu yetki kullanılmak suretiyle tesis edilen işlemlerin ancak, kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde sözü edilen bu durumun dava konusu işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin, 11. maddesinde;"Hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların görev yerleri değiştirilebilir. Ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır."hükmüne yer verilmiştir.
 
Dava dosyasının incelenmesinden; ……………… Tapu Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının da aralarında bulunduğu Tapu memurlarının ……………………………… A.Ş.'nın ……………………… 454 ada, 3 parsel üzerine yapmakta olduğu kat irtifaklı 310 bağımsız bölümden oluşan ……………………………. ilgili olarak Büyükçekmece Belediyesi'nin imar uygulamaları hakkındaki iddialar üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına düzenlenen 201 l/suç no:133 nolu fezlekesi bilgi notunda, adı geçen şirketin ön muhasebecisi ……………. ile muhasebecisi ………………..'ın çalışma ofislerinde yapılan aramada elde edilen belgeler ile bilgisayar hard diski içinde bulunan belgelerde, anılan inşaatın kart irtifakı işlemleri için, tapuya, tapu müdürüne, tapu müdür yardımcısına, tapu memuruna verilen hediye ve paralar vb. açıklamaların yer aldığı, konu ile ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Büyükçekmece Kaymakamlığı'nm 15.12.2011 tarih ve 3878 sayılı taleplerine istinaden 18.01.2012 tarih 24616/4 sayılı ön inceleme raporu düzenlenerek davacı hakkında soruşturma izni verildiği, Büyükçekmece l.Sulh Ceza Mahkemesi'nin E:2012/1187 sayılı esasına kayden görevi kötüye kullanma suçundan yargılamasının devam ettiği, konu ile ilgili olarak, anılan şirketin kat irtifakı işlemlerine ilişkin 28.06.2010 tarihli talepleri üzerine herhangi bir başvuru belgesi düzenlenmeden alındığı (bu durum usul yönünden eksiklik olsa da yasalara uygun olduğu) ve müdür vekili olarak davacı .............. tarafından Bilgisayar İşletmeni ………….'na havale edildiği, bu işlemlerle ilgili Bedaş'a vb/kurumlara trafo yeri, ipotek ve benzeri işlemler için yazı yazıldığı, sürecin tamamlanmasından sonra 08.07.2010 tarihinde kat irtifakı talebi dilekçesi ile 28.06.2010 tarihli dilekçe ilgi tutularak başvurulduğu, yine davacı yetkili müdür yardımcısı olarak Bilgisayar İşletmeni ................'na havale edildiği, işlemlere ilişkin şirket yetkilisinin vekaletnamesinin dosyasına sunulduğu 31.08.2010 tarihinde işlemlerin tamamlandığı ve müdür yardımcısı .............. tarafından imzalandığı, bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde usuli birtakım hatalar dışında mevzuata aykırılık olmadığı, bu işlemlerle ilgili olarak şirket muhasebecisinin bürosunda elde edilen bilgisayar kaydında Tapu Müdür Yardımcısına 2.500 TL, Tapu Müdürüne 3.000 TL, ........... hanıma 2.000 TL ve benzeri yazıların yer aldığı, bu bilgi ve belge dışında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, adı geçen şirketin kat irtifakı işlemlerinin davacı ve ............ ve .................. tarafından yapıldığı, bu olaylar nedeniyle yerel ve ulusal basında haberler yapıldığı, davacının ve diğer yandan adı geçenlerin aynı yerde göreve devamlarının müdürlük ve idare yönünden uygun olmadığı, soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı, tekrar göreve döndürülmüş
 
ise de, Kurum hakkında bir güven bunalımı oluştuğu, davacının ………………….. A.Ş.'nin iş ve işlemleri ile ilgili fiillerinin disiplin yönünden değerlendirmesinin, fiille ilgili Adli Yargıda devam eden davanın sonucunun beklenmesi yönünde teklif getirildiği, teklif uyarınca davacının ............... Tapu Sicil Müdürlüğünün atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, diğer yandan davacının görev yaptığı Tapu Sicil Müdürlüğünde müdürü ile tartışması nedeniyle verilen 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına karşı Mahkememizin E:2012/780 sayılı esasına kayden açılan davanın 12.12.2012 tarih ve K:2012/2333 sayılı karar ile reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
Olayda, davacının görev yaptığı ………………….. Tapu Sicil Müdürü ile tartışması ve Müdür ile aralarında oluşan gerginlik ve ………………………. A. Ş. 'ye ait inşaat ile ilgili basında yer alan haberler sonrasında inceleme raporu ve şirket yetkilisinin bilgisayar kaydında yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, davacının ………………. Tapu Sicil Müdürlüğünde verimli bir şekilde görev yapma imkânı kalmadığı sonucuna varılmaktadır.
 
Bu durumda bulunduğu yerde görev yapma imkanı,,kalmadığı sonucuna varılan davacının ............ Tapu Sicil Müdürlüğüne atanmasına 'İlişkin " işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 212,90 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı KHK ve karar tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığı ile Danıştay nezdinde temyiz isteminde bulunulabileceği hususunun taraflara duyurulmasına, 17.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.