banner590

17 Ocak 2010

\'Barolar Açılımı Tartışıyor\'
banner580

DİYARBAKIR\'da ‘Demokratik açılım’ konusunu tartışmak için Diyarbakır\'da toplanan 41 baro başkanı sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgeyi açıklayan Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, Türkiye\'de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması ve silahsızlanma koşullarının yaratılması için öncelikle silahlı örgüt üyelerinin Türkiye sınırları dışına çekilmesi ve operasyonlar durdurulması gerektiğini söyledi. Aktar, yargının siyasallaşmasının Türkiye\'de adalete güven ve inancı giderek zayıflattığını belirterek, “Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmeli, tarafsızlık ve bağımsızlıkla bağdaşmayan uygulama ve arayışlardan vazgeçilmelidir” dedi.

‘Demokratik Açılım\'ı tartışmak için Diyarbakır\'da bir araya gelen ve aralarında Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Aydın, Denzili, Çankırı, İstanbul, Kastamonu, İzmir, Muğla, Uşak, Yozgat Baro başkanlarının da bulunduğu 41 baro başkanının yaptığı toplantının sonuç bildirgesini Diyarbakır Baro başkanı Emin Aktar açıkladı. Tarihi Hasan Paşa Hanı\'nda yapılan toplantıda konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar, ‘Demokratik açılım\'ın tüm ülkeyi kapsayacak eksiksiz demokrasi ve gerçek hukuk devlet temelinde ele alınması gerektiğini belirterek, “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ilişkin sorunlarını henüz çözememiş Türkiye\'de ‘Kürt meselesi’ de bu sorunlarla bağlantılı olarak Türkiye’nin temel sorunlarının başında yeraldığı bir gerçektir” dedi.

Aktar, diğer sorunlarla birlikte Kürt meselesinin Türkiye\'nin demokrasi içerisinde şiddet dışlanarak özgürlük, eşitlik ve adalet temelitinde, birlikte ve barış içerisinde çözümlenebilecencek ortak mesele olduğunu vurguladı. Baro Başkanı Emin Aktar, “Son çeyrek yüzyılda Türkiye\'nin bu bölgesinde yaşanan çatışmalar, binlerce insanımızın ölümünü yanı sıra ağır insan hakları ihlallerine, çok büyük ekonomik kaynakların heba edilmesine ve toplumun herkesiminde giderek çok tehlikeli ayrışma duygusuna yol açmıştır. Türkiye sağduyu ve uzlaşı paydasında bütünleştirici barış dili ile bu sorunların üstesinden gelebilecek irade birikim inanç ve dinamiğe sahiptir” dedi.

Baro Başkanı Emin Aktar, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünü sivil inisiyatif ile katılımcı yeni bir anayasa hazırlanması ve yürürlüğe konmasıyla mümkün olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Tüm yurttaşlar yönünden eşitliği esas alan farklı kültürlere saygı gösteren ve onları koruyan hukukun üstünlüğünü bütün kurumlarıyla birlikte bir demokratik işleyiş içerisinde düzenleyen yeni anayasa hem toplumumuzun hem de tüm devlet kurumlarının öncelikli ve acil gündemi olmalıdır. Şiddeti rededen yöntem olarak bensimeyen bütün siyasal oluşumların örgütlenmesinin ve siyasi parti olarak faaliyet göstermesi önündeki anayasal ve yasal engeller ivedilikle kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğü tam olarak sağlanmalı, temsilde adaleti esas alan demokratik seçim ve siyasi partiler yasası hazırlanmalıdır. Meşru siyaset yapanların sistem dışına itilmelerinin şiddeti yöntem olarak kullananları güçlendireceği gözardı edilmemeli. Kamuoyunu inciten ayrışmayı derinleştiren uygulamalardan vazgeçilmelidir. Demokratik açılım sürecinin siyasi olmasının yanısıra sosyal ve ekonomik boyutlarının da olduğu gözönüne alınarak ülkenin ve bölgenin ekonomik sorunlarının çözümlenmesi için gerekli önlemler acil olarak alınmaladır.”
Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, yargının siyasallaşmasının Türkiye\'de adalete olan güven ve inancı giderek zayıflattığını, bu nedenle yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi, tarafsızlık ve bağımsızlıkla bağdaşmayan uygulama ve arayışlardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması, silahsızlanma koşullarının yaratılması bağlamında öncelikle silahlı örgüt üyelerinin Türkiye sınırları dışına çekilmesi ve operasyonların durdurulması gerektiğini söyleyen Aktar, “Bu suretle oluşacak barış ortamında sorunların çözümünün sağdayumu ve demorasi içerisinde sağlanabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Aktar, ‘Demokratik açılımın\' Diyarbakır\'da tartışılmasının, görüşlerin ortaklaştırılması çabasının barış ve uzlaşı bakımından öneminin bilinci ile, Türkiye Baroları olarak toplumun temel meselelerini Türkiye’nin farklı illerinde tartışmaya çözüm yolunda ortak zeminde buluşma çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.

