Avukatlık Hukuku Kitabı

Bu işbirliği kapsamında İstanbul Barosu Yayınları Dizisinin 1. kitabı olan bu kitabı, Baronun diğer kitapları takip edecek.

Önceki baskılara göre güncellenerek genişletilen bu baskı, “Staj Hukuku”, “Avukatın Hak ve Yetkileri”, “Avukatın Yükümlülükleri”, “Avukatın Yasaklılık Halleri”; “Avukatlık Sözleşmesi”, “Avukatın Sorumluluğu” ve “Barolar ve Türkiye Barolar Birliği” bölümlerinden oluşmakta. 

Çok sayıda Yüksek Mahkeme ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek hazırlandığı kitapta, kararların çok olması nedeni ile özleri sunulmuş, karar bilgilerine dipnotta yer verilmekle yetinilmiş.

Kitabın sonuna, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi ve özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri, maktu yahut nispi harca mı tabi olduklarına dair çizelge sunulmuş.

863 sayfa, 2.077 dipnotun olduğu kitaba İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU da şu önsözü yazmış:

Av. Atilla Özen’in elinizdeki kitabı hazırlama sürecinin tanığıyım. Bu kitabın, son basısına gelinceye kadar olan evrede geride bırakılan yıllar, somut olgularla deneyimlenmiş bir zaman dilimine dönüştü. Sorunların da çözümlerin de odağı konumunda bulunan Baro’nun Hukuk Müşaviri olarak, olayların çoğu kez tam da ortasındaydı. Ortasında olmadığı zamanlarda da bir yerinden bulaşmıştı. Ama en önemlisi, geride bıraktığı her konuyu, kendisi için biriktirmeyi bildi. Üstelik bunu, büyük bir “merak” ve “görev duygusunu” birleştirerek yaptı.

Bu özellikleri nedeniyle kitap, bir anlamda da “hafızamızın toparlanmasına” dönüştü. Arşivlerdeki belgelerin değerli olanlarının toplanması gibi… Yaşanmış özgün bir deneyimin çöp olmasının engellenmesi… Kılavuzu bilmek, ya da pusulayı okumak sanki…

Terzinin kendi söküğünü dikememesine benzer bizim konumumuz…

Meslektaşlarımızın en az bildiği mevzuat, kendilerine dair olanlardır. Çoğu kez

de gerek olduğunda ulaşılmaya çalışılır. Oysa mesleğe kabulden, emekliliğe kadar olan süreçte karşılaşılması olası pek çok sorun, bu mevzuatla aşılabilir bir niteliktedir.

Kitap buna olanak veriyor.

O nedenle mesleğimiz açısından Av.Atilla Özen’e teşekkür ederiz. Bu emeğini Baro için bilabedel verdi.

Başarı dileklerimizle…

...

