banner590

15 Kasım 2016

HER HACZİN YENİ BİR HACİZ OLDUĞU
banner580
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/5993
K. 2015/16008
T. 9.6.2015


* HACZİN YENİLENMESİ ( İhtiyati Haciz Kararı ile Başlayan Takipte Borçlunun Taşınmazlarına Haciz Konulduğu/Borçlunun İtirazı ile Açılan Dava Sonucunda İtirazın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği - Karar Sonrası Taşınmazların Üzerine Yeniden Haciz Konulduğu/Alacaklının Talebi ile Taşınmazlar Üzerine İkinci Kez Haciz Konulmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )

* HER HACZİN YENİ BİR HACİZ OLDUĞU ( İtirazın Kısmen İptali Kararı Sonrası Taşınmazların Üzerine Yeniden Haciz Konulduğu/İİK'da Haczin Yenilenmesi Müessesesinin Bulunmayıp Aynı Takip Dosyasında Olsa Bile Konulan Her Haczin Yeni Bir Haciz Olduğu - Aynı Taşınmaz Üzerine Birden Fazla Haciz Konulmasını Engelleyen Bir Yasa Hükmü Bulunmadığı/Yeniden Konulan Haczin Önceki Hacizden Vazgeçilmesi Anlamına Gelmediği )

* HACZİN YENİLENMESİ MÜESSESESİNİN KANUNDA MEVCUT OLMAMASI (Aynı Taşınmaz Üzerine Birden Fazla Haciz Konulmasını Engelleyen Bir Yasa Hükmü Bulunmadığı - İİK'da Haczin Yenilenmesi Müessesesinin Bulunmayıp Aynı Takip Dosyasında Olsa Bile Konulan Her Haczin Yeni Bir Haciz Olduğu /Yeniden Konulan Haczin Önceki Hacizden Vazgeçilmesi Anlamına Gelmediği )

* ÖNCEKİ HACİZDEN VAZGEÇİLMEDİĞİ ( Taşınmazın Üzerinde Haciz Varken Alacaklının Talebi Üzerine Yeniden Haciz Konulmasının Önceki Hacizden Vazgeçildiği Anlamına Gelmediği/İtirazın İptali İlamının Kesinleşmesinin de Gerekmediği - Alacaklının Talebi ile Taşınmazlar Üzerine İkinci Kez Haciz Konulmasının Yasaya Aykırılık Teşkil Etmediği )
2004/m. 106,110

ÖZET : İcra takip dosyasının incelenmesinde; ihtiyati haciz kararı ile takibe başlandığı ve borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerine haciz konulduğu, alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davası sonunda itirazın kısmen iptaline karar verilerek,taşınmazlar üzerine yeniden haciz konulduğu ve haczin tapu siciline şerh verildiği görülmüştür.
İcra ve İflas Kanununda haczin yenilenmesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir hacizdir. Aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde haciz varken, alacaklının talebi üzerine yeniden haciz konulması, önceki hacizden vazgeçildiği anlamına gelmez.İtirazın iptali ilamının infazı için kesinleşmesi de gerekmediğine göre, alacaklının talebi üzerine taşınmazlar üzerine ikinci kez haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konulduğu, borçlu vekilinin, itirazın iptali davasında karar verilmekle taşınmazlar üzerindeki ihtiyati haczin kesin hacze dönüşüp 2 yıllık satış isteme süresinin başladığını, icra müdürlüğünün iki yıllık süre dolmadan taşınmazlara yeniden haciz konulması işleminin doğru olmadığını ileri sürerek işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece kesin hacze dönüşen ihtiyati haczin hukuki geçerliliği devam ederken, taşınmazlara yeniden haciz konulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüyle 15.02.2012 tarihli hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı tarafından Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1740 D.iş sayılı 10.11.2009 tarihli ihtiyati haciz kararı ile takibe başlandığı ve 11.11.2009 tarihli haciz yazısı ile borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerine haciz konulduğu, haczin 12.11.2009 tarihinde tapu siciline işlendiği, örnek 7 numaralı ödeme emrinin 01.12.2009 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklı tarafından Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan itirazın iptali davası sonunda, anılan mahkemenin 17.02.2001 tarih ve 2010/17 Esas-2011/58 Karar sayılı kararı ile şikayetçi borçlunun itirazının kısmen iptaline karar verildiği, alacaklının 15.02.2012 tarihli talebi üzerine taşınmazlar üzerine yeniden haciz konulduğu ve haczin tapu siciline 20.02.2012 tarihinde şerh verildiği görülmüştür.

İcra ve İflas Kanununda haczin yenilenmesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir hacizdir. Buna göre aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını engelleyen bir yasa hükmü de yoktur. Taşınmazın üzerinde haciz varken, alacaklının talebi üzerine yeniden haciz konulması, önceki hacizden vazgeçildiği anlamına gelmez.
Somut olayda, itirazın iptaline karar verilmiş olmakla ve itirazın iptali ilamının infazı için kesinleşmesi de gerekmediğine göre, alacaklının talebi üzerine taşınmazlar üzerine ikinci kez haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur.
O halde, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüyle haciz işlemlerinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kazancı.com.tr 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.