banner647

25 Eylül 2020

UYAP sisteminde kayıtlı dava türleri

UYAP sisteminde kayıtlı dava türleri

2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
3204 SY’nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma
Ad Üzerindeki Hakların Korunması
Aile Konutu Şerhi Konulması
Aile Konutu Şerhinin Terkini
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
Aile Mallarının Korunması
Alacak
Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)
Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle)
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Alacak (Kira Alacağı)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
Ana Baba Rızası Arama
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi
Ayrılık
Babalık
Babalık (Babalık Davası)
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal)
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
Babalık (Soybağının Reddi)
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
Babalık (Tanımanın İptali)
Banka Kanununa Göre
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz
Bekleme Müddetinin Kaldırılması
Bilirkişi
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli)
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borçtan Kurtulma Davası
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
Boşanma
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı))
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
Boşanma (Terk Nedeniyle)
Boşanma (Zina Nedeniyle)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanmadan Sonra Açılan
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
Coğrafi İşaret
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Çek İptali (Hasımlı)
Çek İptali (Hasımsız)
Çocuk Mallarının Korunması
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
Delil Tespiti
Denetim Makamının Onayı
Deniz Kaza Raporu İstemli
Deniz Ticaret
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
Dernek
Dernek (Derneğin Feshi)
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti)
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)
Diğer Değişik İşler
Dispeççi Tayini İstemli
Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz
Elatmanın Önlenmesi
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda)
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli)
Entegre Devre Topoğrafyaları
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarına Tecavüzden Kaynaklanan)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Eser Sözleşmesi
Evlat Edinme
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlenmenin Butlanı
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan))
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal))
Evlenmenin İptali
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
Evlenmeye İzin
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
Faydalı Model Belgesi
Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı)
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri
Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)
Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref’i, Önlenmesi Ve Tazmini
Gaipliğe Karar Verilmesi
Garanti Sözleşmesi
Geçit Hakkı
Geçit Hakkı Kurulması
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
Grev Oylamasına İtiraz
Grevin Durdurulması
Haczedilemezlik Şikayeti
Hakem Tayini
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Hakemin Reddi
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
Haksız İşgal Nedenli
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli
Hisseli Malın Satış Şekli
Husumete İzin
Husumete İzin (TMK 462/8)
İcra Emrine İtiraz
İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
İflas
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Kapatılması)
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
İhalenin Feshi
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Kira)
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle)
İhtiyati Haciz
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İhtiyati Haczin Kaldırılması
İhtiyati Tedbir
İmzaya İtiraz
İpotek
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (Tescil İstemli)
İstihkak
İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
İstihkak (Miras Sebebiyle)
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstirdat
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İş
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli)
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)
İş (Sendikanın Kapatılması)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
İtiraz
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
İtirazın İptali
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
Kadastro
Kadastro (2981 S. İmar Affı Yasası Uyarınca Açılan Kadastro Tespitine İtiraz)
Kadastro (Komisyonca Devredilen)
Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen)
Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz)
Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Kadastro (Yenileme Tespitine İtiraz)
Kambiyo Hukuku Şikayeti
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kamulaştırma
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali)
Kayıt Kabul
Kaynak Hakkı Kurulması
Kayyım Atanması
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması (Mal Memurunun Kayyım Tayini)
Kayyımın Kaldırılması
Kazai Rüşt
Kıymet Takdirine İtiraz
Kira
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira (Uyarlama İstemli)
Kira Sözleşmesinin İptali
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli
Kiralananın Tahliyesi
Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi(İcra)
Kişilik Hakları
Kişilik Hakları (Saldırının Hukuka Aykırılığının Tesbiti İstemli)
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
Kişisel Eşyanın İadesi
Konkordato
Konkordatonun Feshi
Konkordatonun Tasdiki
Kooperatif
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
Kooperatifin Dağılması İstemli
Koruma Kararının Kaldırılması
Kredi Verence Açılan Kredi Kartı
Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi
Lokavtın Durdurulması
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
Marka
Marka (Dellillerin Tespiti İstemli)
Marka (Maddi Tazminat İstemli)
Marka (Manevi Tazminat İstemli)
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Mecra İrtifakı Kurulması
Menfi Tespit
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İİK 89/3 Kaynaklı (3. Şahıs Tarafından Açılan))
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Meskeniyet İddiası
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
Mirasçılık Belgesi İstemi
Mirasçılık Belgesinin İptali
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
Mirası Reddinin İptali
Mirasın Gerçek Reddi
Mirasın Hükmen Reddi
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
Mülkiyet
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
Mülkiyet (Tespit İstemli)
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan)
Nafaka
Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Nafakanın Arttırımı)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
Nesebin Reddi
Nişan Bozulması
Noter Defter Tasdiki
Noter Yemini
Nüfus
Nüfus
Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Adın İptali İstemli)
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)
Orman
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli)
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli
Ortaklığın Giderilmesi
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
Ödeme Emri Tespit
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)
Öz Sermaye Tespiti
Patent
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Patent (Dellillerin Tespiti İstemli)
Patent (Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Patent (Maddi Tazminat İstemli)
Patent (Manevi Tazminat İstemli)
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı)
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Patent (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Patent (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Promosyon
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
Rehnin Kaldırılması Talebi
Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Satıcının Açtığı İtirazın İptali
Satıcının Açtığı Menfi Tespit
Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Satışa İzin
Sendika Faaliyetinin Durdurulması
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
Sıra Cetveline İtiraz
Sigorta
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli)
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Sözleşmenin İptali
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin Uyarlanması
Sözleşmenin Uyarlanması (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Şahsi Münasebet
Şikayet
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
Tahkim (Hakem)
Takas Mahsup Talebi
Takibin Taliki Veya İptali
Tanıma Ve Tenfiz
Tanıma Ve Tenfiz
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tapu Kaydında Düzeltim
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
Tazminat
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan)
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı)
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı)
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Tazminat (Rücuen Tazminat)
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı)
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)
Tereke Tespit
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
Tespit
Tespit (D.İş)
Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (İşe İade İstemli)
Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
Tespit (Ölümün Tespiti)
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tevdii Mahali Tayini
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz
Ticari Şirket
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
Ticari Ünvanın Korunması
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı
Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli
Üst Hakkı Kurulması
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan)
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
Vakıf
Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli)
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması
Vasi Tayini – Hacir Altına Alma
Vasinin Görevinden Çekilmesi
Vasiyetname Açılması
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi)
Velayet
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Velayetin Nez’i
Velayetin Tevdii
Vesayet
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
Vesayet (Satışa İzin)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yemin Tayini
Yemin Tutanağı
Yeni Bitki Çeşitleri
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Yetki İtirazı
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
Zayi Belgesi Verilmesi
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Av. İ. Ulvi APAYDIN 2 yıl önce

Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz.

Avatar
oliverqueen 2 yıl önce

Güzel paylaşım