Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.

YENİLEME İMKANI TANINABİLECEK

TCMB tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek.

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Faiz ve kar payı oranı, asgari faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise asgari faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak.

Ödeme, vade sonunda mevduat sahibine anapara ve faiz ödemesi aynı gün içinde yapılacak. Vade sonu kuru vade başı kurundan düşük ise kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonu kurun vade başı kurdan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülecek ve aradaki tutar kur farkı ödemesi olarak hesap sahibine aktarılacak.

Kur farkı üzerinden hesaplanacak tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan düşük veya bu tutara eşit olması durumunda kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonunun iş günü olması halinde ödeme vade sonunu takip eden ilk iş günü yapılacak.

TCMB'YE AKTARILACAK

Hesabın vadeden önce kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek ve aradaki fark banka tarafından TCMB'ye aktarılacak.

Uygulama talimatı, kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntıları ile TCMB'nin bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin TCMB tarafından uygulama talimatı hazırlanacak.

TCBM uygulama talimatında, hesaplara uygulanacak asgari ve azami faiz oranları ile katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kar payı oranları yer alacak.