banner514

KRİPTO PARALAR

Kripto-Para (Şifreli-Para)

Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto-para denir.

Kripto-paralar alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.

Sıklıkla Bitcoin ve türevleri ile dijital ve sanal paralar karıştırılmaktadır.

Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para birimi değillerdir, temsil ettikleri ülkenin ulusal para birimine dayalıdırlar ve o ülkenin merkezi otoritelerince düzenlenip denetlenebilirler.

Bitcoin ise kendiliğinden bir para birimidir, hiç bir merkezi otorite tarafından düzenlenip denetlenemez .

Bu raporun konusu olan Bitcoin, 1990’lardan bu yana denenen, DigiCash, e-gold gibi sistemlerin bilgi birikimi yardımıyla, onlardaki sorunları çözmek için 2009 yılında tanımlanmış, yönetimi ve işlemleri merkezi olarak yapılmayan kripto-paradır.

2009’dan bu yana, Bitcoin’e alternatif olan pek çok altcoin tanımlanmıştır.

Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veritabanları tarafından gerçekleştirilir.

Kripto-paralar, merkezi olmayan kripto sistemlerde, kamuya açık ve herkes tarafından bilinen yöntemlerle sistemin kuruluş aşamasında belirlenen oranlarda üretilirler. Geleneksel para sistemlerinde hükümetler, gerekli gördüklerinde ulusal merkez bankaları aracılığıyla ek para ihraç edebilirler.

Oysa, hükümetler veya şirketler kripto-para üretemezler, başkalarının sahipliğindeki kripto-paralara onların izni olmadan el koyamazlar.

Dolaşıma sunulan kripto-para miktarı ve para arzının şekli ve zamanlaması, kripto-sistemin kuruluş aşamasında belirlenir.

Geleneksel elektronik para saklama ve transfer işlemlerinde güven duyulan üçüncü bir kurum/kuruluş vardır.

Örneğin; A kişisi, B kişisine para transfer etmek istiyorsa, bunu üçüncü bir taraf olan C bankasına veya aracı kuruluşuna iletir, C kurumu transfer işlemini gerçekleştirir ve bu transferin güvenliğinden ve doğruluğundan C sorumludur. A ve B kişisi, C’ye güvenirler.

Kripto sistemlerde üçüncü bir taraf/aracı yoktur, güven gereksizdir. Güvenlik, bütünlük ve küresel hesap defterinin doğruluğu, karşılıklı birbirine güvenmeyen madenciler aracılığıyla gerçekleştirilir. Sistem güvenilirdir, ama taraflar birbirine güvenmezler.

Kripto-paranın güvenliği, madencilerin çoğunluğunun dürüstçe büyük defter tutma ve bundan finansal teşvik elde etme arzuları olduğu ilkesine dayanır.

Çoğu kripto-para sistemlerinde, dolaşımdaki toplam kripto-paranın sabitlenebilmesi için kripto-para üretimi zamanla azalmaktadır.

Ülkelerin ihraç ettikleri dolaşımdaki banknot kâğıt paralar itibari paralar (fiat money) olup, onları ihraç eden, denetleyen, düzenleyen bir otoritenin güvencesi altındadırlar.

Buna karşılık, sanal kripto-paralara olan güven, sanal para ihraç ve dolaşım sistemine ve sistem kullanıcılarının çoğunluğunun yanlış yapmayacağına olan inanç ile sağlanmaktadır.

http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130

BİTCOİN

– TARİHÇE

Richard N. Cooper tarafından dijital para felsefesinden yola çıkılarak Rothschild ailesine önerilen bir proje olduğu, Rothschild ailesinin ise kendine ait olan uluslararası bankaları dijital para geliştirmesi için görevlendirdiği iddia edilmektedir.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009’da hayata geçmiştir. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto’dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin’lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

-TEKNOLOJİ

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir.

Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin’ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür (50,25,12.5,…).

Para yaratma işlemine madencilik(mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere “madenci” denilmektedir.

Sistemin ilk bloğunun adı “genesis block” olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009’da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir.

Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir.

Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür. Para gibi kullanılabildikleri için bitcoin’lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir. Bitcoin’in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır.

Bitcoin’in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

-HUKUKİ DURUMU, VERGİ VE YÖNETMELİK

Bitcoin hukuki durumu ülkeden ülkeye değişmektedir ve hala birçoğu için durumu tanımlanmamış ya da değişmektedir. Bazı ülkeler kullanımına izin vermiş olsalar da bazıları yasaklamışlardır. Aynı şekilde, çeşitli devlet kurumları, birimler ve mahkemeler bitcoin’i farklı şekilde sınıflandırmıştır. Bitcoin için geçerli olan kurallar ve yasaklar benzer elektronik para birimleri için de geçerlidir.

Harvard kamu politikası profesörü olan Steven Strauss Nisan 2013’te hükümetlerin bitcoin’i yasaklayabileceğini öne sürdü  ve bu ihtimali bir bitcoin yatırım aracı tarafından Temmuz 2013’te tekrar belirtildi.

Bununla birlikte, ülkelerin büyük çoğunluğu 2014’ten beri bitcoin üzerine bir yasak uygulamadı. Bitcoin’in yasaklandığı ülkelerden bazıları Bangladeş, Bolivya ve Ekvador‘dur.

Mart 2017’de, Northwestern Üniversitesi, Pritzker Hukuk Fakültesi profesörü John O. McGinnis ve Kyle W. Roche, bitcoin’in fiziksel olarak herhangi bir yerde depolanmaması ve şifrelenmiş bir altyapıda çalışmasından dolayı devlet denetimine karşı daha güçlü bir üçüncü para birimi rejimini temsil ettiğini öne sürdü.

-HIRSIZLIK

Birçok bitkisel hırsızlık olayı olmuştur. Hırsızlık yöntemlerinden biri, bir kurbanın bitcoin adresi veya bir çevrimiçi cüzdanın gizli anahtarına erişmesiyle yapılır . Gizli anahtar çalındığında, ele geçirilen hesaptaki tüm bitcoin’ler aktarılabilir. Böyle bir durumda, ağın, hırsızı tanımlamak, devam eden çalınma işlemi için süreci durdurmaya veya bitcoin’leri meşru sahibine iade etmesi için herhangi bir özelliği yoktur.

Yasadışı malların bitcoin ile satıldığı sitelerde de hırsızlık olabilir. Kasım 2013’ün sonlarında, kapatılan çevrimiçi yasadışı Sheep Marketplace sitesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık bitcoin çalındığı iddia edilmektedir.

Kullanıcıların bitcoinleri nakite çevirmeye çalıştığında, hiçbir geri dönüş almamamışlar ve suçlular tespit edilememiştir. Silk Road 2.0 sitesinde Şubat 2014’te yapılan kesilme sırasında, 2.7 milyon dolar değerinde bitcoin çalınmıştır.

Kullanıcıların bitcoin para dönüşümü yaptıkları siteler hırsızların hedefleri arasındadır Avustralyalı bir cüzdan servis olan Inputs.io, Ekim 2013’te iki kez saldırıya uğramış ve bu saldırılar sonucunda değeri 1 milyon doların üzerinde olan bitcoin kaybetmiştir. Şubat 2014 sonlarında Tokyo’da En büyük sanal para değişim merkezlerinden biri olan Mt. Gox firmasından, 350 milyon dolar değerinde bitcoin çalınmıştır. Kanada merkezli bir bitcoin depolama şirketi Flexcoin, yaklaşık 650.000 dolarlık bir hırsızlığı keşfettiğini söyleyerek Mart 2014’te kapandı. Yine bir dijital para çevirme sitesi Poloniex, Mart 2014’te yaklaşık 50.000 dolarlık değer kaybı yaşadığını bildirmiştir. Ocak 2015’te İngiltere merkezli dünyada en büyük 3. olan bitstamp saldırıya uğramış ve 5 milyon dolar kaybetmiştir.  Şubat 2015, BTER adlı bir Çin firması bilgisayar korsanları tarafından yaklaşık 2 milyon dolar değerinde zarara uğratılmıştır .

