banner628

22 Mayıs 2019

HUKUK VE ADALET BİLİNCİ

HUKUK VE ADALET BİLİNCİ

Dr. Cengiz APAYDIN

Cumhuriyet Savcısı


 

Yayın Türü: Hukuk- Eğitim

Adres: İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal / İstanbul

Tel: 0532 625 2947

e.  posta: drcengiz.apaydin@gmail.com

1.  Baskı, İstanbul, Nisan 2019

Eserin hukuki ve etik sorumluluğu yazara aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın herhangi bir bölümü izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

Hukuk Güvenliği, toplumsal yaşamın her alanında gerekli olan, bireylerin birbirlerine ve devlete karşı hak ve özgürlüklerinin alanını belirleyen, çağdaş dünyanın en önemli düzenleyicisidir. Gerçekçi bakış açıları, üstün çabaları ve özverili çalışmaları ile Türk adalet sisteminin gelişmesine hizmet eden, sayıları hızla azalan, objektif ve bağımsız gerçek hukukçulara, tüm insan hakları savunucularına ve demokrasiyi geliştirecek parlak geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklara en derin sevgi ve saygılarımla.

Dr. Cengiz Apaydın

Cumhuriyet Savcısı Nisan 2019, Kartal


...

Dr. Cengiz Apaydın

1968 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Polatlı’da tamamladı.1985–1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1989–1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamladı.1990–1992 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladı. 1993 -1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1995 -1996 yıllarında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1996 -1997 yıllarında Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Askeri Savcı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997 -2000 yılları arasında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2000–2003 tarihleri arasında Giresun-Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003 tarihlerinde İstanbul-Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005–2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce hazırlık eğitimini ileri düzeyde bitirdi. 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı.


“Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği”,

“Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları,

“Taksirle Yaralama, Taksirle Ölüm ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları”,

“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku”,

“Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci”, “Meşru Savunma”,

“Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku”

“Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştır- macılar İçin Ceza Hukuku”

“Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir”

“Uzlaştırma ve Müzakere”

“Ceza Hukukunda Kusurluluk” isimli eserleri bulunmaktadır.

Hakemli hukuk dergilerinde ve hukuk sitelerinde ceza hukuku alanında sayısız makaleler yazdı.

Suç Genel Teorisi, Bilişim Ceza Hukuku,

Meşru Savunma Hukuku, Trafik Ceza Hukuku,

Tıp Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Polis Ceza Hukuku ve

Uzlaşma Hukuku alanlarında sayısız makaleler yazıp, yüzlerce konfer- ans ve seminer vermiştir.

Hem teorik hem de pratik çalışmaları olan yazar

“Suçüstü ve Müracaat Cumhuriyet Savcılığı”,

“Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”,

“Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Cum- huriyet Savcılığı”,

“Genel Soruşturma Cumhuriyet Savcılığı”,

“Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”,

“Bilişim Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”, ve “Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” yapmıştır.

Yazar halen İstanbul Anadolu Adliye- si’nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktadır.

HUKUK VE ADALET BİLİNCİNİN OLUŞMASI AİLEDE VE OKULDA BAŞLAR. ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN HAK VE EŞİTLİK KAVRAMLARI İLE TANIŞIRLAR. BU TANIŞMA ÇOCUKLAR- DAKİ VİCDAN KAVRAMINI GELİŞTİRİR VE HAYATIN HER ALA- NINDA HAK, HUKUK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARININ FARKINA VARIRLAR. BİZİM PROJEMİZ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN İNSAN HAKLARINI SOYUT BİR ŞEKİLDE ANLAYIP GERÇEK HAYAT İÇERİSİNDE ŞEKİLLENDİRMELERİNİ VE İNSAN HAKLARINA UY- GUN DAVRANIŞ BİÇİMLERİ GELİŞTİRMELERİNİ SAĞLAMAKTIR. HUKUK VE ADALET BİLİNCİNİN OLUŞMASI VE YAYGINLAŞMASI İLE İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GELİŞEREK BİREYSEL VE TOPLUMSAL GELİŞME SAĞLANACAKTIR. TOPLUMDA HUKUK SAĞDUYUSU OLUŞMAZSA ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE GELİŞME OLAMAZ. EVRENSEL HUKUK İLKELERİNİN UYGULANMASI AN- CAK TOPLUMUN BU İLKELERİN ÖNEMİNİ ANLAYABİLMESİ İLE MÜMKÜN OLACAKTIR. HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARLA GELİŞECEKTİR. Nisan 2019