Diyarbakır\'da 1 gün süren ve ‘Demokratik açılımın\' tartışıldığı toplantıya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkkeser, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Malatya Barolarının başkan veya başkan yardımcıları katıldı. (dha)

SONUÇ BİLDİRGESİ

BARO BAŞKANLARI DEMOKRATİK AÇILIM GÜNDEMLİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİDİR ( 16-17 OCAK 2010 DİYARBAKIR)

Karamsarlığın, umutsuzluğun, bölünmüşlüğün egemen olduğu günümüz Türkiye’sinde  ‘Demokratik Açılım’ı tartışmak için 16-17 Ocak 2010 tarihinde bir araya gelen Baro Başkanları, aşağıda ortaklaştırdıkları görüşlerini kamuoyu ile paylaşmayı uygun görmüşlerdir. ‘Demokratik Açılım’ın tüm ülkeyi kapsayacak, eksiksiz demokrasi ve gerçek hukuk devleti temelinde ele alınması gereklidir.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ilişkin sorunlarını henüz çözememiş Türkiye‘de, ‘Kürt Meselesi’ de bu sorunlarla bağlantılı olarak Türkiye’nin temel sorunlarının başında yer aldığı bir gerçektir.

Diğer sorunlarla birlikte ‘ Kürt Meselesi’ de Türkiye’nin; demokrasi içerisinde, şiddet dışlanarak, özgürlük, eşitlik ve adalet temelinde, birlikte ve barış içerisinde çözümlenebilecek ortak bir meselesidir.

Son çeyrek yüz yılda Türkiye’nin bu bölgesinde yaşanan çatışma, binlerce insanımızın ölümünün yanı sıra ağır insan hakları ihlallerine, çok büyük  ekonomik kaynakların heba edilmesine ve toplumun her kesiminde giderek çok tehlikeli bir ayrışma duygusuna yol açmıştır.

Türkiye; sağduyu ve uzlaşı paydasında, bütünleştirici bir barış diliyle, bu sorunların üstesinden gelebilecek irade, birikim, inanç ve dinamiğe sahiptir. Ülkemizin temel sorunlarının çözümü sivil inisiyatifle, katılımcı yeni bir anayasanın hazırlanması ve yürürlüğe konulmasıyla mümkündür. Tüm  yurttaşlar yönünden eşitliği esas alan, farklı kültürlere saygı gösteren ve onları koruyan, hukukun üstünlüğünü bütün kurumlarıyla birlikte demokratik bir işleyiş içerisinde düzenleyen yeni bir anayasa, hem toplumumuzun ve hem de tüm devlet kurumlarının öncelikli ve acil gündemi olmalıdır.

Şiddeti reddeden, yöntem olarak benimsemeyen bütün siyasal oluşumların örgütlenmesinin ve siyasi parti olarak faaliyet göstermesinin önündeki anayasal ve yasal engeller ivedilikle kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğü tam olarak sağlanmalı, temsilde adaleti esas alan, demokratik bir seçim ve siyasi partiler yasası hazırlanmalıdır. Meşru siyaset yapanların sistem dışına itilmelerinin, şiddeti yöntem olarak kullananları güçlendireceği göz ardı edilmemeli, kamuoyunu inciten, ayrışmayı derinleştiren uygulamalardan vazgeçilmelidir.

‘Demokratik Açılım’ sürecinin siyasi olmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik boyutlarının da olduğu göz önüne alınarak ülkenin ve bölgenin ekonomik sorunlarının çözümlenmesi için gerekli önlemler acil olarak alınmalıdır.

Yargının siyasallaşması Türkiye’de adalete olan inancı ve güveni giderek zayıflatmaktadır. Bu nedenle yargı bağımsızlığına saygı gösterilmeli, tarafsızlık ve bağımsızlıkla bağdaşmayan uygulama ve düzenleme arayışlarından vazgeçilmelidir. Türkiye’de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı, silahsızlanma koşullarının yaratılması bağlamında öncelikle silahlı örgüt üyeleri

Türkiye sınırları dışına çekilmeli ve operasyonlar durdurulmalıdır. Bu suretle oluşacak barış ortamında sorunların çözümünün sağduyu ve demokrasi içerisinde sağlanabileceğine inanıyoruz.