İÇİNDEKİLER

Başlarken 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 31
BİRİNCİ KISIM:
STAJ HUKUKU
I. STAJ 33
A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar 33
1. Vatandaşlık Şartı 33
2. Mezuniyet Şartı 35
3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.Kan. 16) 35
4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.Kan. 16, 3/1–f) 35
B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler: 47
C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar 50
1. İnceleme (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5) 50
2. İstemin İlanı (Av.Kan. 18/1, Av.Staj.Yön. 7) 51
3. İtiraz (Av.Kan. 18/2, Av.Staj.Yön. 8) 51
4. Karar (Av.Kan. 20, Av.Staj.Yön. 9) 51
D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları 53
1. Stajın Başlangıcı 53
2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26) 53
3. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 15/1) 53
a. Mahkemelerde Staj (Av.Kan. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13) 53
b. Avukat Yanında Staj 57
ba. Stajın Başlaması (Av.Kan. 22, Av.Staj.Yön. 16) 57
bb. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.Kan. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15) 58
cc. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33) 59
dd. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2) 59
ee. Stajyerin Ödevleri (Av.Kan.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25) 60
ff. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.Kan.26 Av.Staj.Yön.18,19) 61
gg. Denetim (Av.Staj.Yön. 21) 66
E. Staj Eğitimi 66
1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.Kan.23/2, Av.Staj.Yön. 22) 66
2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23) 66
3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24) 67
4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27) 67
5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29) 67
F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi 68
1. Stajın Uzaması (Av.Kan. 25, Av.Staj.Yön. 28) 68
2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30) 68
3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31) 68
4. Staj Listesinden Silinme (Av.Kan. 71, 8, Av.Kan.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32) 69
II. AVUKATLIK MESLEĞİ 70
A. Mesleğe Kabul Koşulları 70
B. Avukatlığa Kabulde Engeller 74
1. Mahkum Olmama Koşulu 74
a. Giriş 74
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 78
c. Memnu Hakların İadesi 82
d. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkumiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı? 84
2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hakim, Memur Veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak 86
3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.Kan. 11) 86
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.Kan. m.6, Av.Kan.Yön. m.4) 95
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul Veya Reddi, İtiraz 97
1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.Kan.Yön.8) 97
2. Karar (Av.Kan.7) 97
a. İsteğin Kabulü (Av.Kan.Yön.9) 97
b. İsteğin Reddi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10) 98
3. İtiraz (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10) 98
4. İtirazın İncelenmesi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.11) 99
5. İtirazın Sonuçları (Av.Kan. 10, Av.Kan.Yön.12) 100
6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.13) 100
7. Yemin (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.12) 105
İKİNCİ KISIM:
AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ
I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.Kan.1, 2) 107
II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.Kan.35, Av.Kan.Yön.14) 117
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.Kan.63) 119
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.Kan.35, 63, Av.Kan.Yön.14,15) 124
III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.Kan.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge) 127
IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.Kan. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1) 132
V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.Kan. 39/2, 166/1) 133
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı 133
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı 133
VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.Kan. 41, HMK 81, 82) 134
VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.Kan. 46/1) 135
VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.Kan. 2/3, 46/2) 135
IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.Kan. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16) 156
X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.Kan.56/1, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2) 157
XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.Kan.56/2–3, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2–3) 157
XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.Kan.56/4, Av.Kan.Yön. 19/4) 159
XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.Kan.56/5, Av.Kan.Yön. 18) 160
A. Giriş 160
B. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması 164
XVI. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.Kan.36) 166
ÜÇÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.Kan.34) 167
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek 167
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya Da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41) 168
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak 168
D. Özen Borcu, Objektif Sorumluluktur 168
E. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek 169
F. Araştırma Yükümlülüğü 170
G. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü 171
H. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü 172
İ. Aydınlatma Yükümlülüğü 175
J. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü 176
K. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü 176
L. Vekalet Görevini Tam ve Sağlıklı Yerine Getirme 178
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 179
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması 179
O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar 179
P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir 186
II. DOSYA TUTMAK (Av.Kan. 52) 187
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.Kan.39) 187
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.Kan.53) 188
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.34) 188
A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır 188
B. Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar 189
C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması 195
