TÜRK Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, TBMM’deki kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve cezaların artırılmasına ilişkin teklifle ilgili uyarılarda bulundu. Sözüer’in yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

“Tekliften kadına karşı ibaresi çıkartılmalıdır. Şiddet suçlarını bir kadın, bir kadına karşı da işleyebilir. Ama asıl mesele erkeğin kadına karşı cinsiyetçi bakış açısıyla işlediği şiddet suçlarıdır. Yapılmak istenen düzenlemeyle kadına yönelik suçların asıl faili gizlenmektedir. Düzenlemede kadına karşı pozitif ayrımcılık olmadığı gibi kadına karşı şiddetle mücadele başlığı altında kadınlar aleyhine de olur. Kadına karşı şiddetle mücadele için eşitliğe aykırı popülist ceza artırımları yerine 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu’nun etkili olarak hayata geçirilmesi gereklidir. Cezayı artırmak bedava diye düşünülüyor. Kadına şiddetin asıl failini perdeleyen ceza artırımlarıyla sorun çözülemez.” (Oya Armutçu / Hürriyet)