Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamudan ihraç edilenlere ve çeşitli sebeplerle memurluktan çıkartılanlara emekli ikramiyelerini ödemiyordu. Emekli Sandığı Kanunu’na göre, kamudan ayrıldıktan sonra sadece memuriyetteki hizmetleri dolayısıyla veya 4/a ve 4/b statüsündeki hizmetlerini birleştirmek suretiyle emekli olanlara ise memuriyetleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş ise emekli ikramiyesi ödüyordu.

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; KHK ile ihraç edilenler başta olmak üzere memuriyetleri göreve son, kamu görevinden çıkarılma gibi kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına aykırı biçimde sona erenlere emekli ikramiyeleri ödenmiyordu. Bu kişiler de ikramiye alabilmek için dava açıyorlardı. Danıştay’da kesinleşen davalar geçen yıldan itibaren SGK aleyhine sonuçlanmaya başladı. Davalardan kaynaklı yasal faiz, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin artması üzerine SGK Yönetim Kurulu 6 Ocak 2022 tarihinde oybirliği ile karar aldı. Karar, 4 Şubat 2022 tarihli Genel Yazı ile merkez ve taşra teşkilatına duyuruldu.

Buna göre, SGK Yönetim Kurulu’nun bu kararı kapsamında yapılacak iş ve işlemler şöyle olacak:

6 OCAK 2022 TARİHİNDEN SONRA EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANANLAR

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 Sayılı Kanuna göre emekli ve malûl aylığı bağlananlar: Memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re’sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden 6 Ocak 2022 tarihinden sonra birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Kanun’a göre emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyetteki hizmet süreleri tek başına yeterli olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. Bunların memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde sona erip ermediğine bakılmayacak.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlar: Kamudaki görevine son verilenlerden, hizmet birleştirmesi suretiyle SSK veya BAĞ-KUR statüsünde yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanların kamuda geçen hizmet sürelerine bakılacak. Görevden ayrıldıkları sırada kamudaki hizmet süresi; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek.

6 OCAK 2022 TARİHİNDEN ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANANLAR

SGK Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak 2022 tarihindeki kararından önce birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlardan kamudaki hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmeyenler ile ikramiye talebi reddedilenler veya ikramiye ödenmesi yönünde herhangi bir başvurusu olmayanlara emekli ikramiyesi ödenecek. Bu kişiler, 6 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl içinde başvurmaları halinde ikramiyelerini alabilecekler.

Emekli ikramiyesi ödenmediği için dava açan ve yargı süreci devam edenler de koşulları taşımak şartıyla emekli ikramiyelerini alabilecekler.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ İKEN VEFAT EDENLER

Kamudan ihraç edildikten sonra yaşamını yitirenlerden 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kamudaki hizmet süresi kadın ise 20, erkek ise 25 yıl olanların hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenecek.

Hizmet süresi 5 veya 10 yılı doldurduğu için ölüm aylığı bağlanmış olanlar, ölen kişinin kamudaki hizmet süresi yetersiz olduğu için ikramiye alamayacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ONAYI

Kamudan ihraç edilen kişilerin kendileri veya hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenmesi için, çalıştıkları son kurumdan emekliye sevk veya ikramiye onayı talep edilecek.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMAYACAK?

Emeklilik için gerekli hizmet süresini tamamlayamayanlar eksik prim günlerle yaştan emekli edilebiliyor. Bu kapsamda, en az 15 yıl hizmet ve 61 yaş ile emekli aylığı bağlanan; ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayıp da en az 25 yıl hizmet ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş üzerinden 4/1-c kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlar ile 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık bağlananlar emekli ikramiyesi alamayacaklar.

Bu durumdaki kişiler tarafından da açılmış davalar bulunuyor. Bu davalarla ilgili çıkacak Danıştay içtihatlarına bakılarak ileride yeni bir düzenleme yapılabilecek.