D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi 196
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK
(TBB Meslek Kuralı 4) 199
A. Mesleki Yaşantıda 199
B. Özel Yaşantıda 201
C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde De Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25) 204
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 208
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 214
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA 220
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 227
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 228
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME 235
A. Bilgi ve Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para Veya Başkaca De–ğerleri Müvekkile Teslim Etme, Aldıklarını Geri Verme 235
B. Avans İsteme 240
C. Yönlendirme Yükümlülüğü 241
D. Borcun Doğumu, İspat 242
E. İbraname 243
F. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi 244
XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK 245
XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2) 246
XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 250
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri, Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek 250
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14) 250
2. Özel Görevlendirme 252
a. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5) 252
b. Stajyeri Kabul (Av.Kan. 22/2) 252
c. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33) 252
d. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.Kan.37/2–3) 253
e. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi İle Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130) 253
f. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine Veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur. 253
g. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.Kan.64) 254
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü 254
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek
(TBB Meslek Kuralı 13) 254
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini, Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15) 255
3. Kişisel Veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma Durumunda Derhal Baroya Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 21) 255
4. Hakimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi Veya Şikayet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23) 255
5. Bir Avukata Yahut Baro ve TBB Aleyhine Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2) 257
6. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47) 263
C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28) 263
XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.Kan.34) 264
XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5) 265
XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6) 275
XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7) 276
XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK
(TBB Meslek Kuralı 8) 277
XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9) 278
XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10) 278
XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11) 278
XXIV. HAKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17) 279
XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20) 288
XXVI. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22) 291
XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24) 291
XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 292
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26) 292
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44) 292
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek
(TBB Meslek Kuralı 27/1) 293
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek
(TBB Meslek Kuralı 27/3) 308
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1) 309
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını Veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2) 310
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3) 310
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4) 310
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı İle Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31) 311
J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32) 313
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39) 313
L. Bir Avukat Aleyhinde Asıl Ya Da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2) 316
XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.37) 316
XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.38) 317
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi 318
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu 319
1. Giriş 319
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması 322
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması 323
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken 327
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme 330
C. Önceden Hakim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi Veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir 334
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet Veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir 335
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir 336
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2) 337
XXXI. HAKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.13) 339
XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.43) 339
A. Büro 341
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.Kan.45) 347
C. Avukatın Çalışma Şekilleri 349
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma 349
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.Kan.12/1–c) 349
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.Kan. 12/1–c) 358
4. Kamu Kurumlarında Çalışma 359
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/A) 360
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/B) 361
6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2) 361
6.2. Tanım (Av.Kan.44/B) 361
6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4) 361
6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4) 362
6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2) 362
6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3) 363
6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12) 363
6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22) 364
6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4) 364
6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11) 365
6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7) 366
6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11) 366