‘Demokratik Açılım’ın Diyarbakır’da tartışılmasının, görüşlerin ortaklaştırılması çabasının barış ve uzlaşı bakımından öneminin bilinci ile Türkiye Baroları olarak toplumumuzun temel meselelerini, Türkiye’nin farklı illerinde tartışmaya, çözüm yolunda ortak zeminde buluşma çabalarımız devam edecektir. Türkiye’deki diğer meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da bu çabalarımıza katkı ve destek vermeleri beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI                                 YUSUF YETİŞ    

2.      AFYONKARAHİSAR BAROSU BAŞKANI                 CELAL MÜMTAZ AKINICI

3.      AĞRI BAROSU BAŞKANI                                            TİMUR DEMİR                    

4.      AKSARAY BARO BAŞKANI                                        ABDULKERİM YENİL

5.      ANKARA BAROSU BAŞKANI                                     VEDAT AHSEN ÇOŞAR       

6.      ARTVİN BAROSU BAŞKANI                                       İZZET VARAN                      

7.      AYDIN BARO BAŞKANI                                                 SÜMER GERMEN

8.      BALIKESİR BAROSU BAŞKANI                                  MUZAFFER MAVUK      

9.      BATMAN BAROSU BAŞKANI                                      YUSUF TANRISEVER

10.   BİNGÖL BAROSU BAŞKANI                                        ERDAL AYDEMİR              

11.   BİTLİS BARO BAŞKANI                                                MAZHER YÜREK              

12.   BURSA BAROSU BAŞKANI                                          ZEKİ KAHRAMAN

13.   ÇANKIRI BARO BAŞKANI                                            İDRİS ŞAHİN                     

14.   DENİZLİ BARO BAŞKANI                                             ADİL DEMİR

15.   DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI                              MEHMET EMİN AKTAR

16.   DÜZCE BARO BAŞKANI                                                ALİ DİLBER                         

17.   EDİRNE BAROSU BAŞKANI                                         FARUK SEZER                     

18.   ELAZIĞ BAROSU BAŞKANI                                         R.KADRİ SEPTİOĞLU    

19.   HAKKARİ BAROSU BAŞKANI                                     İSMAİL DURGUN

20.   IĞDIR BAROSU BAŞKANI                                            SERDAR ARAT

21.   İSTANBUL BAROSU BARO BŞK YRD.                     SELÇUK DEMİRBULAK   

22.   İZMİR BARO BAŞKANI                                                 ÖZDEMİR SÖKMEN     

23.   KARS.ARDAHAN BARO BAŞKANI                           CEVDET UYGUN               

24.   MALATYA BAROSU BAŞKANI                                   SELAHATTİN SARIOĞLU 

25.   KASTAMONU BAROSU BAŞKANI                             MEHMET KIYMACI      

26.   KAYSERİ BAROSU BAŞKANI                                      ALİ AYDIN

27.   KOCAELİ BAROSU BAŞKANI                                     CUMHUR ARIKAN

28.   KÜTAHYA BARO BAŞKANI                                         MEHMET SABİT ÖZDAĞLAR 

29.   MARDİN BAROSU BAŞKANI                                       AZAT YILDIRIM

30.   MERSİN BAROSU BAŞKANI                                        HALİL HULKİ ÖZEL

31.   MUĞLA BAROSU BAŞKANI                                         MUSTAFA İLKER GÜRKAN    

32.   MUŞ BARO BAŞKANI                                                    SABAHATTİN GÖÇMEN  

33.   SİİRT BARO BAŞKANI                                                  M.ALİ ÖZEL                      

34.   ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANI                                YAHYA DEMİRKOL

35.   ŞIRNAK BAROSU BAŞKANI                                        NUŞİREVAN ELÇİ

36.   TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI                                  A.MÜSELLEM GÖRGÜN 

37.   UŞAK BAROSU BAŞKANI                                            RIZA ALBAY    

38.   VAN BAROSU BAŞKANI                                              AYHAN ÇABUK

39.   YALOVA BAROSU BAŞKANI                                     CEMAL İNCİ   

40.   YOZGAT BAROSU BAŞKANI                                      YUSUF BEŞER                   

41.   ZONGULDAK BARO BAŞKANI                                  KEREM ERTEM

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.