banner664

08 Temmuz 2019

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (m)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“m) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 5 – (1) Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Ek-1’e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,

b) Hastaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi,

c) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma belgesi,

ç) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda beyanı,

d) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu düzenlenir. Uygun bulunanlara il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış hastane kurma izni verilir. Kurma izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Verilen bu izin fiziki olarak hastanenin tamamlanması için verilen süre olup; bu süre içerisinde hastane hizmeti verilemez. Süresi içinde hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, hastane yetkilisinin talebi ve il müdürlüğünce de uygun görüldüğü takdirde altı ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.

(3) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği ise 29,7 cm’den (A4boyutundan) büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat alabilmek için, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olanlar hariç olmak üzere sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,

c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan fiziki veya elektronik ortamda oluşturulmuş ve onaylanmış belge, kamu kurum ve kuruluşlarında ise ilgili birimlerince hazırlanmış sivil savunma planı ve acil durum eylem planı kopyası,

ç) İlgili kurumdan alınan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,

d) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı,

f) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) İl müdürlüğü birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Mahallinde yapılan incelemede uygun bulunanlara Ek-3’teki açılma raporu düzenlenir. Bilgi ve belgeleri eksiksiz ve Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan yerlere İl müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış hastane ruhsatı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık, tezli yüksek lisans ya da doktora yapmış olması esastır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, Ek-5’teki örneğe uygun klinik protokol defteri tutulması zorunludur. Veteriner hekim ve sorumlu yönetici, Ek-5’te istenilen tüm bilgileri sağlaması şartı ile bu defteri elektronik ortamda da tutabilir. Ancak defterin elektronik ortamda tutulması durumunda, elektronik kayıtların doğruluğu ve güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebeple bu kayıtların zarar görmesi veya kayıtlarda eksiklik bulunması halinde, kayıtlar tutulmamış olarak kabul edilir. İlgili kayıtlar yapılacak denetim esnasında, bir önceki denetim tarihinden o güne kadarki tüm kayıtları içerecek şekilde hazırlanarak, denetimde görevli personele ibraz edilir. Denetimin sonunda kayıtlar, denetimde görevli personel ile sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak ilgililer tarafından birer nüshası muhafaza edilmek üzere teslim alınır. İhtilaf halinde bu kayıtlar esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve yedinci, 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, 21 inci maddesinin birinci, 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “valiliğe” ibareleri “il müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.