6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11) 367
6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22) 368
6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11) 370
6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6) 371
6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7) 372
6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7) 373
6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9) 373
6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10) 373
6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23) 374
6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12) 374
6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13) 374
6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14) 375
6.25. Ortaklığın Sona Ermesi 375
6.26. Tasfiye 376
6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19) 377
6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20) 377
6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21) 377
6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30) 377
6.31. Tutulması Zorunlu Defterler 378
6.32. Vekaletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39) 379
6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40) 381
6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41) 383
6.35. Sonuç 383
XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Av.Kan. 66) 384
XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan. 67) 385
A. Başka Baroya Nakil: (Av.Kan. 68) 385
1. Başvurma (Av.Kan. Yön. 21) 385
2. İnceleme (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 22) 385
3. Karar (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 23) 386
4. İstemin Kabulü (Av.Kan. Yön. 24) 387
5. İsteminin Reddi (Av.Kan. 70) 387
6. Nakil Ücreti 387
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.Kan. 71, Av.Kan. Yön. 25) 388
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.Kan. 72) 389
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.Kan. 73) 391
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.Kan. 74) 391
a. İdari Yönden Levhadan Silinme 391
b. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma 393
C. Avukatlar Listesi (Av.Kan. 75) 394
XXXIV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.Kan.65) 396
DÖRDÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.Kan.11–12) 399
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan. 12/3–4) 399
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan.14) 402
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.Kan.47) 405
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.Kan.48) 407
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.Kan. 51) 409
VII. REKLAM YASAĞI (Av.Kan.55) 410
A. Giriş 410
B. Kapsam 415
C. Büro 415
D. Tabela 416
E. Basılı Evrak 418
F. Telefon Rehberi 421
G. Medya İlişkileri 421
H. İnternet 426
İ. İşbirliği 433
J. Yükümlülükler 434
K. Yönetmelik hükümlerine aykırılık 434
BEŞİNCİ KISIM:
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 437
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE KAPSAMI 439
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKALETNAME 445
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER 449
V. İSPAT 452
VI. SÖZLEŞMEYE YAPILAN EKLEMELER 453
VII. VEKALET AKDİ İLE HİZMET AKDİ ARASINDAKİ FARK 454
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 455
A. Müvekkil 455
1. Ehliyet 455
2. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme 456
3. Temsil 457
4. Sigorta 458
B. Vekil 458
1. Avukat, Avukatlık Ortaklığı 458
2. Ehliyet 459
3. Bağlı Çalışan Avukatlar 459
4. Birlikte Vekalet 460
5. Yetki Belgeli Avukat 460
IX. SÜRE 462
X. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 463
A. Niteliği 463
B. Süre (Belirli/Belirsiz) 464
C. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret 465
D. Sözleşme Serbestisi 465
E. Müvekkil Tarafından Sözleşmenin Haklı Feshi 466
F. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih 466
G. Sözleşmenin Yenilenmesi 467
H. Feshi Zorlaştıran Şartlar 468
İ. Avukatın Haklı Feshi 468
J. Avukatın Haksız Feshi 469
K. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi 469
XI. SERBEST MESLEK MAKBUZU FATURA DEĞİLDİR 470
XII. VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR 471
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 473
XIV. ÜCRET 474
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği ve Belirlenmesi 474
B. Ücret Müvekkil İçin Önemli Olduğundan Önceden Belirli Olmalıdır 475
C. Belirli Olmayan Ücret ve Hukuki Yardımlar 475
D. Belirli Olan Ücret ve Hukuki Yardımlar 477
E. Ücretin Doğması İçin, Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir 478
F. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma, Ücret Alacağının Temliki 478
G. Nispi Ücret 479
H. Maktu Ücret 480
I. Kademeli, İhtimalli, Başarıya Göre Değişmeli Ücret 482
İ. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı Veya Geçersiz Olması 483
J. %10–20 Arası Oran Belirlenirken Gerekçelendirilmelidir 485
K. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti 486
1. İcra Takipleri 486
2. Kamulaştırma Davaları 486
3. Ceza Davaları 488
4. İdari Davalar 488
5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları 488
6. Şufa Davaları 488
7. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular 488
8. Boşanma ve Ferileri 489
9. Tapu İptali ve Tescil Davaları 490
L. UYAP Sisteminde Tanımlı Dava Türlerinin Tabi Olduğu Harçlar 490
XVI. VEKALET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR 490
XVII. DAVA NETİCESİNE KATILAMAMA YASAĞI 491
XVIII. ÜCRETSİZ VE AAÜT ALTINDA ÜCRET KARARLAŞTIRILARAK DAVA ALINMASI 493
XIX. KEFALET, CEZAİ ŞART 494
XX. AVUKATLIK ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ, BAŞLANGICI, FAİZ ŞARTININ GEÇERSİZLİĞİ 495
XXI. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ 496
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 496
1. Sorumluluğun Esasları 496
2. Hem Müvekkil, Hem De Karşı Taraf (3.Kişi) Sulhten Müteselsilen Sorumludur 497
3. Taraflar, Hem Akdi, Hem de Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludurlar 497
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır 498
5. Sulh, Her Türlü Delille İspatlanabilir 499
6. Sulh Niteliğindeki İşlemler 499
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh 500
8. Boşanma Davalarında Sulh 500
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk 501
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak 502
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava 503
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü 503
13. 3. Şahsın Sorumlu Olduğu Meblağ 504
14. Müvekkilin Sorumluluğu 505
15. Sulh Olunan Meblağ 505
B. Hapis Hakkı 507