Bitfinex‘ten 2016’da yaklaşık 120.000 bitcoin (yaklaşık 60 milyon dolar) çalındı. Bu hırsızlık sonucunda Bitfinex ticaretini askıya almaya zorlandı. Hırsızlık, 2014 Mt. Gox soygunundan sonraki ikinci büyük soygun olarak kayıtlara geçti. Forbes bu hırsızlığı haberleştirmiştir.

Hırsızlık olayları güvenlik endişelerini arttırdı. Dijital para karşılaştırma web sitesi CryptoCompare’nin kurucusu Charles Hayter, “Bu hırsızlıklar, böyle yeni bir endüstrideki altyapının kırılganlığının bir göstericisidir” demiştir.

ABD Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi’nin 2 Nisan 2014 tarihli duruşmasına göre “bu tedarikçilerin düzenleyici gözetim, asgari sermaye standartları eksikliği var ve kayıp ya da hırsızlığa karşı tüketici koruması sağlamamaktadır”.

TÜRKİYE BASININDAN

Türkiye’de Bitcoin’den para kazanan gelir vergisi ve KDV ödeyebilir

Maliye, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası sanal para Bitcoin üzerinde çalışıyor. Sanal para Bitcoin, ’emtia’ olarak adlandırılırsa bundan kazanç sağlayanlar gelir vergisi ödeyecek. Sermaye Piyasası Kurulu Bitcoin’in ‘menkul kıymet’ olmasına karşı, Merkez Bankası uzmanları da Bitcoin’e ‘para’ denilemez diyor.

Bitcoin ve benzeri kripto paraları devlet de incelemeye aldı. Öncelikle kripto paralardan kazanç elde edenleri vergilendirmek için harekete geçildi. Ancak vergi kanunlarına göre bir kazançtan vergi alınması için o kazancın adının konulması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün verdiği bilgiye göre Maliye Bakanlığı da kripto paraya isim konulması için bir yandan Sermaye Piyasası Kurulu diğer yandan ise Merkez Bankası’na danışarak isim konusunda yardım istedi.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

KRİPTO PARA (BİTCOİN) HIRSIZLIĞI YA DA YAĞMASI, 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Emtia, ticarete konu olan tüm mal ve ürünlere verilen isim, anlamına geliyor.

Petrol, altın, gümüş, buğday, mısır, soya fasulyesi, pamuk, kahve, şeker gibi  ticari mallar emtia olarak değerlendiriliyor.

Menkul kıymet ise;

Varlığa dayalı menkul kıymet ya da kısa adıyla menkul kıymet, değiş tokuş edilebilir, devredebilir finansal değer taşıyan enstrümanlara verilen genel ad.

Sermaye piyasası araçlarından olan,

– Pay ve pay benzeri menkul kıymetler

– Tahviller ve hazine bonoları

– Banka bonoları

– Finansman bonoları

– Varlığa dayalı menkul kıymetler

– Gayrimenkul sertifikaları

– Gelir ortaklığı senetleri

– Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil

– Katılma intifa senedi

– Kar-zarar ortaklığı belgesi

menkul kıymet örnekleri.

Türkiye’de “SPK, Bitcoin’in kendi menkul kıymet tanımına uymadığını belirtiyor.

Öncelikle menkul kıymetin dayalı olduğu bir gerçek ürünün olması gerektiğini ” söylüyor.

Merkez Bankası uzmanları ise, paranın bir devlet daha doğrusu bir devletin merkez bankası tarafından ve yine fiktif de olsa bir değer karşılığında basılmış olması gerektiğinden yola çıkarak Bitcoin’e ‘para’ denilemeyeceğini ifade ettiklerini söylüyor.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUMUZDA MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık

Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Madde Gerekçesi

MADDE 141.– Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmış­tır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gere­ken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır.

Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen te­mini şart değildir. Bu yarar, maddî veya manevî olabilir.