Ataşehir/İstanbul

DR. CENGİZ APAYDIN

CUMHURİYET SAVCISI

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUK VE ADALET PROJESİ    25

1. Çocuklar İçin Hukuk ve Adalet  Projesinin Amacı  25

2. Hak Kavramı    28

3. İnsan Hakları    29

4. Hukuk Kavramı    31

5.Hukukun Temel İlkeleri   34

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUKLAR İÇİN SİYASİ HAKLAR          37

1. Yaşama Hakkı    37

2. Ayrımcılık    38

3. Demokrasi Hakkı    39

4. Özgürlük Hakkı   41

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği    43

6. Adil Yargılanma    46

7. Masumiyet Karinesi    48 8.Özel Yaşam Hakkı          50

9. Barış İsteme Hakkı    52

10.  Hukuk Güvenliğini İsteme Hakkı   54

11.  Düşünceyi İfade Hakkı   56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOCUKLAR İÇİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR       59

1. Aile Ve  Alternatif Bakım Hakkı   59

2. Eğitim Hakkı    61

a. Eşit fırsatlar     62

b. Kaliteli Eğitim     63

c. İnsan kişiliğinin eksiksiz gelişimi için eğitim     63

3. Sosyal Güvenlik Hakkı   64

4. Çalışma Hakkı    65

5. Medya Ve  İnternet Kullanma Hakkı   66

6. Oyun ve Serbest Zaman İsteme Hakkı  68

7. Temiz  Çevre İsteme Hakkı  70

8. Yoksulluk Karşısında Devlete Sığınma Hakkı  72

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇOCUKLARA SESLENİŞ        75

1. Çocuk Haklarının Kapsamı   75

2. Çocukların Katılım Hakkı   76

3. Bütün Çocuklar Eşittir    77

4. Çoçukların Üstün Yararı İlkesi  78

5. Çocukların Yaşam ve Gelişme Hakkı  79

6. Çocuğun Serbest Düşünme ve Düşüncesini İfade Hakkı            80

7. Çocukların Onurlarına ve Kişisel Verilerine Saygı  81

8. Çocukların Vücut Dokunulmazlığını Herkese Karşı Koruma Hakkı          82

9. Çocukların Yasa  İhlalleri Karşısındaki Hakları   83

BEŞİNCİ BÖLÜM

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KONU, YETERLİK VE KAZANIMLARI         87

A. TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK          87

1. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar ve bu kurallar arasında hukukun yerini kavrama        87