1. Niteliği 507
2. Şartları 508
a. Alacak Muaccel Olmalı 508
b. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı 508
c. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı 508
2. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında da Hapis Hakkının Kullanılması 509
C. Rüçhan Hakkı 510
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi 511
E. Yasal Vekalet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez 512
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekalet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu 513
XXII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 515
XXIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 515
A. Saygı Gösterme 515
B. Ücret Ödeme 515
C. Bilgi ve Belge Sunma 515
D. Vekil ile Sürekli İletişim 515
E. Yazılı Muvafakat Alma 516
F. Harç ve Giderleri Ödemek 516
1. Taraflardan Birinin Ölümü Nedeniyle Sona Erme 517
a. Avukatın Ölümü 518
b. Müvekkilin Ölümü 518
G. Adres Değişikliğini Bildirme 520
XXIV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUACCEL HALE GELMESİ 521
XXV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 523
A. Kendiliğinden Sona Erme 523
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesi İle 523
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesi İle 523
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1) 524
a. Müvekkil Yönünden 524
b. Avukat Yönünden 525
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1) 526
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1) 526
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki 527
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.Kan. 172) 527
B. Taraflarca Sona Erdirme 527
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma 527
2. Fiilen Sona Erdirme 528
3. İstifa 528
a. Niteliği 528
b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 530
c. Önceden Vazgeçilemez 530
d. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir 531
e. Haksız İstifa 531
f. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmeli 532
g. Örtülü İstifa 533
h. İstifada Haklı Sebebin, Müvekkilden Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerekir 533
i. İstifanın Sirayeti 533
j. Haklı İstifa 533
k. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri 534
4. Fesih 534
5. Azil 534
a. Niteliği 534
b. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez 536
c. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 536
d. Örtülü Azil 537
e. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır 537
f. Azlin Haklılığının İspatı 538
g. Haklı Azil 539
h. Azlin Sirayeti 544
i. Haksız Azil 546
j. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil 547
k. Haksız Azil Nedeni İle Hükmedilen Ücrette İndirim Yapılamaz 548
C. CMK Kapsamında Atanmış Müdafiin Görevinin Sona Erme Halleri 549
1. Soruşturma Evresinde 549
2. Kovuşturma Evresinde 557
3. Görevi Sona Erdirmeyen Haller 558
4. CMK Değişikliği İle, Devam Eden Zorunlu Müdafiliğin Kapsamında Yapılan Daraltma–Genişletme 559
5. Suç Vasfının Değişmesinin Zorunlu Müdafiliğe Tesiri 559
6. Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Zorunlu Müdafi Atanmasında Yaşın Büyümesi Nedeni İle Zorunlu Müdafiliğin Hukuki Durumu 559
XXVI. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI 561
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir 561
B. Görevli Mahkeme 561
C. Zamanaşımı 565
D. Yetkili Mahkeme 565
E. İhtiyati Haciz 566
F. Akdi Vekalet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır? 566
G. Tahkim 568
XXVII. YASAL VEKALET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKALET ÜCRETİ) 572
A. Niteliği 572
1. Yargılama Giderlerindendir. Talep Olmasa Dahi Taraflara Yönelik Res’en Hükmedilir 572
2. Aidiyeti 574
a. Avukata Aittir 574
b. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir 575
c. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik, Haczedilemez 576
d. Azledilen Avukat Takibe Geçemez 577
e. Hizmet Akdi İle Çalışan Avukat 577
f. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması 578
3. Yargı Mercilerince Hükmedilir 578
4. Asıl Hakka Bağlıdır 580
5. Vekalet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez 581
6. Müdahil Lehine Hükmedilmez 581
7. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez 582
8. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat 582
9. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez 582
10. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücreti 583
11. Takdiri İndirim Hallerinde 583
12. Avukatlık Ücretinin Sınırı 584
13. Avukatlık Ücretinin Kapsamı 584
14. Tahakkuku 585
15. Vergilenmesi 587
16. Yasal Vekalet Ücreti, Likit Bir Alacak mıdır? 592
17. Davanın Ortak Veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti 592
18. Birden Çok Avukat İle Temsil 593
19. Ücretin Tümünü Hak Etme 593
a. Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir 593
b. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir 594
20. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekalet Ücreti 594
21. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret 595
22. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu Veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret 596
23. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret 598
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 599
1. Hazırlanması 599
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler 599
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife İle Belirlenmez 603
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri 604
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı 604
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekalet Ücreti 604
1. Nisbi Ücret 604
2. Maktu Ücret 606
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret 607
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında 607
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret 608
6. İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde Ücret 608
7. Ceza Davalarında Ücret 613
a. Katılan Lehine Vekalet Ücreti 613
b. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti 614
c. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti 614
d. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti 615
e. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık 616
f. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil 616
g. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Tahsili 617
h. Atanan Avukat 618
i. Atama Halinde Uygulanacak Tarife 618
j. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler 619
k. Sulh Ceza Hakimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti 619
8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret 620