Almak fiilinden maksat, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağ­durun zilyetliğine son verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyet­likten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesidir. Bu tasarruf olanağı ortadan kaldırılınca suç da tamamlanır.

Nitelikli hırsızlık(1)

Madde 142-

(2) Suçun;

1. e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

Madde Gerekçesi

MADDE 142.– Maddede, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri tanım­lanmıştır. Bu nitelikli unsurlar, üç fıkra hâlinde tasnif edilmiştir.

Fıkranın (e) bendine göre; hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kul­lanılması suretiyle işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır

Yağma

Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde Gerekçesi

MADDE 148.– Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanım­lanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, mağdurun rıza­sının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması ge­rekir. Yağma suçu, cebir kullanılarak da işlenebilir. Ancak bu cebrin, neti­cesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama boyutuna ulaşmaması gerekir.

Yağma suçunun tamamlanabilmesi için, kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymama­lıdır. Bu bakımdan, kullanılan cebir veya tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmasına ses çıkarmamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte olmayan bir cebir veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir.

Malın teslim edilmesi veya alınması, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesini, mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesini ifade eder.

Mal, zilyedin tasarruf olanağı ortadan kalktığı anda alınmış olacağın­dan, bu ana kadar yapılan cebir veya tehdit, hırsızlığı yağmaya dönüştürür.

Mal alındıktan yani hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, bunu geri almak isteyen kişiye karşı cebir veya tehdide başvurulması hâlinde, artık yağma suçundan söz edilemez. Hırsızlık suçuna konu malın geri alınmasını önlemek amacına yönelik olarak kullanılan cebir veya tehdit ayrı suçların oluşmasına neden olur. Bu durumda, gerçek içtima hükümlerinin uygulan­ması gerekir.

Prof. Dr. Ejder YILMAZ Hukuk Sözlüğünde

Mal: mülkiyet konusu olabilen bütün maddi eşya ile malvarlığına girebilen bütün haklara hukuken verilen ad olarak, tanımlanmıştır.

Ancak, Kripto paralar hakkında, emtia ya da menkul kıymet, genel bir ifadeyle ”mal varlığı” oldukları yönünde bir yasal düzenleme henüz yapılmamıştır.

Yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sanal paralara dayalı işlemler hakkında açıklama yayınlamıştır. SPK tarafından aracı kurumlara gönderilen Genel Mektup’ta yer alan açıklamada,

“Bitcoin ve türevi dijital para sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği” hususunda bildiride bulunulmuştur.

Öyleyse, bizce, genel anlamda, Türkiye’de “mal varlığı” niteliği taşımayan, kripto paraların hırsızlığı ya da yağması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu141-142-148. maddeler kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Nullum Crimens Nulla Poena Sine Lege – Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz,

İlkesi gereğince, cezalar ve suçlar ancak yasalar tarafından gösterilebilecek, diğer deyişle kanun dışında suç ve ceza getirilemeyecektir.

1.Kanuni unsur (tipiklik)

Kanuni unsur, işlenmiş bulunan bir fiilin ceza kanununda düzenlenen suç tanımına birebir uygun olmasıdır. Bu unsura tipiklik adı da verilmektedir.

Bu nedenle, kripto para hırsızlığı ya da yağması failleri açısından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 141-142 ve 148. maddeler, bu suç tipine birebir uygun düşmemektedir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

Kamu davasını açma görevi

 Madde 170 –(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;

1. h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, gösterilir.

Öyleyse, yukarıda saydığımız tüm bu nedenlerle, bu suçun failleri hakkında,

CMK 223/8 maddesi gereğince,

Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde hükmü gereğince,

“Davanın düşmesine” dair karar, ya da

 CMK 223/2/A maddesi gereğince,

1.a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle,

“Beraat” kararı verilmelidir.

.

Avukat Ersen UYAR

.

KAYNAKÇA

https://www.youtube.com/watch?v=aeeu0trM0iE

“Blockchain.info”. 18 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.

