banner613
banner590

28 Şubat 2021

Barodan avukatlara 'reklam' uyarısı: Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği kapsamında avukatların reklam olarak adlandırılabilecek davranış, açıklama, tanıtım yapmaları yasaklanmış durumda.

TBB'nin bu yönetmeliği de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesinin verdiği yetkiye dayanıyor.

55. maddede "Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır" ifadesi yer alıyor.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması tartışmayı artırdı

Ancak gerek çok sayıda hukuk fakültesinin açılmasının ardından artan avukat sayısıyla rekabet ortamının kızışması gerekse sosyal medya kullanımının yaygınlaşması bu kurala dair tartışmaları artırdı.

Avukatların hem sosyal medyalarında hem de kişisel internet sitelerinde kimi zaman yaptıkları paylaşımları reklam olarak nitelendiren meslektaşlarından eleştiriler geliyor.

Bu konuda gelen şikayetlerden dolayı zaman zaman barolar da bünyelerindeki kayıtlı avukatlara yönelik reklam yasağına uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Erzincan Barosu'ndan yeni uyarı

Bu uyarılara bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl uyarılarda bulunan Erzincan Barosu, 25 Şubat 2021 Perşembe günü Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk imzasıyla sitesinde yeni bir duyuru yayımladı.

"Medya organları ve sosyal medya araçlarının kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında" başlığıyla yayımlanan duyuruda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Duyuruda bazı avukatların sosyal medya hesaplarında veya kamuya açık platformlardan gerçekleştirdikleri paylaşımlarda takip ettikleri davalarla ilgili kendilerini ön plana çıkartan röportajlar verdikleri iddia edildi.

"Vekaletname aldık, artık karşı taraf düşünsün"

Devamında kimi avukatların adliyelerde veya ofislerinde ne kadar çok çalıştıklarına dair açıklamalar ve fotoğraflar paylaşarak, fotoğraf altlarına şu şekilde notlar paylaştıkları söylendi:

- Hafta sonu çalışmaya devam
- Gecenin bu saati halen bürodayız
- Adliyede şu saatte nöbetteyiz
- Tahliye kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz
- Müvekkilin teşekkür hediyesi
- Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır
- Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün

Duyuruda kimi avukatların yaptıkları paylaşımlarda gün boyu yapılan işlerin neredeyse dökümünü yaptıkları iddia edilerek, yine bu paylaşımlarda üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek ihlallerin de olabildiği öne sürüldü.

Kendini öven yorumları sildirmemek ihlal sayıldı

Bunun yanı sıra "Ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz", "Davanızı açın giderlerinizi biz karşılıyoruz" gibi çağrıların da yapıldığı öne sürülen duyuruda, kimi avukatların kendisini öven yorumları bildiği halde bunları kaldırmadığı da öne sürüldü.

"Örnekler gittikçe artıyor"

Duyuruda bu örneklerin gün geçtikçe arttığı öne sürülerek, "Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır. Meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" denildi.

Aktürk: Uyarmak görevimiz

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Erzincan Barosu Başkanı Aktürk, duyuruyu yapma nedeniyle ilgili olarak "1136 sayılı Avukatlık Kanunu 95. madde uyarınca görevimiz" diyerek şunları söyledi:

Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak. (Ali Kemal Erdem / Independent Türkçe)

Barodan yapılan duyuru metni şöyle;

MEDYA ORGANLARI VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

Konu:​ Avukatların medya ve sosyal medya gibi iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin duyurudur.

Bir kısım meslektaşımızın medya ve/veya sosyal medya platformlarını kullanırken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Meslek Kuralları’na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur.

DUYURU

Son günlerde bir kısım meslektaşlarımızın şahsi sosyal medya hesaplarından ve kamuya açık bir kısım platformlardan gerçekleştirdikleri bazı paylaşımlarında;

Takip ettikleri davalarla ilgili ulusal ve yerel basında görsel veya yazılı röportajlar verdikleri,

Yazılı ve görsel medyada mesleki faaliyetini ön plana çıkaran haberler yapılması için girişimlerde bulundukları,

Danışmanlık hizmeti verilir gibi hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaşımında bulunulduğu,

Sosyal medya üzerinden, belirlenen kanuni sınırları aşan sayfalar açarak bilgilendirme, içtihat metni paylaşımı gibi danışmanlık hizmetine yönelik paylaşımlar yaptıkları,

Adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne kadar çok çalışıldığına, ne kadar çok iş takip edildiğine yahut takip edilen işler neticesinde ne tür başarılar elde edildiğine dair açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı,

İlgili mekanlardan kendi fotoğrafları paylaşılarak, fotoğraf altlarına:

‘’hafta sonu çalışmaya devam’’,

‘’gecenin bu vaktinde hala bürodayız’’,

‘’Adliyede şu saatte nöbetteyiz’’,

‘’bugün de tahliye kararını almanın mutluluğunu yaşıyoruz’’,

‘’müvekkilin teşekkür hediyesi’’,

‘’tatile de gidilir, tatilde de çalışılr’’,

‘’vekaletnameyi aldık artık karşı taraf düşünsün!’’ gibi bilgilendirme yazıları yazıldığı,
                                                 
Gün boyu mesleki açıdan yapılan tüm iş ve/veya işlemlerin neredeyse tümünün dökümünün yapıldığı, (duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan icra müdürlüklerinin isimlerinin tek tek sayıldığı, o gün/ o gece kaç dilekçe yazıldığı, kaç görüşme yapıldığı vb.)

Yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı, dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği,

Yine bazı STK’ların ‘’hukuk birimi sorumlusu’’ vb. sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/veya sosyal medya platformlarından paylaşıldığı,

‘’…… konusunda sorunu olanlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz, davasını ücretsiz takip ediyoruz’’, ‘’…. mağdurları bize gelin, davanızı açalım, giderleri biz karşılıyoruz’’ gibi duyuruların medya ve sosyal medya aracılığıyla yapıldığı,

Gazete, dergi vb. yayın organlarına mesleki faaliyetlerini, kendisini ve ofisini ön plana çıkaran röportajlar verildiği,

Sosyal medya platformlarında 3. şahıslar tarafından kendisini öven, bir işin ya da davanın halli için adres olarak gösteren paylaşımlardan haberdar olunduğu halde bunların kaldırılması için girişimde bulunulmadığı, hatta kendi paylaşımlarının altına 3. şahıslar tarafından kendilerini mesleki açıdan öven, ön plana çıkaran yorumlar yapıldığı halde bunların kaldırılmadığı,

Avukatlık cüppelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı,

Zorunluluk bulunmadığı halde takip edilen işler ile ilgili cüppe giyilmek suretiyle basın açıklaması yapıldığı,

Avukatın yazılı ve sözlü beyanlarının bir hukukçuya, bir kariyer meslek mensubuna yakışır düzeyde olması hem bir zorunluluk ve hem de işin doğası gereği olduğu halde bazı meslektaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri, küfür, hakaret içeren beyanlarda bulundukları gibi, Barosunu, meslektaşlarını ve 3. şahısları itham edici paylaşımların da yapıldığı,

gibi ancak bir kısmını örneklendirebildiğimiz olumsuz örneklerin gözlemlendiği ve bunların her geçen gün arttığı bir vakıadır.

Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır.

Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 95. Maddesi uyarınca;

“Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak’’

“Mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak’’ baro yönetim kurulunun asli görevlerindendir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Erzincan Barosu Yönetim Kuruluna yüklemiş olduğu ödevler uyarınca meslek onurunun ve meslek düzenin korunması, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak  bağlılık ve onurla yapılmasının sağlanması, mesleki ödevler bakımından  yol gösterilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla; değerli meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
M&M 8 ay önce

Her köşeyi tutmuşlar başka kimse iş almasın istiyorlar. Avukatlar kendi tanıtımlarını yapmak kendilerini duyurmak zorundalar. Romantik düşüncelerinizi kendi içinizde yaşayın, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir mesleki faaliyet şekli yok.

Avatar
1071 8 ay önce

Tebrik ederim, bravo, mesleğin onuru ve saygınlığının korunması için etik ilkelere sıkı bağlılık şarttır. Diğer baroların da aynı uygulamayı yapmasını temenni ediyorum. Takipçi kasmak için parfüm çekilişi yapan avukat gördü bu gözler maalesef

Avatar
. 8 ay önce

Ne var bunda, her meslek sosyal medyadan reklamını yapıyor. Avukat niye yapmasın.

Avatar
Sahi Erzincan'da kaç Avukat var? 8 ay önce

Merak ettim. Bunu sadece Erzincan Barosu mu dert ediyor acaba?!!

Avatar
av. 8 ay önce

Avukat neden yorumları kaldırtsın ? Dalga mı geçiyorsunuz ??? Avukat neden ofisinden paylaşım yapmasın ??? Garibanların sosyal medya paylaşımlarını denetleyeceğinize para vererek televizyona çıkan avukatlar var mı onları araştırın... Reklam ajanslarıyla anlaşarak google reklamlarda öne çıkan, binlerce olumlu yorum satın alanlar var mı onları araştırın. Ünlü davaları bedava takip eden ve bunun üzerinden prim yapanlar var mı onu araştırın.

Avatar
Tebrikler Erzincan 8 ay önce

Eleştirilere katılmıyorum. Bir mum yakmak yerine dünyanın en etkisiz, en sessiz avukatlarının olduğu ülkemizde bir baro doğruyu yaptı ve lokasyon olarak tahayyülünüzü zorladı diye içerlemeyiniz. Kabul edelim ne hukukun ne adaletin paydaşıyız. Sayımız artıyor diye endişeliyiz. O kadar

Avatar
Reklam 8 ay önce

Bazı avukatlar malesef sosyal medyada 2 tane fotoğraf paylaşınca, google, instagram gibi sosyal medya platformlarında 50-100 TL'lik reklamlar yapınca kapılarında müvekkil dolacak zannediyor. Kamu görevi yapıyorsunuz, hakim ve savcılarla aynı konumda olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama bu konumdan düşmek için de her şeyi yapıyorsunuz. Kamu görevinin reklamı olur mu? Hiç bir adliyenin ''Seçimlik yetki öngören davalarında X adliyesini tercih edin, bizde davalar çok daha hızlı sonuçlanıyor'' tarzı reklam yaptığını düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz çünkü kamu hizmetinin reklamı olmaz. Ayrıca o bütün köşeleri tutmuşsunuz dediğiniz avukatlar siz ancak 50-100 TL'lik sponsorlu gönderi paylaşabilirken TV kanallarına, milyonluk sayfalara, ülkenin en çok takip edilen gazete ve haber platformlarına reklam verecekler. Sonra ne olacak? Daha çok köşeleri tutmuşsunuz diyecek ve sadece bu büyük avukatların cüzi bir ücret karşılığında diğer il ve ilçelerdeki işlerini takip edebilecek konuma geleceksiniz.

Avatar
av. 8 ay önce

Baro faaliyetlerini sosyal medyadan paylaşanlar da size göre aynı şekilde reklam yapmış mı sayılıyor sayın baro ? İçtihat paylaşan avukatları dert edeceğinize, barolar eğitim videolarını youtube üzerinden yayınlıyor onu dert edin. Millet avukata gideceğine oraları izliyor sonra avukatlara ders vermeye çalışıyor.