banner628

02 Aralık 2020

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE BAŞLATILAN CEZA SORUŞTURMASI - SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2019/1570
K. 2019/1513
T. 7.11.2019

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE BAŞLATILAN CEZA SORUŞTURMASI ( Tüm Dosya Kapsamının İncelenmesinden Delillerin Takdiri Ceza Mahkemesine Ait Olmak Üzere Mevcut Delillerin Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması Gerektiği Hususunda Yeterli Şüphe Oluşturduğunun Anlaşıldığı - İlgili Rektörlük Tarafından Oluşturulan Yetkili Kurulun Men-İ Muhakeme Kararının Bozulmasına ve Atılı Suç Nedeniyle İlgilinin Lüzum-u Muhakemesine Eylemine Uyan Türk Ceza Kanununun 257. Maddesi Gereğince Yargılanmasına ve Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ( Atılı Suçla İlliyet Bağı Olan Söz Konusu Tezi Başarılı Olarak Kabul Eden Sınav Jüri Üyeleri ile İlgilinin İnsanlara Ait Parametreleri Veterinerlik Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında Çalışmasına İzin Veren Anabilim Dalı Başkanı ile Asistanın İsmen ve Görev Unvanlarıyla Tespit Edilerek Haklarında Rektörlükçe İnceleme Başlatılabileceği - İnceleme Sonucunda Soruşturma Açılmasına Karar Verilmesi ya da Doğrudan Soruşturma Başlatılması Halinde Görevlendirilecek Soruşturmacı Tarafından Soruşturma Yapılacağının Tabii Olduğu )

EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI ( Olayda Sınav Jüri Üyeleri ve Anabilim Dalı Başkanı ile Asistanın İsmen ve Görev Unvanlarıyla Tespit Edilerek Haklarında Rektörlükçe İnceleme Başlatılabileceği - İnceleme Sonucunda Soruşturma Açılmasına Karar Verilmesi ya da Doğrudan Soruşturma Başlatılması Halinde Görevlendirilecek Soruşturmacılar Tarafından Soruşturma Yapılacağının Tabii Olduğu/Dosyanın İlgili Hakkında Gereği Yapılmak Üzere Karar Ekli Olarak Cumhuriyet Başsavcılığına ve Kararın Bir Örneğinin Üniversite Rektörlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

2547/m. 53

5237/m. 257

ÖZET : Dava, yüksek lisans tezinin şaibeli olması nedeniyle başlatılan ceza soruşturmasına ilişkindir. Olayda, tüm dosya kapsamının incelenmesinden delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, ilgili Rektörlük tarafından oluşturulan Yetkili Kurulun men-i muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle ilgilinin lüzum-u muhakemesine, eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince yargılanmasına ve yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verilmesi gerekir.

Ayrıca, atılı suçla illiyet bağı olan söz konusu tezi başarılı olarak kabul eden sınav jüri üyeleri ile ilgilinin insanlara ait parametreleri Veterinerlik Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında çalışmasına izin veren Anabilim Dalı Başkanı ile asistanın ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek haklarında Üniversite Rektörlüğünce inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde görevlendirilecek uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılacağı tabidir.

Açıklanan nedenlerle, dosyanın ilgili hakkında gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Cumhuriyet Başsavcılığına ve kararın bir örneğinin Üniversite Rektörlüğüne gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : .... Üniversitesi Rektörlüğünün 24.9.2019 tarih ve E.10736 Sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi ....'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde görevlendirilecek uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılacağı, görevlendirilen soruşturmacı veya soruşturmacıların fezleke hazırlama aşamasında şüphelilerin savunmaları ile tanıkların ifadelerini de alarak olayla ilgili tüm delilleri toplamak suretiyle şikayet konusu eylemi aydınlığa kavuşturacakları, elde edilen tüm delilleri fezlekeye ekleyecekleri ve elde edilen bilgi ve belgelere göre bir değerlendirme yapacakları, yapılacak soruşturma üzerine son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullarca verilecek lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise Yasa gereği kendiliğinden Danıştayca incelenerek karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi.....'ın yüksek bütçe gerektiren "……" başlıklı tez çalışmasının masa başında yapıldığı, insan deneklerinin parametrelerinin tahlilleri ....Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında yapılmadığı halde, burada tahliller yapılmış gibi gösterilerek uydurma parametre sonuçlarıyla tezin hazırlandığı, ....'in denetim ve gözetim görevini ihmal ederek tezin bu şekilde hazırlanmasına neden olduğu, .....'ın doktora eğitimine başlamasının sağlandığı iddialarının öne sürülmesi üzerine şüpheli hakkında Rektörlükçe başlatılan soruşturma sonucunda, Yetkili Kurul tarafından 10.9.2019 tarih ve 2019/4 Sayılı men-i muhakeme kararının verildiği anlaşılmıştır.

Ancak, .... Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 16.10.2017 tarih ve 2017/2-1 Sayılı kararında, ....'ın çarpıtma suretiyle etik ihlalde bulunduğuna karar verildiği, bunun üzerine Sağlık Bilimleri Enstitisü Yönetim Kurulunun 6.11.2017 tarih ve 2017/24 Sayılı kararıyla, adı geçenin yüksek lisans tezinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline karar verildiği, adı geçen tarafından söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı, Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 18.7.2018 tarih ve E:2017/2563, K:2018/1103 Sayılı kararıyla, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan Mahkeme kararına karşı .... Üniversitesi Rektörlüğünce istinaf yoluna başvurulduğu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesinin 24.1.2019 tarih ve E:2018/2369, K:2019/179 Sayılı kararıyla da, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Rektörlüğün istinaf başvurusunun kabulüne karar verildiği, bu nedenlerle delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, ....Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 10.9.2019 tarih ve 2019/4 Sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle ....'in lüzum-u muhakemesine, eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına,

Diğer taraftan, 2547 Sayılı Kanun'un anılan hükümlerine göre, atılı suçla illiyet bağı olan söz konusu tezi başarılı olarak kabul eden sınav jüri üyeleri ile ....'ın insanlara ait parametreleri Veterinerlik Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında çalışmasına izin veren Anabilim Dalı Başkanı ile asistanın ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek haklarında .... Üniversitesi Rektörlüğünce inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde görevlendirilecek uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılacağı tabidir.

SONUÇ : Dosyanın, ... hakkında gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin .... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 7.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.