Nüfus İdaresinden Kaynaklı...

24 Temmuz 2020, 09:29 0 Yorum

Eski nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi veya mirasçılık belgesine esas olmak üzere nüfus kayıt örneği almak için nüfus idarelerine başvurulduğunda, yıllarca önce bazı vatandaşların kök nüfus kayıtlarında memurların irade dışı yaptıkları basit yazım hatalarının farkına varıldığında Nüfus Hizmetleri Kanununa göre nüfustaki kimlik bilgileri, “idari kayıt düzeltme” adı altında re’sen düzeltilmekte ve buna göre de yeni kimlik kartları, bir harf te olsa öncekinden farklı bilgilerle verilmektedir. Örneğin, önceki nüfus kaydı ve kimlik kartına göre adının veya baba adının, “Memet” olduğunu bilen vatandaş, kırk elli yaşından sonra da olsa yeni aldığı kimlik kartında veya düzeltme yapılan nüfus kaydında, bu kez “Mehmet” olduğunu fark ettiğinde o tarihe kadar “Memet” adı ile edinmiş olduğu tapu kayıtlarına da aynı değişikliğin yansıtılması için ilgili tapu müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bu durumda uygulamada, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre tapu harcı ve döner sermaye ücreti ilgilisinden tahsil ettirilmektedir. Devlet’in bildirdiği önceki kimlik bilgileri ile tapuya tescil edilmiş taşınmazmalların satış talebinde bulunulduğunda öncelikle tapuda mevcut tescilin yeni kimlik bilgilerine göre düzeltilmesi mevzuat gereği olduğundan asıl talep edilen satış veya benzeri işlemler, ancak bu düzeltme işleminden sonra yapılabilmektedir.