9. Yasal Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru 624
10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 626
11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret 627
25. İş Takibinde Ücret 632
26. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret 632
27. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret 632
28. Uygulanacak Tarife 632
29. Seri Davalarda Ücret 633
30. Kötü Niyetli Veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 638
31. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret 638
ALTINCI KISIM:
AVUKATIN SORUMLULUĞU
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU 643
A. Disiplin Muhakemesinin Amacı 643
B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.Kan.134, Av.Kan.Yön.63/2) 644
C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar 645
1. Av.Kan. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu? 645
2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu? 646
D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz 647
E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir 647
F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri 648
1. Koğuşturma Mecburiyeti İlkesi 648
2. Adil Yargılanma Hakkı 649
3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir 651
4. Avukatlık Disiplin Hukukunda da Lehe Hüküm Uygulanır 651
G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas 652
H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları 653
1. Şikayetçi 653
a. Şikayet 653
b. Şikayetten Vazgeçme 655
2. İhbarda Bulunan 655
3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı 656
4. Şikayet Edilen 656
a. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır 656
b. Avukatlık Ortaklıkları 656
c. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.Kan. Ek–1) 657
d. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/1) 657
e. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/2) 658
f. Stajyer Avukatlar (Av.Kan.138/1) 658
İ. Masraf Avansı (Av.Kan.161/3, Av.Kan.Yön. 65/3) 658
İ. Disiplin Muhakemesinde Yetki 659
1. Yetki (Av.Kan.139) 659
2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.Kan.Ek–1) 659
K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri 660
1. Disiplin Soruşturması (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.64,65,66,67) 660
a. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı 660
b. Ön inceleme Aşaması 660
ba. İlk İnceleme Aşaması 660
bb. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi 661
bc. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğe Göre Ara İncelemesi 662
c. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.Kan. 141/3, Av.Kan.Yön.67) 662
d. Disiplin Soruşturmasının Süresi 663
e. Delillerin Toplanması 663
f. Savunma Hakkı (Av.Kan.137, Av.Kan.Yön.63) 665
g. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması 666
ga. Disiplin Kovuşturması Açılması 666
gb. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.Kan.Yön. 68) 667
gc. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.Kan.142, Av.Kan.Yön.69) 668
gd. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu 669
ge. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme 670
2. Disiplin Kovuşturması 671
a. Başlangıcı (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.70) 671
b. İncelemeye Hazırlık Evresi 672
c. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.Kan.146) 672
d. İnceleme Aşaması (Av.Kan.144) 672
da. Duruşmasız İnceleme 672
db. Duruşmalı İnceleme 672
dc. Gıyapta Duruşma 673
dd. Duruşma Tutanağı 673
e. Delillerin Toplanması 673
ea. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi 674
eb. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi 675
ec. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması 675
ed. Tanık ve Bilirkişi Gideri 675
ee. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi 675
f. Delillerin Serbestçe Takdiri 676
g. Delillerin Hukuka Uygun Olması 676
h. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri 679
i. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması 682
j. Kararların Tebliği 683
k. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı 684
L. Diğer Yargılama Alanları İle İlişkisi 684
1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri 684
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 687
a. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir 687
b. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz 691
3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez 696
M. İşten Yasaklanma (Av.Kan.153) 698
1. Giriş 698
2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller 700
3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.Kan.155) 700
4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.Kan. 42) 701
5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması 703
N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı 703
O. Disiplin Cezaları (Av.Kan.135) 707
1. Uyarma 707
2. Kınama 707
3. Para Cezası 707
4. İşten Çıkarma 709
5. Meslekten Çıkarma 709
P. Cezaların Uygulanma Şekli 710
1. Giriş 710
2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi? 712
3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir? 714
4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı 716
5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi? 716
6. Zincirleme Suç 718
7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi 718
8. Mütemadi Suç 718
R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz 719
1. Giriş 719
2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır 722
3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır 722
4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması 723
5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi 723
S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu 724
1. Giriş 724
2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır? 726
3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları 728
4. İdari Davada Yetki 730
T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme 730
U. Disiplin Cezalarının Affı 732
R. Para Cezası Veya Giderlerin Tahsili 733
II. CEZAİ SORUMLULUĞU 733
A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.Kan.58, 59) 733
B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi 738
C. Son Soruşturma 739
D. Avukatın Görev Suçları 740
1. Görevi İhmal 740
2. Görevi Kötüye Kullanma 744
3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma 748
4. Dolandırıcılık 753
5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme Veya Yok Etme 754
6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 754
7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.Kan.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikap Suçları 755
