Memur emeklilerine ikramiye farkı büyük heyecan yarattı. 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş memurların 30 yılın üzeri hizmetleri için ikramiye farkını öngören kanun tasarısı Meclis'te. Ödenmesi öngörülen rakam 'yıllık' 500 lirayla 4 bin lira arasında değişiyor.

İKRAMİYE FARKINA FAİZ YOK

30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen, ikramiyesini 30 yıl hesabıyla almış kişilere ikramiye farkları ödenecek. Normalde ikramiye farkları kişilerin emekli olduğu tarihte geçerli olan gösterge katsayısına göre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar faiz işletilmeyecek. Örneğin, 2005'te 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye o gün 30 yerine 40 yıl üzerinden ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. İkramiye farkına 2005 ila 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek.

GEÇ ÖDEMEYE FAİZ İŞLEYECEK

İkramiye farkları eğer 7 Bin 500 TL'nin altındaysa kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki ilk 3 ay içinde ödeme yapılacak. İkramiye farkı 7 bin 500 liranın üzerindeyse, 7 bin 500 liralık kısmı ilk 3 ay, kalan kısmı bir yıl içerisinde ödenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde ikramiye farkı alacak kişilerin 7 bin 500 liralık kısmı aşan bölümleri için bir yıllık faiz işletilecek.

ÖNCEDEN DAVA AÇAN FAİZ ALACAK

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası, dava açmış veya SGK'ya dilekçeyle başvurmuş kişiler için durum farklılaşabiliyor. İkramiye farkı alacak kişileri dört grupta toplayarak başvuru ve faiz konusunu özetlemek mümkün:

BAŞVURU YAPMAYANLAR

SGK'ya başvurmamış, dava açmamış kişiler: Bu kişiler kanun tasarısı hayata geçtikten sonra 1 yıl içerisinde SGK'ya başvuru yapacaklar. SGK'yı temerrüde düşürmüş olmadıkları için de bu kişilerin ikramiye farklarına herhangi bir faiz işletilmeyecek.

DAVA AÇMAYANLAR

SGK'ya başvurmuş 'ret' cevabı almış, dava açmamış kişiler: Bu kişilerin fark için SGK'ya yeniden başvuru yapmalarına gerek yok. SGK bu kişilerin başvurularını kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayacak. İkramiye farklarına faiz işletmeksizin ödemeler yapılacak.

DAVASI SONUÇLANANLAR

Bu kişilerden davası sonuçlananlar SGK'ya dilekçe ile başvurdukları tarihten itibaren işletilecek faiz ile birlikte ikramiye farklarını zaten aldılar. Bu kişilerin SGK'ya başvurması gerekmiyor. Tasarı hayata geçince SGK'nın bu kişilerin açtığı davalara itiraz veya temyiz hakkı da kalmayacak.

DAVASI HALA SÜRENLER

SGK'ya başvurmuş, 'ret' cevabı almış, dava açmış kişiler: Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla davalar düşecek. l Yargılama giderleri idarenin üzerinde kalacak. l Vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

- Dava açmış kişilerin SGK'ya başvurdukları tarihten itibaren ikramiye farklarına faiz işletilecek. Örneğin 9 Şubat 2015'te SGK'ya dilekçe ile başvurup 30 yılın üzerindeki hizmetleri için ikramiye farkının ödenmesini talep eden bir memur emeklisi, davası henüz sonuçlanmamışsa, tasarı yasalaştığında açılan dava düşecek. Yargılama giderleri devlet tarafından ödenecek. Bu kişinin ikramiye farkına da 9 Şubat 2015 tarihinden itibaren faiz işletilecek.

Maaş ve hizmet süresi 'fark'ı artırır İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişecek. Diğer yandan 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Dolayısıyla herkes için ikramiye farkı farklı olacaktır. Bu rakam en yüksek derece ve maaştan emekli olan bir memur için yıllık 4 bin lirayı buluyor. Söz konusu memurun 30 yılın üzerinde fazladan 3 yıllık hizmet süresi, toplamda 10 bin liralık bir fark ödemesine denk geliyor.


Okan Güray Bülbül/AKŞAM