“Bitcoin Piyasa Değeri”. 7 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.

https://en.bitcoin.it/wiki/Introduction#Creation_of_coins

https://www.paribu.com/

Tasca, Paolo (7 September 2015). “Digital Currencies: Principles, Trends, Opportunities, and Risks”. Social Science Research Network. SSRN 2657598 $2.

Strauss, Steven (14 April 2013). “Nine Trust-Based Problems With Bitcoin”. The Huffington Post. Erişim tarihi: 20 October 2013.

Grocer, Stephen (2 July 2013). “Beware the Risks of the Bitcoin: Winklevii Outline the Downside”. Moneybeat. The Wall Street Journal. Erişim tarihi: 21 October 2013.

AFP (15 September 2014). “Why Bangladesh will jail Bitcoin traders”. telegraph.co.uk. London: The Telegraph. Erişim tarihi: 23 February 2015.

Cuthbertson, Anthony (20 June 2014). “Cryptocurrency Round-Up: Bolivian Bitcoin Ban, iOS Apps & Dogecoin at McDonald’s”. ibtimes.co.uk. International Business Times. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 February 2015.

Cuthbertson, Anthony (1 September 2014). “Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban”. ibtimes.co.uk. International Business Times. 26 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 February2015

McGinnis, John (7 March 2017). “Bitcoin: Order without Law in the Digital Age”

Kaynak hatası: Geçersiz

Jeffries, Adrianne (19 December 2013). “How to steal Bitcoin in three easy steps”. The Verge. Erişim tarihi: 17 January 2014.

Everett, David (April 2012). “So how can you steal Bitcoins”. Smartcard & Identity News. Erişim tarihi: 17 January2014.

Grocer, Stephen (2 July 2013). “Beware the Risks of the Bitcoin: Winklevii Outline the Downside”. Moneybeat. The Wall Street Journal. Erişim tarihi: 21 October 2013

Hern, Alex (9 December 2013). “Recovering stolen bitcoin: a digital wild goose chase”. The Guardian. Erişim tarihi: 6 March 2014.

Hern, Alex (9 December 2013). “Recovering stolen bitcoin: a digital wild goose chase”. The Guardian. Erişim tarihi: 6 March 2014.

“Silk Road 2 loses $2.7m in bitcoins in alleged hack”. BBC News. 14 February 2014. Erişim tarihi: 15 February2014.

Hern, Alex (8 November 2013). “Bitcoin site Inputs.io loses £1m after hackers strike twice”. The Guardian. Erişim tarihi: 18 September 2015.

Kaynak hatası: Geçersiz

Ligaya, Armina (5 March 2014). “After Alberta’s Flexcoin, Mt. Gox hacked, Bitcoin businesses face sting of free-wheeling ways”. Financial Post. Erişim tarihi: 7 March 2014.

Truong, Alice (6 March 2014). “Another Bitcoin exchange, another heist”. Fast Company. Erişim tarihi: 7 March 2014.

Zack Whittaker (5 January 2015). “Bitstamp exchange hacked, $5M worth of bitcoin stolen”. Zdnet. CBS Interactive. 16 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 January 2015.

^ Millward, Steven (16 February 2015). “Nearly $2M in bitcoins feared lost after Chinese cryptocurrency exchange hack”. techinasia.com. Tech In Asia. Erişim tarihi: 18 February 2015.

^ Kaynak hatası: Geçersiz

^ Heller, Matthew (4 August 2016). “Bitfinex Hack Fuels Bitcoin Security Concerns -“. CFO (İngilizce). Erişim tarihi: 11 January 2017.

^ “Testimony of Mark T. Williams Bitcoin: Examining the Benefits and Risks for Small Business” (PDF). U.S. House of Representatives Committee on Small Business Hearing. 2 April 2014. 7 Ocak 2017 tarihinde kaynağından (PDF)arşivlendi. Erişim tarihi: 10 January 2017.

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Hukuk Sözlüğü

Genişletilmiş 5. Baskı

Yetkin Hukuk Yayınları

Ankara 1996

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ord.Prof.Dr. 3 ay önce

Wauw! Very Very Fantastik