1.1. Din Kuralları    88

1.2. Ahlak Kuralları    89

1.3. Örf ve Adet Kuralları   91

1.4. Görgü Kuralları   92

2. Toplumsal kurallar içerisinde hukuk kurallarının yeri ve önemi      93

B. HUKUK VE ADALET İLE İLGİLİ  TEMEL KAVRAMLAR        95

1. Hukukun kaynakları    95

2. Hukukla ilgili temel kavramlar     96

2.1. Adalet    96

2.2. Hukuk    97

2.3. Hukuk Devleti    97

2.4. Anayasa    98

2.5. Kanun veya yasa   98

2.6. Suç   98

2.7. Ceza   99

2.8. Kabahat    100 2.9.Davacı      100

2.10. Davalı    100

2.11. Dava    100

2.12. Hukuk Davaları    101

2.13. Ceza Davaları   101

2.14. İdari Dava    102

C. ADALETİN SAĞLANMASINDA HUKUKUN YERİ      102

C.1. Sorunların Hukuki Yönü   103

C.2. Hukuki Yaptırım Türleri   105

C.2.1. Ceza Yaptırımı   105

C.2.2. Cebri İcra Yaptırımı  107

C.2.3. Tazminat Yaptırımı    107

D. HAKLAR VE HAKLARIN KORUNMASI         107

D.1. Şikâyet    108

D.2. İhbar    110

D.3. Tanıklık   110

E. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  111

F. SAVUNMA HAKKI  112

G. HAK ARAMA YÖNTEMLERİNDE HUKUKİLİK          113

G.1. Hak Arama Sürecine İlişkin Usuli İşlemler   114

G.1.1.Dilekçe hakkı   114

G.1.2.Dava hakkı    115

G.1.3.İtiraz hakkı    116

H. HAKLARIN KAYNAKLARI 118

H.1. Anayasa    118

H.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi   118

H.3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi       119

H.4. Çocuk Hakları Sözleşmesi   123

İ. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞAN KİŞİLER VE

KURUMLAR   124

İ.1. Anlaşmazlıkların Çözümü   124 İ.2. Makul Olma       125

İ.3. Çatışmayı Çözme  126 İ. 4. Uzlaşma            128

İ.4.1 Genel Olarak  128

İ.4.2. Uzlaşmanın Yararları   130

İ.4.2.1. Mağdur Açısından  130 İ.4.2.2. Fail Açısından            132

İ.4.2.3. Toplum Açısından  134 İ.5. Arabuluculuk         135

İ.5.1. Genel Olarak  135

İ.5.2. Arabuluculuğun Yararları   136

J.ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞAN KİŞİLER VE KURUMLAR        136

J.1.Anayasa Mahkemesi    137

J.2.Yargıtay    138

J.3.Danıştay    139

J.4.Adalet Bakanlığı    140

J.5.Bölge Adliye Mahkemesi   141

J.6.Bölge İdare Mahkemesi   141

J.7.Adliye Mahkemesi    142

J.7.1.Hukuk Mahkemeleri    142

J.7.2.Ceza Mahkemeleri   143

J.8.İdare ve Vergi Mahkemeleri   145

J.9.Cumhuriyet Başsavcılıkları    145

J.10. Barolar    146

J.11. Noterler    148

J.12. İcra Daireleri    148

K. ADALET DUYGUSU VE TOPLUMSAL YAŞAM        149

ALTINCI BÖLÜM

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR TARAFINDAN EN ÇOK İŞLENEN SUÇLAR           155

1. Kasten Yaralama    155

2. Cinsel Saldırı   158

3. Cinsel İstismar    160

4. Hırsızlık    162

5. Reşit Olmayanla Rızası İle Cinsel İlişki   165

6. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması  166

7. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal    168

8. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme         170

9. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak    173

10.  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal  ve Ticareti  178 11.Cinsel Taciz     179

12.  Hakaret    183

13.  Mala Zarar Verme   189

14.  Tehdit   195

15.  Şantaj    202

16.  Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması      208

17.  Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf        215

18. Konut Dokunulmazlığının İhlali    219

19. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu   226

20. Yağma    232

1) Silâhla işlenmesi    235

2) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle işlenmesi   235

3) Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi     235

4) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde işlenmesi    236

5) Beden veya ruh bakımından kendisini

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi        236

6) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin

oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi        237

7) Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi      237

8) Gece İşlenmesi   238

21. Bilişim Sistemine Girme    242

22. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme ve Bozma Suçları           254

23. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme, Bozma,

Erişilmez Kılma, Değiştirme, Hukuka Aykırı Olarak Verileri Yerleştirme veya Gönderme Suçları   263

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.