17 Haziran 2021

TEBLİGATIN FOTOKOPİ ÖRNEĞİNDE BULUNAN KAŞENİN OKUNAKSIZ OLMASI - YETERSİZ İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI

T.C.
DANIŞTAY
4. DAİRE
E. 2019/8388
K. 2020/895
T. 24.2.2020

ÖDEME EMİRLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Adına Düzenlenen İlgili Ödeme Emrinin İhtiva Ettiği Borçlara İlişkin Olarak Asıl Borçlu Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Tebliğ Alındısında Muhatap Adreste Tanınmıyor İşyeri Olmadığından Muhtarlıkta Kaydı Yoktur Merciine İade Şerhi Düşülerek Posta Memurunca İmzalandığı - Tebligatın Fotokopi Örneğinde Bulunan Kaşenin Okunaksız Olduğu )

TEBLİGATIN FOTOKOPİ ÖRNEĞİNDE BULUNAN KAŞENİN OKUNAKSIZ OLMASI ( Asıl Borçlu Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Tebliğ Alındısında Muhatap Adreste Tanınmıyor İşyeri Olmadığından Muhtarlıkta Kaydı Yoktur Merciine İade Şerhi Düşülerek Posta Memurunca İmzalandığı - Davalı İdareden Tebliğ Alındısının Aslı ya da Onaylı Okunaklı Örneğinin Eğer Temin ve Edilemiyorsa Posta Zimmet Defterinin O İlgili Tebliğ Alındısının Bulunduğu Sayfanın Bir Örneğinin Temin Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )

YETERSİZ İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI ( Mahkemece Davalı İdareden Tebliğ Alındısının Aslı ya da Onaylı Okunaklı Örneğinin Eğer Temin ve Edilemiyorsa Posta Zimmet Defterinin O İlgili Tebliğ Alındısının Bulunduğu Sayfanın Bir Örneğinin Temin Edilmesi Gerektiği - İlgili Kaşenin Kime Ait Olduğunun Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği/Açıklanan Yönüyle Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Kısmen Kabulüne ve Kararın Kısmen Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )

6183/m. 35

213/m. 101, 102, 103

ÖZET : Dava, ödeme emirlerinin kaldırılması istemine ilişkindir. Dosyanın incelenmesinden; davacı adına düzenlenen ilgili ödeme emrinin ihtiva ettiği borçlara ilişkin olarak asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin tebliğ alındısında, "Muhatap adreste tanınmıyor, işyeri olmadığından muhtarlıkta kaydı yoktur. Merciine iade" şerhi düşülerek posta memurunca imzalandığı, tebligatın fotokopi örneğinde bulunan kaşenin okunaksız olduğu görülmektedir.

Mahkemece, davalı idareden, tebliğ alındısının aslı ya da onaylı okunaklı örneği, eğer temin ve edilemiyorsa posta zimmet defterinin o ilgili tebliğ alındısının bulunduğu sayfanın bir örneğinin temin edilerek, ilgili kaşenin kime ait olduğunun araştırılarak karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönüyle davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulüne ve kararın bozulmasına karar vermek gerekir.

İSTEMİN ÖZETİ : Danıştay Dördüncü Dairesinin 21/03/2019 tarih ve E:2015/8504, K:2019/2213 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Davalı idare isteminin kabulü ile Dairemiz kararı kaldırılarak, Mahkeme kararının 2014/5 ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin 2 ve 3. satırının iptaline ilişkin kısımının onanmasına, kısmen kabulü ile 2014/6 sayılı ödeme emirlerinin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince; uyuşmazlığın, davacı adına düzenlenen 06/08/2014 tarih ve 2014/1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ödeme emirlerinin kaldırılmasına ilişkin istemin, 2014/5 ve 6 sayılı ödeme emirleri ile 2014/1 sayılı ödeme emrinin 2 ve 3. satırının iptaline ilişkin kısmının, 2014/5 ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin 2 ve 3. satırının iptaline ilişkin kısmının onanmasına dair Danıştay Dördüncü Dairesinin 21/03/2019 tarih ve E:2015/8504, K:2019/2213 sayılı kararının düzeltilmesi istemine ilişkin davalı idare istemi olduğu görülmekle, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın düzeltilmesini gerektirecek nitelikte görüldüğünden, Danıştay Dördüncü Dairesinin 21/03/2019 tarih ve E:2015/8504, K:2019/2213 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek, İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 14/04/2015 tarih ve E:2014/2256, K:2015/1092 sayılı kararına ilişkin temyiz başvurusu yeniden incelendi:

Davalı idarenin ileri sürdüğü iddialar, kararın 2014/5 ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin 2 ve 3. satırının iptaline ilişkin kısımının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Davalı idarenin, kararın 2014/6 sayılı ödeme emirlerinin iptaline ilişkin kısmının temyiz istemine gelince;

6183 sayılı Kanunun "Limited şirketlerin Amme Borçları" başlıklı 35. maddesinde, limited şirket ortaklarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Bilinen Adresler başlıklı 101. maddesinde; mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adreslerin, adres değişikliğinde bildirilen adreslerin, işi bırakmada bildirilen adreslerin, vergi beyannamelerinde bildirilen adreslerin, yoklama fişi ile bildirilen adreslerin, vergi mahkemelerinde açılan davalarda dava dilekçelerinde bildirilen adreslerin, yetkili memur tarafından tutanakla tespit edilen adreslerin, bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adreslerin mükellefin bilinen adresleri olduğu, mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligatı yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanının nazara alınacağı, aynı Kanunun Tebliğ Evrakının Teslimi başlıklı 102.maddesinde; muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazacağı ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran idareye geri gönderileceği, bu işlemin komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmuhaberine yazılarak tarih ve imza vazedilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunacağı hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun Tebliğin İlanla Yapılacağı Hallar başlıklı 103.maddesinde; muhabatın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektubun geri gelmesi halinde tebliğin ilan yoluyla yapılacağı düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı adına düzenlenen 2014/6 nolu ödeme emrini ihtiva ettiği borçlara ilişkin olarak asıl borçlu şirket adına düzenlenen ...67 nolu ödeme emrinin tebliğ alındısında, "Muhatap adreste tanınmıyor, işyeri olmadığından muhtarlıkta kaydı yoktur. Merciine iade" şerhi düşülerek posta memurunca imzalandığı, tebligatın fotokopi örneğinde bulunan kaşenin okunaksız olduğu görülmektedir.

Bu durumda; Mahkemece, davalı idareden, tebliğ alındısının aslı ya da onaylı okunaklı örneği, eğer temin ve edilemiyorsa posta zimmet defterinin o ilgili tebliğ alındısının bulunduğu sayfanın bir örneğinin temin edilerek, ilgili kaşenin kime ait olduğunun araştırılarak karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Bu nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 14/04/2015 tarih ve E:2014/2256, K:2015/1092 sayılı kararının 2014/5 ve 2014/1 sayılı ödeme emrinin 2006/1 ila 12 dönemi damga vergilerinin yer aldığı 2 ve 3. satırının iptaline ilişkin kısımının ONANMASINA, kısmen kabulü ile 2014/6 sayılı ödeme emirlerinin iptaline ilişkin kısmının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 24.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.