8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası 756
9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma 758
10. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 759
11. Avukata Karşı İşlenen Suçlar 761
E. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı 761
F. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama 763
III. HUKUKİ SORUMLULUĞU 767
A. Kusurlu Davranış 767
B. İlliyet Bağı 768
C. Zarar 769
D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 771
E. Manevi Zarar 771
F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk 773
G. Sorumsuzluk Anlaşması 773
H. Mesleki Sorumluluk Sigortası 773
İ. Dava 773
1. Dava Açma Süresi 773
2. Zamanaşımının Başlangıcı 774
3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir 775
4. HAGB Kararı 775
5. İhtiyati Haciz 776
YEDİNCİ KISIM:
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
I. GİRİŞ 777
II. BAROLARIN ORGANLARI 786
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 v.d, Av. Kan Yön. 30 v.d) 786
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30) 786
2. Görevleri: (Av. Kan. 81) 786
3. Toplantılar: (Av.Kan. 86, Av.Kan.Yön. 31) 787
a. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 v.d, Av. Kan Yön. 31, 32) 789
b. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.Kan. Yön. 33) 790
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.Kan. Yön. 34) 790
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.Kan. Yön. 32/son, 39/3) 791
6. Yoklama Cetveli: (Av.Kan. Yön. 35) 791
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87) 791
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.Kan. Yön. 36) 791
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.Kan. Yön. 37) 792
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.Kan. Yön. 38) 792
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.Kan. Yön. 39) 792
12. Toplantı Düzeni: (Av.Kan. Yön. 40) 792
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.Kan. Yön. 41) 792
B. Yönetim Kurulu 793
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89) 793
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90) 793
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91) 794
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92) 795
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.Kan.Yön. 42, 43, 44) 796
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95) 796
7. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri 799
a. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararlar 800
b. İstanbul Barosunun Yer Yönünden Yetkisi Bulunmadığına Dair Karar 802
c. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunduğuna İlişkin Verilen Kararlar 802
8. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 808
9. Genel Değerlendirme 810
C. Baro Başkanlığı 812
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96) 812
2. Görevleri: (Av. Kan. 97) 812
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler 813
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 814
5. Baro Başkanlar Kurulu 815
D. Baro Başkanlık Divanı 816
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.Kan. m.98) 816
2. Görevleri: (Av.Kan. 99) 816
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.Kan. 100) 816
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.Kan. 101) 816
5. Baro Saymanı: (Av.Kan. 102, Av.Kan.Yön. 45/4) 817
E. Baro Disiplin Kurulu 817
1. Kuruluşu: (Av.Kan. 103) 817
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.Kan. 104) 817
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.Kan. 105) 818
4. Toplantılar: (Av.Kan. 106) 818
5. Görevi: (Av.Kan. 107) 819
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri: 819
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları 820
F. Denetleme Kurulu 821
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.Kan. 108, Av.Kan.Yön. 57) 821
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.Kan.Yön. 58) 822
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.Kan.Yön. 59) 822
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ 822
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.45) 822
B. Sorumluluk (Av.Kan.Yön.46) 824
C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.Kan.Yön.47) 824
D. Başvurma (Av.Kan.Yön.48) 825
E. Yetkili İmzalar (Av.Kan.Yön.49) 825
F. Görevlendirme (Av.Kan.Yön.50) 825
G. Tutulacak Defterler (Av.Kan.Yön.51) 825
IV. SEÇİM (Av.Kan.Ek–3) 826
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.52) 828
B. Adayların Tespiti (Av.Kan.Yön.53) 828
C. Oy Pusulaları (Av.Kan.Yön.54) 829
D. Oy Verme (Av.Kan.Yön.55) 829
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.Kan.Yön.56) 829
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 832
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.Kan.109) 832
B. Birliğin Görevleri: (Av.Kan.110) 832
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.Kan.111) 834
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.Kan.112) 835
E. Birliğin Organları (Av.Kan.113) 835
1. TBB Genel Kurulu: (Av.Kan. 114) 835
a. Toplantılar: (Av.Kan. 115) 836
b. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.Kan. 116) 836
c. Görevleri: (Av.Kan. 117) 836
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.Kan. 118) 837
a. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 119) 837
b. Toplantılar: (Av.Kan. 120) 837
c. Görevleri: (Av.Kan. 121) 838
3. TBB Başkanlığı: 839
a. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.Kan. 122) 839
b. Görevleri: (Av.Kan. 123) 839
c. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri: 840
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.Kan. 124) 841
a. Kuruluşu ve Seçimi 841
b. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.Kan. 125) 841
c. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.Kan. 126) 841
d. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.Kan. 127) 841
e. TBB Saymanının Görevleri: (Av.Kan. 128) 841
5. TBB Disiplin Kurulu 842
a. Kuruluşu: (Av.Kan. 129) 842
b. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 130) 842
c. Toplantılar: (Av.Kan. 131) 842
d. Görevi: (Av.Kan. 132) 842
6. TBB Denetleme Kurulu 842
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 843
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR 845
Kaynakça 857
Kavram Dizini 861

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Avk. Cihan A. 1 yıl önce

Bayaa detaylı bir kitap. Sağlam çalışma. Tebrikler üstadım.

Avatar
Çok satan kitap 1 yıl önce

Kuşkusuz en çok satan hukuk kitapları Avukatlık Hukuku Kitaplarıdır. Her avukat mesleki bir kitabı kütüphanesinde bulundurur. Ama her avukat Boşanma Davaları veya Kaçakçılık Davaları kitabına ihtiyaç duymaz.